Penukar Mata Wang Terbalik

Euro
 
=
Ringgit Malaysia
31/03/2023 9:10 PTG (UTC)

Kadar Terkini

EUR/MYR
4.7873
MYR/EUR 0.2089
Kemas Kini Terakhir:
31/03/2023 9:10 PTG (UTC)
Tukar:
-0.009 (-0.18%)
Sebelum Tutup:
4.7961
52 minggu Tinggi/Rendah
RM 4.4295
RM 4.8138

Euro ke Ringgit Malaysia Terbalik

min = 4.4295 (28/09/2022) prt = 4.6308 maks = 4.8138 (21/03/2023)
Carta di atas menunjukkan kadar pertukaran apabila menukar 1 Euro ke Ringgit Malaysia. Klik butang "Terbalik" untuk pertukaran dari Ringgit Malaysia ke Euro.

Ringkasan Kadar Pertukaran (EUR/MYR)

RendahTinggiPenukaran
Bulan RM 4.7503 RM 4.8138 +0.52%
Suku Tahun RM 4.5840 RM 4.8138 +1.91%
1 Tahun RM 4.4295 RM 4.8138 +2.83%
3 Tahun RM 4.4295 RM 5.0738 +1.40%
5 Tahun RM 4.4295 RM 5.0738 +0.77%

Kadar Euro Lain

Mata Wang
%
+0.23%
0.02697
THB EUR
37.076
EUR THB
+0.18%
0.9217
USD EUR
1.0850
EUR USD
+0.10%
0.6923
SGD EUR
1.4445
EUR SGD
-0.12%
1.1372
GBP EUR
0.8794
EUR GBP
+0.21%
0.01122
INR EUR
89.162
EUR INR
+0.62%
0.006942
JPY EUR
144.05
EUR JPY
+0.30%
0.1342
CNY EUR
7.4523
EUR CNY

Kadar mengikut Tahun

Untuk melihat kadar antara Euro dan Ringgit Malaysia untuk tahun tertentu, klik pada salah satu pautan di bawah.