Kadar 2021 untuk Dinar Tunisia dan Ringgit Malaysia Terbalik

Carta di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Dinar Tunisia dan Ringgit Malaysia pada 2021. Carta ini menunjukkan nilai 1 Dinar Tunisia ditukarkan kepada Ringgit Malaysia. Klik "terbalik" untuk melihat nilai Ringgit Malaysia ditukarkan kepada Dinar Tunisia .
min = 1.4455 (24/12/2021) prt = 1.4914 maks = 1.5279 (4/08/2021)

Butiran Kadar

Jadual di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Dinar Tunisia dan Ringgit Malaysia untuk 2021.
Jumaat
1.4995
TND MYR
0.6669
MYR TND
Isnin
1.4995
TND MYR
0.6669
MYR TND
Selasa
1.4951
TND MYR
0.6689
MYR TND
Rabu
1.4979
TND MYR
0.6676
MYR TND
Khamis
1.5025
TND MYR
0.6655
MYR TND
Jumaat
1.5052
TND MYR
0.6644
MYR TND
Isnin
1.4990
TND MYR
0.6671
MYR TND
Selasa
1.4882
TND MYR
0.6719
MYR TND
Rabu
1.4993
TND MYR
0.6670
MYR TND
Khamis
1.4983
TND MYR
0.6674
MYR TND
Jumaat
1.4912
TND MYR
0.6706
MYR TND
Isnin
1.4962
TND MYR
0.6683
MYR TND
Selasa
1.4850
TND MYR
0.6734
MYR TND
Rabu
1.4948
TND MYR
0.6690
MYR TND
Khamis
1.4945
TND MYR
0.6691
MYR TND
Jumaat
1.4930
TND MYR
0.6698
MYR TND
Isnin
1.4999
TND MYR
0.6667
MYR TND
Selasa
1.5020
TND MYR
0.6658
MYR TND
Rabu
1.4984
TND MYR
0.6674
MYR TND
Khamis
1.4996
TND MYR
0.6669
MYR TND
Jumaat
1.4944
TND MYR
0.6692
MYR TND
Isnin
1.5020
TND MYR
0.6658
MYR TND
Selasa
1.4959
TND MYR
0.6685
MYR TND
Rabu
1.4895
TND MYR
0.6714
MYR TND
Khamis
1.4859
TND MYR
0.6730
MYR TND
Jumaat
1.4951
TND MYR
0.6688
MYR TND
Isnin
1.4909
TND MYR
0.6707
MYR TND
Selasa
1.4998
TND MYR
0.6668
MYR TND
Rabu
1.4928
TND MYR
0.6699
MYR TND
Khamis
1.4999
TND MYR
0.6667
MYR TND
Jumaat
1.4982
TND MYR
0.6675
MYR TND
Isnin
1.4980
TND MYR
0.6675
MYR TND
Selasa
1.4835
TND MYR
0.6741
MYR TND
Rabu
1.4985
TND MYR
0.6673
MYR TND
Khamis
1.4790
TND MYR
0.6761
MYR TND
Jumaat
1.4824
TND MYR
0.6746
MYR TND
Isnin
1.4920
TND MYR
0.6703
MYR TND
Selasa
1.4927
TND MYR
0.6699
MYR TND
Rabu
1.4935
TND MYR
0.6696
MYR TND
Khamis
1.4911
TND MYR
0.6707
MYR TND
Jumaat
1.4963
TND MYR
0.6683
MYR TND
Isnin
1.4894
TND MYR
0.6714
MYR TND
Selasa
1.4832
TND MYR
0.6742
MYR TND
Rabu
1.4881
TND MYR
0.6720
MYR TND
Khamis
1.4844
TND MYR
0.6737
MYR TND
Jumaat
1.4846
TND MYR
0.6736
MYR TND
Isnin
1.4831
TND MYR
0.6742
MYR TND
Selasa
1.4907
TND MYR
0.6708
MYR TND
Rabu
1.4990
TND MYR
0.6671
MYR TND
Khamis
1.4968
TND MYR
0.6681
MYR TND
Jumaat
1.4907
TND MYR
0.6708
MYR TND
Isnin
1.4973
TND MYR
0.6679
MYR TND
Selasa
1.4935
TND MYR
0.6696
MYR TND
Rabu
1.4960
TND MYR
0.6685
MYR TND
Khamis
1.4952
TND MYR
0.6688
MYR TND
Jumaat
1.4944
TND MYR
0.6692
MYR TND
Selasa
1.4921
TND MYR
0.6702
MYR TND
Rabu
1.4984
TND MYR
0.6674
MYR TND
Khamis
1.4888
TND MYR
0.6717
MYR TND
Jumaat
1.4951
TND MYR
0.6688
MYR TND
Isnin
1.4935
TND MYR
0.6696
MYR TND
Selasa
1.4863
TND MYR
0.6728
MYR TND
Rabu
1.4855
TND MYR
0.6732
MYR TND
Khamis
1.4830
TND MYR
0.6743
MYR TND
Jumaat
1.4867
TND MYR
0.6726
MYR TND
Isnin
1.4867
TND MYR
0.6726
MYR TND
Selasa
1.4867
TND MYR
0.6726
MYR TND
Rabu
1.4880
TND MYR
0.6721
MYR TND
Khamis
1.4964
TND MYR
0.6683
MYR TND
Jumaat
1.4944
TND MYR
0.6691
MYR TND
Isnin
1.4944
TND MYR
0.6692
MYR TND
Selasa
1.4953
TND MYR
0.6688
MYR TND
Rabu
1.4978
TND MYR
0.6676
MYR TND
Khamis
1.4852
TND MYR
0.6733
MYR TND
Jumaat
1.4926
TND MYR
0.6700
MYR TND
Isnin
1.4992
TND MYR
0.6670
MYR TND
Selasa
1.5002
TND MYR
0.6666
MYR TND
Rabu
1.4994
TND MYR
0.6669
MYR TND
Khamis
1.5028
TND MYR
0.6654
MYR TND
Jumaat
1.4889
TND MYR
0.6717
MYR TND
Selasa
1.4915
TND MYR
0.6705
MYR TND
Rabu
1.4937
TND MYR
0.6695
MYR TND
Khamis
1.4932
TND MYR
0.6697
MYR TND
Jumaat
1.4999
TND MYR
0.6667
MYR TND
Isnin
1.4982
TND MYR
0.6675
MYR TND
Selasa
1.4850
TND MYR
0.6734
MYR TND
Rabu
1.4955
TND MYR
0.6687
MYR TND
Khamis
1.4998
TND MYR
0.6668
MYR TND
Jumaat
1.4953
TND MYR
0.6687
MYR TND
Selasa
1.5044
TND MYR
0.6647
MYR TND
Rabu
1.5052
TND MYR
0.6644
MYR TND
Khamis
1.5121
TND MYR
0.6613
MYR TND
Jumaat
1.5069
TND MYR
0.6636
MYR TND
Isnin
1.5107
TND MYR
0.6619
MYR TND
Selasa
1.5097
TND MYR
0.6624
MYR TND
Rabu
1.5120
TND MYR
0.6614
MYR TND
Khamis
1.5158
TND MYR
0.6597
MYR TND
Jumaat
1.5177
TND MYR
0.6589
MYR TND
Isnin
1.5224
TND MYR
0.6569
MYR TND
Selasa
1.5192
TND MYR
0.6582
MYR TND
Rabu
1.5233
TND MYR
0.6565
MYR TND
Khamis
1.5244
TND MYR
0.6560
MYR TND
Jumaat
1.5238
TND MYR
0.6562
MYR TND
Isnin
1.5164
TND MYR
0.6595
MYR TND
Selasa
1.5127
TND MYR
0.6611
MYR TND
Rabu
1.5173
TND MYR
0.6591
MYR TND
Khamis
1.5034
TND MYR
0.6652
MYR TND
Jumaat
1.5041
TND MYR
0.6649
MYR TND
Isnin
1.4993
TND MYR
0.6670
MYR TND
Selasa
1.5104
TND MYR
0.6621
MYR TND
Rabu
1.5023
TND MYR
0.6656
MYR TND
Khamis
1.5123
TND MYR
0.6613
MYR TND
Jumaat
1.4977
TND MYR
0.6677
MYR TND
Selasa
1.4985
TND MYR
0.6673
MYR TND
Rabu
1.4990
TND MYR
0.6671
MYR TND
Khamis
1.5066
TND MYR
0.6637
MYR TND
Jumaat
1.4984
TND MYR
0.6674
MYR TND
Selasa
1.4882
TND MYR
0.6719
MYR TND
Rabu
1.5028
TND MYR
0.6654
MYR TND
Khamis
1.5071
TND MYR
0.6635
MYR TND
Jumaat
1.5069
TND MYR
0.6636
MYR TND
Isnin
1.5054
TND MYR
0.6643
MYR TND
Selasa
1.5011
TND MYR
0.6662
MYR TND
Rabu
1.5005
TND MYR
0.6664
MYR TND
Khamis
1.4988
TND MYR
0.6672
MYR TND
Jumaat
1.5002
TND MYR
0.6666
MYR TND
Isnin
1.4952
TND MYR
0.6688
MYR TND
Selasa
1.5000
TND MYR
0.6667
MYR TND
Rabu
1.4969
TND MYR
0.6680
MYR TND
Khamis
1.4979
TND MYR
0.6676
MYR TND
Jumaat
1.5063
TND MYR
0.6639
MYR TND
Isnin
1.5073
TND MYR
0.6634
MYR TND
Selasa
1.5035
TND MYR
0.6651
MYR TND
Rabu
1.5037
TND MYR
0.6650
MYR TND
Khamis
1.4994
TND MYR
0.6669
MYR TND
Jumaat
1.5121
TND MYR
0.6613
MYR TND
Isnin
1.5067
TND MYR
0.6637
MYR TND
Selasa
1.5101
TND MYR
0.6622
MYR TND
Rabu
1.5155
TND MYR
0.6598
MYR TND
Khamis
1.5184
TND MYR
0.6586
MYR TND
Jumaat
1.5132
TND MYR
0.6608
MYR TND
Isnin
1.5270
TND MYR
0.6549
MYR TND
Selasa
1.5138
TND MYR
0.6606
MYR TND
Rabu
1.5099
TND MYR
0.6623
MYR TND
Khamis
1.5229
TND MYR
0.6566
MYR TND
Jumaat
1.5227
TND MYR
0.6567
MYR TND
Selasa
1.5191
TND MYR
0.6583
MYR TND
Rabu
1.5279
TND MYR
0.6545
MYR TND
Khamis
1.5154
TND MYR
0.6599
MYR TND
Jumaat
1.5197
TND MYR
0.6580
MYR TND
Isnin
1.5201
TND MYR
0.6579
MYR TND
Selasa
1.5166
TND MYR
0.6594
MYR TND
Rabu
1.5163
TND MYR
0.6595
MYR TND
Khamis
1.5110
TND MYR
0.6618
MYR TND
Jumaat
1.5169
TND MYR
0.6593
MYR TND
Isnin
1.5146
TND MYR
0.6602
MYR TND
Selasa
1.5219
TND MYR
0.6571
MYR TND
Rabu
1.5163
TND MYR
0.6595
MYR TND
Khamis
1.5168
TND MYR
0.6593
MYR TND
Jumaat
1.5156
TND MYR
0.6598
MYR TND
Selasa
1.5084
TND MYR
0.6629
MYR TND
Rabu
1.5044
TND MYR
0.6647
MYR TND
Khamis
1.5078
TND MYR
0.6632
MYR TND
Jumaat
1.4995
TND MYR
0.6669
MYR TND
Isnin
1.4916
TND MYR
0.6704
MYR TND
Selasa
1.4898
TND MYR
0.6712
MYR TND
Rabu
1.4862
TND MYR
0.6728
MYR TND
Khamis
1.4952
TND MYR
0.6688
MYR TND
Jumaat
1.4955
TND MYR
0.6687
MYR TND
Isnin
1.4960
TND MYR
0.6684
MYR TND
Selasa
1.4839
TND MYR
0.6739
MYR TND
Rabu
1.4914
TND MYR
0.6705
MYR TND
Khamis
1.4884
TND MYR
0.6719
MYR TND
Jumaat
1.4878
TND MYR
0.6721
MYR TND
Isnin
1.4838
TND MYR
0.6739
MYR TND
Selasa
1.4859
TND MYR
0.6730
MYR TND
Rabu
1.4920
TND MYR
0.6703
MYR TND
Khamis
1.4933
TND MYR
0.6697
MYR TND
Jumaat
1.4868
TND MYR
0.6726
MYR TND
Isnin
1.4941
TND MYR
0.6693
MYR TND
Selasa
1.4952
TND MYR
0.6688
MYR TND
Rabu
1.4939
TND MYR
0.6694
MYR TND
Khamis
1.5022
TND MYR
0.6657
MYR TND
Jumaat
1.4972
TND MYR
0.6679
MYR TND
Selasa
1.4986
TND MYR
0.6673
MYR TND
Rabu
1.4870
TND MYR
0.6725
MYR TND
Khamis
1.4889
TND MYR
0.6716
MYR TND
Jumaat
1.4808
TND MYR
0.6753
MYR TND
Isnin
1.4760
TND MYR
0.6775
MYR TND
Selasa
1.4799
TND MYR
0.6757
MYR TND
Rabu
1.4798
TND MYR
0.6758
MYR TND
Khamis
1.4696
TND MYR
0.6805
MYR TND
Jumaat
1.4738
TND MYR
0.6785
MYR TND
Isnin
1.4735
TND MYR
0.6786
MYR TND
Selasa
1.4708
TND MYR
0.6799
MYR TND
Rabu
1.4790
TND MYR
0.6761
MYR TND
Khamis
1.4702
TND MYR
0.6802
MYR TND
Jumaat
1.4724
TND MYR
0.6792
MYR TND
Isnin
1.4882
TND MYR
0.6719
MYR TND
Selasa
1.4761
TND MYR
0.6774
MYR TND
Rabu
1.4814
TND MYR
0.6750
MYR TND
Khamis
1.4739
TND MYR
0.6785
MYR TND
Jumaat
1.4765
TND MYR
0.6773
MYR TND
Isnin
1.4690
TND MYR
0.6807
MYR TND
Selasa
1.4685
TND MYR
0.6810
MYR TND
Rabu
1.4775
TND MYR
0.6768
MYR TND
Khamis
1.4666
TND MYR
0.6819
MYR TND
Jumaat
1.4668
TND MYR
0.6818
MYR TND
Isnin
1.4670
TND MYR
0.6817
MYR TND
Selasa
1.4754
TND MYR
0.6778
MYR TND
Rabu
1.4629
TND MYR
0.6836
MYR TND
Khamis
1.4666
TND MYR
0.6819
MYR TND
Jumaat
1.4609
TND MYR
0.6845
MYR TND
Isnin
1.4639
TND MYR
0.6831
MYR TND
Selasa
1.4618
TND MYR
0.6841
MYR TND
Rabu
1.4752
TND MYR
0.6779
MYR TND
Khamis
1.4745
TND MYR
0.6782
MYR TND
Jumaat
1.4621
TND MYR
0.6839
MYR TND
Selasa
1.4559
TND MYR
0.6868
MYR TND
Rabu
1.4656
TND MYR
0.6823
MYR TND
Khamis
1.4670
TND MYR
0.6817
MYR TND
Jumaat
1.4538
TND MYR
0.6879
MYR TND
Isnin
1.4506
TND MYR
0.6894
MYR TND
Selasa
1.4580
TND MYR
0.6859
MYR TND
Rabu
1.4566
TND MYR
0.6865
MYR TND
Khamis
1.4537
TND MYR
0.6879
MYR TND
Jumaat
1.4606
TND MYR
0.6847
MYR TND
Isnin
1.4679
TND MYR
0.6812
MYR TND
Selasa
1.4689
TND MYR
0.6808
MYR TND
Rabu
1.4615
TND MYR
0.6842
MYR TND
Khamis
1.4645
TND MYR
0.6828
MYR TND
Jumaat
1.4887
TND MYR
0.6717
MYR TND
Isnin
1.4679
TND MYR
0.6812
MYR TND
Selasa
1.4709
TND MYR
0.6798
MYR TND
Rabu
1.4653
TND MYR
0.6825
MYR TND
Khamis
1.4669
TND MYR
0.6817
MYR TND
Jumaat
1.4678
TND MYR
0.6813
MYR TND
Isnin
1.4619
TND MYR
0.6840
MYR TND
Selasa
1.4632
TND MYR
0.6834
MYR TND
Rabu
1.4733
TND MYR
0.6787
MYR TND
Khamis
1.4640
TND MYR
0.6831
MYR TND
Jumaat
1.4578
TND MYR
0.6859
MYR TND
Isnin
1.4833
TND MYR
0.6742
MYR TND
Selasa
1.4643
TND MYR
0.6829
MYR TND
Rabu
1.4592
TND MYR
0.6853
MYR TND
Khamis
1.4652
TND MYR
0.6825
MYR TND
Jumaat
1.4455
TND MYR
0.6918
MYR TND
Isnin
1.4578
TND MYR
0.6860
MYR TND
Selasa
1.4573
TND MYR
0.6862
MYR TND
Rabu
1.4581
TND MYR
0.6858
MYR TND
Khamis
1.4510
TND MYR
0.6892
MYR TND
Jumaat
1.4508
TND MYR
0.6893
MYR TND