Penukar Mata Wang Terbalik

Euro
 
=
Ringgit Malaysia
6/12/2022 2:55 PG (UTC)

Kadar Terkini

EUR/MYR
4.5974
MYR/EUR 0.2175
Kemas Kini Terakhir:
6/12/2022 2:55 PG (UTC)
Tukar:
-0.006 (-0.13%)
Sebelum Tutup:
4.6032
52 minggu Tinggi/Rendah
RM 4.4295
RM 4.7974

Euro ke Ringgit Malaysia Terbalik

min = 4.4295 (28/09/2022) prt = 4.6361 maks = 4.7974 (7/02/2022)
Carta di atas menunjukkan kadar pertukaran apabila menukar 1 Euro ke Ringgit Malaysia. Klik butang "Terbalik" untuk pertukaran dari Ringgit Malaysia ke Euro.

Ringkasan Kadar Pertukaran (EUR/MYR)

RendahTinggiPenukaran
Bulan RM 4.5902 RM 4.7494 -2.76%
Suku Tahun RM 4.4295 RM 4.7494 +3.06%
1 Tahun RM 4.4295 RM 4.7974 -3.79%
3 Tahun RM 4.4295 RM 5.0738 -0.45%
5 Tahun RM 4.4295 RM 5.0738 -4.40%

Kadar Euro Lain

Mata Wang
%
-0.53%
0.02719
THB EUR
36.778
EUR THB
+0.36%
0.9525
USD EUR
1.0499
EUR USD
-0.08%
0.7023
SGD EUR
1.4238
EUR SGD
-0.006%
1.1623
GBP EUR
0.8604
EUR GBP
+0.34%
0.01163
INR EUR
85.953
EUR INR
-0.78%
0.006955
JPY EUR
143.78
EUR JPY
+0.11%
0.1366
CNY EUR
7.3226
EUR CNY

Kadar mengikut Tahun

Untuk melihat kadar antara Euro dan Ringgit Malaysia untuk tahun tertentu, klik pada salah satu pautan di bawah.