Penukar Mata Wang Terbalik

Euro
 
=
Ringgit Malaysia
17/04/2024 7:55 PG (UTC)

Kadar Terkini

EUR/MYR
5.0943
MYR/EUR 0.1963
Kemas Kini Terakhir:
17/04/2024 7:55 PG (UTC)
Tukar:
+0.002 (+0.04%)
Sebelum Tutup:
5.0921
52 minggu Tinggi/Rendah
RM 4.8552
RM 5.1856

Euro ke Ringgit Malaysia Terbalik

min = 4.8552 (19/04/2023) prt = 5.0487 maks = 5.1856 (22/02/2024)
Carta di atas menunjukkan kadar pertukaran apabila menukar 1 Euro ke Ringgit Malaysia. Klik butang "Terbalik" untuk pertukaran dari Ringgit Malaysia ke Euro.

Ringkasan Kadar Pertukaran (EUR/MYR)

RendahTinggiPenukaran
Bulan RM 5.0759 RM 5.1601 -0.99%
Suku Tahun RM 5.0759 RM 5.1856 -0.71%
1 Tahun RM 4.8552 RM 5.1856 +4.86%
3 Tahun RM 4.4295 RM 5.1856 +2.92%
5 Tahun RM 4.4295 RM 5.1856 +8.81%

Kadar Euro Lain

Mata Wang
%
-0.50%
0.02553
THB EUR
39.165
EUR THB
-0.04%
0.9407
USD EUR
1.0631
EUR USD
+0.06%
0.6900
SGD EUR
1.4492
EUR SGD
+0.02%
1.1715
GBP EUR
0.8536
EUR GBP
-0.12%
0.01124
INR EUR
88.964
EUR INR
-0.03%
0.006086
JPY EUR
164.32
EUR JPY
-0.04%
0.1300
CNY EUR
7.6948
EUR CNY

Kadar mengikut Tahun

Untuk melihat kadar antara Euro dan Ringgit Malaysia untuk tahun tertentu, klik pada salah satu pautan di bawah.