Penukar Mata Wang Terbalik

Euro
 
=
Ringgit Malaysia
22/09/2023 9:10 PTG (UTC)

Kadar Terkini

EUR/MYR
5.0029
MYR/EUR 0.1999
Kemas Kini Terakhir:
22/09/2023 9:10 PTG (UTC)
Tukar:
+0.02 (+0.35%)
Sebelum Tutup:
4.9855
52 minggu Tinggi/Rendah
RM 4.4295
RM 5.1265

Euro ke Ringgit Malaysia Terbalik

min = 4.4295 (28/09/2022) prt = 4.8216 maks = 5.1265 (12/07/2023)
Carta di atas menunjukkan kadar pertukaran apabila menukar 1 Euro ke Ringgit Malaysia. Klik butang "Terbalik" untuk pertukaran dari Ringgit Malaysia ke Euro.

Ringkasan Kadar Pertukaran (EUR/MYR)

RendahTinggiPenukaran
Bulan RM 4.9855 RM 5.0530 -0.94%
Suku Tahun RM 4.9623 RM 5.1265 -1.91%
1 Tahun RM 4.4295 RM 5.1265 +11.68%
3 Tahun RM 4.4295 RM 5.1265 +2.52%
5 Tahun RM 4.4295 RM 5.1265 +2.73%

Kadar Euro Lain

Mata Wang
%
+0.04%
0.02613
THB EUR
38.271
EUR THB
-0.26%
0.9378
USD EUR
1.0664
EUR USD
-0.25%
0.6868
SGD EUR
1.4560
EUR SGD
-0.33%
1.1477
GBP EUR
0.8713
EUR GBP
-0.44%
0.01128
INR EUR
88.626
EUR INR
-0.28%
0.006324
JPY EUR
158.13
EUR JPY
-0.18%
0.1285
CNY EUR
7.7825
EUR CNY

Kadar mengikut Tahun

Untuk melihat kadar antara Euro dan Ringgit Malaysia untuk tahun tertentu, klik pada salah satu pautan di bawah.