Kadar 2022 untuk Złoty Poland dan Ringgit Malaysia Terbalik

Carta di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Złoty Poland dan Ringgit Malaysia pada 2022. Carta ini menunjukkan nilai 1 Złoty Poland ditukarkan kepada Ringgit Malaysia. Klik "terbalik" untuk melihat nilai Ringgit Malaysia ditukarkan kepada Złoty Poland .
min = 0.9184 (7/03/2022) prt = 0.9884 maks = 1.0662 (10/02/2022)

Butiran Kadar

Jadual di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Złoty Poland dan Ringgit Malaysia untuk 2022.
Isnin
1.0278
PLN MYR
0.9730
MYR PLN
Selasa
1.0357
PLN MYR
0.9656
MYR PLN
Rabu
1.0330
PLN MYR
0.9680
MYR PLN
Khamis
1.0396
PLN MYR
0.9619
MYR PLN
Jumaat
1.0459
PLN MYR
0.9561
MYR PLN
Isnin
1.0485
PLN MYR
0.9537
MYR PLN
Selasa
1.0475
PLN MYR
0.9547
MYR PLN
Rabu
1.0485
PLN MYR
0.9537
MYR PLN
Khamis
1.0506
PLN MYR
0.9518
MYR PLN
Jumaat
1.0561
PLN MYR
0.9468
MYR PLN
Isnin
1.0578
PLN MYR
0.9453
MYR PLN
Selasa
1.0547
PLN MYR
0.9482
MYR PLN
Rabu
1.0528
PLN MYR
0.9499
MYR PLN
Khamis
1.0510
PLN MYR
0.9515
MYR PLN
Jumaat
1.0480
PLN MYR
0.9542
MYR PLN
Isnin
1.0427
PLN MYR
0.9590
MYR PLN
Selasa
1.0333
PLN MYR
0.9678
MYR PLN
Rabu
1.0303
PLN MYR
0.9706
MYR PLN
Khamis
1.0338
PLN MYR
0.9673
MYR PLN
Jumaat
1.0238
PLN MYR
0.9768
MYR PLN
Isnin
1.0153
PLN MYR
0.9849
MYR PLN
Selasa
1.0188
PLN MYR
0.9816
MYR PLN
Rabu
1.0379
PLN MYR
0.9634
MYR PLN
Khamis
1.0463
PLN MYR
0.9558
MYR PLN
Jumaat
1.0386
PLN MYR
0.9628
MYR PLN
Isnin
1.0540
PLN MYR
0.9488
MYR PLN
Selasa
1.0560
PLN MYR
0.9470
MYR PLN
Rabu
1.0588
PLN MYR
0.9445
MYR PLN
Khamis
1.0662
PLN MYR
0.9379
MYR PLN
Jumaat
1.0578
PLN MYR
0.9454
MYR PLN
Isnin
1.0473
PLN MYR
0.9548
MYR PLN
Selasa
1.0507
PLN MYR
0.9517
MYR PLN
Rabu
1.0584
PLN MYR
0.9448
MYR PLN
Khamis
1.0574
PLN MYR
0.9457
MYR PLN
Jumaat
1.0531
PLN MYR
0.9496
MYR PLN
Isnin
1.0518
PLN MYR
0.9507
MYR PLN
Selasa
1.0450
PLN MYR
0.9569
MYR PLN
Rabu
1.0459
PLN MYR
0.9561
MYR PLN
Khamis
1.0235
PLN MYR
0.9770
MYR PLN
Jumaat
1.0100
PLN MYR
0.9901
MYR PLN
Isnin
1.0022
PLN MYR
0.9978
MYR PLN
Selasa
0.9925
PLN MYR
1.0076
MYR PLN
Rabu
0.9732
PLN MYR
1.0276
MYR PLN
Khamis
0.9709
PLN MYR
1.0299
MYR PLN
Jumaat
0.9599
PLN MYR
1.0418
MYR PLN
Isnin
0.9184
PLN MYR
1.0888
MYR PLN
Selasa
0.9307
PLN MYR
1.0744
MYR PLN
Rabu
0.9428
PLN MYR
1.0607
MYR PLN
Khamis
0.9528
PLN MYR
1.0495
MYR PLN
Jumaat
0.9636
PLN MYR
1.0378
MYR PLN
Isnin
0.9758
PLN MYR
1.0248
MYR PLN
Selasa
0.9717
PLN MYR
1.0292
MYR PLN
Rabu
0.9837
PLN MYR
1.0166
MYR PLN
Khamis
0.9849
PLN MYR
1.0153
MYR PLN
Jumaat
0.9833
PLN MYR
1.0170
MYR PLN
Isnin
0.9851
PLN MYR
1.0151
MYR PLN
Selasa
0.9868
PLN MYR
1.0134
MYR PLN
Rabu
0.9859
PLN MYR
1.0143
MYR PLN
Khamis
0.9781
PLN MYR
1.0224
MYR PLN
Jumaat
0.9789
PLN MYR
1.0216
MYR PLN
Isnin
0.9820
PLN MYR
1.0183
MYR PLN
Selasa
0.9901
PLN MYR
1.0100
MYR PLN
Rabu
0.9965
PLN MYR
1.0035
MYR PLN
Khamis
1.0045
PLN MYR
0.9955
MYR PLN
Jumaat
1.0038
PLN MYR
0.9962
MYR PLN
Isnin
1.0028
PLN MYR
0.9972
MYR PLN
Selasa
1.0027
PLN MYR
0.9973
MYR PLN
Rabu
0.9935
PLN MYR
1.0066
MYR PLN
Khamis
0.9912
PLN MYR
1.0089
MYR PLN
Jumaat
0.9897
PLN MYR
1.0104
MYR PLN
Isnin
0.9900
PLN MYR
1.0101
MYR PLN
Selasa
0.9927
PLN MYR
1.0074
MYR PLN
Rabu
0.9910
PLN MYR
1.0090
MYR PLN
Khamis
0.9862
PLN MYR
1.0140
MYR PLN
Jumaat
0.9966
PLN MYR
1.0034
MYR PLN
Isnin
0.9983
PLN MYR
1.0017
MYR PLN
Selasa
0.9952
PLN MYR
1.0048
MYR PLN
Rabu
0.9918
PLN MYR
1.0083
MYR PLN
Khamis
1.0015
PLN MYR
0.9985
MYR PLN
Jumaat
1.0087
PLN MYR
0.9914
MYR PLN
Isnin
1.0085
PLN MYR
0.9916
MYR PLN
Selasa
1.0052
PLN MYR
0.9948
MYR PLN
Rabu
0.9887
PLN MYR
1.0114
MYR PLN
Khamis
0.9860
PLN MYR
1.0142
MYR PLN
Jumaat
0.9793
PLN MYR
1.0211
MYR PLN
Isnin
0.9819
PLN MYR
1.0184
MYR PLN
Selasa
0.9760
PLN MYR
1.0245
MYR PLN
Rabu
0.9773
PLN MYR
1.0232
MYR PLN
Khamis
0.9821
PLN MYR
1.0182
MYR PLN
Jumaat
0.9804
PLN MYR
1.0200
MYR PLN
Isnin
0.9823
PLN MYR
1.0180
MYR PLN
Selasa
0.9879
PLN MYR
1.0123
MYR PLN
Rabu
0.9907
PLN MYR
1.0094
MYR PLN
Khamis
0.9872
PLN MYR
1.0129
MYR PLN
Jumaat
0.9815
PLN MYR
1.0188
MYR PLN
Isnin
0.9779
PLN MYR
1.0226
MYR PLN
Selasa
0.9871
PLN MYR
1.0131
MYR PLN
Rabu
0.9940
PLN MYR
1.0061
MYR PLN
Khamis
0.9961
PLN MYR
1.0039
MYR PLN
Jumaat
0.9999
PLN MYR
1.0001
MYR PLN
Isnin
1.0073
PLN MYR
0.9928
MYR PLN
Selasa
1.0171
PLN MYR
0.9831
MYR PLN
Rabu
1.0228
PLN MYR
0.9777
MYR PLN
Khamis
1.0172
PLN MYR
0.9830
MYR PLN
Jumaat
1.0263
PLN MYR
0.9744
MYR PLN
Isnin
1.0221
PLN MYR
0.9784
MYR PLN
Selasa
1.0275
PLN MYR
0.9732
MYR PLN
Rabu
1.0198
PLN MYR
0.9806
MYR PLN
Khamis
1.0248
PLN MYR
0.9758
MYR PLN
Jumaat
1.0216
PLN MYR
0.9789
MYR PLN
Isnin
1.0289
PLN MYR
0.9719
MYR PLN
Selasa
1.0280
PLN MYR
0.9727
MYR PLN
Rabu
1.0264
PLN MYR
0.9743
MYR PLN
Khamis
1.0272
PLN MYR
0.9735
MYR PLN
Jumaat
1.0227
PLN MYR
0.9778
MYR PLN
Isnin
1.0061
PLN MYR
0.9939
MYR PLN
Selasa
0.9902
PLN MYR
1.0099
MYR PLN
Rabu
0.9904
PLN MYR
1.0097
MYR PLN
Khamis
0.9726
PLN MYR
1.0282
MYR PLN
Jumaat
0.9862
PLN MYR
1.0140
MYR PLN
Isnin
0.9936
PLN MYR
1.0064
MYR PLN
Selasa
0.9986
PLN MYR
1.0015
MYR PLN
Rabu
0.9903
PLN MYR
1.0098
MYR PLN
Khamis
0.9830
PLN MYR
1.0172
MYR PLN
Jumaat
0.9845
PLN MYR
1.0157
MYR PLN
Isnin
0.9915
PLN MYR
1.0085
MYR PLN
Selasa
0.9898
PLN MYR
1.0103
MYR PLN
Rabu
0.9872
PLN MYR
1.0129
MYR PLN
Khamis
0.9779
PLN MYR
1.0226
MYR PLN
Jumaat
0.9764
PLN MYR
1.0242
MYR PLN
Isnin
0.9805
PLN MYR
1.0199
MYR PLN
Selasa
0.9615
PLN MYR
1.0400
MYR PLN
Rabu
0.9417
PLN MYR
1.0619
MYR PLN
Khamis
0.9446
PLN MYR
1.0587
MYR PLN
Jumaat
0.9373
PLN MYR
1.0669
MYR PLN
Isnin
0.9330
PLN MYR
1.0718
MYR PLN
Selasa
0.9214
PLN MYR
1.0853
MYR PLN
Rabu
0.9241
PLN MYR
1.0822
MYR PLN
Khamis
0.9234
PLN MYR
1.0830
MYR PLN
Jumaat
0.9317
PLN MYR
1.0733
MYR PLN
Isnin
0.9467
PLN MYR
1.0562
MYR PLN
Selasa
0.9608
PLN MYR
1.0408
MYR PLN
Rabu
0.9518
PLN MYR
1.0506
MYR PLN
Khamis
0.9536
PLN MYR
1.0487
MYR PLN
Jumaat
0.9514
PLN MYR
1.0511
MYR PLN
Isnin
0.9683
PLN MYR
1.0327
MYR PLN
Selasa
0.9566
PLN MYR
1.0454
MYR PLN
Rabu
0.9453
PLN MYR
1.0579
MYR PLN
Khamis
0.9416
PLN MYR
1.0620
MYR PLN
Jumaat
0.9636
PLN MYR
1.0377
MYR PLN
Isnin
0.9629
PLN MYR
1.0385
MYR PLN
Selasa
0.9681
PLN MYR
1.0330
MYR PLN
Rabu
0.9671
PLN MYR
1.0341
MYR PLN
Khamis
0.9626
PLN MYR
1.0389
MYR PLN
Jumaat
0.9685
PLN MYR
1.0325
MYR PLN
Isnin
0.9675
PLN MYR
1.0336
MYR PLN
Selasa
0.9686
PLN MYR
1.0324
MYR PLN
Rabu
0.9712
PLN MYR
1.0296
MYR PLN
Khamis
0.9813
PLN MYR
1.0191
MYR PLN
Jumaat
0.9775
PLN MYR
1.0231
MYR PLN
Isnin
0.9724
PLN MYR
1.0284
MYR PLN
Selasa
0.9633
PLN MYR
1.0380
MYR PLN
Rabu
0.9672
PLN MYR
1.0339
MYR PLN
Khamis
0.9638
PLN MYR
1.0375
MYR PLN
Jumaat
0.9471
PLN MYR
1.0558
MYR PLN
Isnin
0.9422
PLN MYR
1.0613
MYR PLN
Selasa
0.9331
PLN MYR
1.0717
MYR PLN
Rabu
0.9319
PLN MYR
1.0731
MYR PLN
Khamis
0.9382
PLN MYR
1.0659
MYR PLN
Jumaat
0.9409
PLN MYR
1.0628
MYR PLN
Isnin
0.9437
PLN MYR
1.0596
MYR PLN
Selasa
0.9483
PLN MYR
1.0545
MYR PLN
Rabu
0.9437
PLN MYR
1.0597
MYR PLN
Khamis
0.9534
PLN MYR
1.0489
MYR PLN
Jumaat
0.9522
PLN MYR
1.0502
MYR PLN
Isnin
0.9419
PLN MYR
1.0616
MYR PLN
Selasa
0.9473
PLN MYR
1.0556
MYR PLN
Rabu
0.9437
PLN MYR
1.0596
MYR PLN
Khamis
0.9552
PLN MYR
1.0469
MYR PLN
Jumaat
0.9611
PLN MYR
1.0405
MYR PLN
Isnin
0.9715
PLN MYR
1.0293
MYR PLN
Selasa
0.9754
PLN MYR
1.0252
MYR PLN
Rabu
0.9592
PLN MYR
1.0426
MYR PLN
Khamis
0.9565
PLN MYR
1.0454
MYR PLN
Jumaat
0.9596
PLN MYR
1.0421
MYR PLN
Isnin
0.9655
PLN MYR
1.0358
MYR PLN
Selasa
0.9683
PLN MYR
1.0327
MYR PLN
Rabu
0.9519
PLN MYR
1.0505
MYR PLN
Khamis
0.9482
PLN MYR
1.0546
MYR PLN
Jumaat
0.9386
PLN MYR
1.0654
MYR PLN
Isnin
0.9322
PLN MYR
1.0728
MYR PLN
Selasa
0.9313
PLN MYR
1.0737
MYR PLN
Rabu
0.9209
PLN MYR
1.0859
MYR PLN
Khamis
0.9291
PLN MYR
1.0763
MYR PLN
Jumaat
0.9293
PLN MYR
1.0760
MYR PLN
Isnin
0.9406
PLN MYR
1.0631
MYR PLN
Selasa
0.9562
PLN MYR
1.0459
MYR PLN
Rabu
0.9546
PLN MYR
1.0475
MYR PLN
Khamis
0.9468
PLN MYR
1.0562
MYR PLN
Jumaat
0.9373
PLN MYR
1.0669
MYR PLN
Isnin
0.9261
PLN MYR
1.0798
MYR PLN
Selasa
0.9338
PLN MYR
1.0709
MYR PLN
Rabu
0.9368
PLN MYR
1.0674
MYR PLN
Khamis
0.9416
PLN MYR
1.0620
MYR PLN
Jumaat
0.9488
PLN MYR
1.0539
MYR PLN
Isnin
0.9542
PLN MYR
1.0480
MYR PLN
Selasa
0.9631
PLN MYR
1.0383
MYR PLN
Rabu
0.9631
PLN MYR
1.0383
MYR PLN
Khamis
0.9713
PLN MYR
1.0296
MYR PLN
Jumaat
0.9655
PLN MYR
1.0358
MYR PLN
Isnin
0.9711
PLN MYR
1.0298
MYR PLN
Selasa
0.9764
PLN MYR
1.0241
MYR PLN
Rabu
0.9943
PLN MYR
1.0058
MYR PLN
Khamis
0.9960
PLN MYR
1.0040
MYR PLN
Jumaat
0.9924
PLN MYR
1.0076
MYR PLN
Isnin
0.9961
PLN MYR
1.0039
MYR PLN
Selasa
1.0008
PLN MYR
0.9992
MYR PLN
Rabu
0.9980
PLN MYR
1.0020
MYR PLN
Khamis
0.9814
PLN MYR
1.0189
MYR PLN
Jumaat
0.9909
PLN MYR
1.0092
MYR PLN
Isnin
1.0096
PLN MYR
0.9905
MYR PLN
Selasa
1.0092
PLN MYR
0.9909
MYR PLN
Rabu
1.0019
PLN MYR
0.9981
MYR PLN
Khamis
0.9921
PLN MYR
1.0079
MYR PLN
Jumaat
1.0144
PLN MYR
0.9858
MYR PLN
Isnin
1.0084
PLN MYR
0.9917
MYR PLN
Selasa
1.0094
PLN MYR
0.9907
MYR PLN
Rabu
1.0076
PLN MYR
0.9925
MYR PLN
Khamis
1.0007
PLN MYR
0.9993
MYR PLN
Jumaat
1.0040
PLN MYR
0.9960
MYR PLN
Isnin
0.9973
PLN MYR
1.0027
MYR PLN
Selasa
1.0001
PLN MYR
0.9999
MYR PLN
Rabu
1.0045
PLN MYR
0.9955
MYR PLN
Khamis
0.9956
PLN MYR
1.0044
MYR PLN
Jumaat
0.9946
PLN MYR
1.0054
MYR PLN
Isnin
1.0022
PLN MYR
0.9978
MYR PLN
Selasa
0.9995
PLN MYR
1.0005
MYR PLN
Rabu
0.9885
PLN MYR
1.0116
MYR PLN
Khamis
0.9763
PLN MYR
1.0243
MYR PLN
Jumaat
0.9877
PLN MYR
1.0124
MYR PLN
Isnin
0.9805
PLN MYR
1.0199
MYR PLN
Selasa
0.9823
PLN MYR
1.0181
MYR PLN
Rabu
0.9830
PLN MYR
1.0173
MYR PLN
Khamis
0.9871
PLN MYR
1.0131
MYR PLN
Jumaat
0.9933
PLN MYR
1.0068
MYR PLN
Isnin
0.9948
PLN MYR
1.0052
MYR PLN
Selasa
0.9941
PLN MYR
1.0059
MYR PLN
Rabu
1.0007
PLN MYR
0.9993
MYR PLN
Khamis
1.0002
PLN MYR
0.9998
MYR PLN
Jumaat
1.0027
PLN MYR
0.9973
MYR PLN
Isnin
1.0037
PLN MYR
0.9963
MYR PLN
Selasa
1.0063
PLN MYR
0.9938
MYR PLN
Rabu
1.0101
PLN MYR
0.9900
MYR PLN
Khamis
1.0113
PLN MYR
0.9888
MYR PLN
Jumaat
1.0134
PLN MYR
0.9868
MYR PLN
Isnin
1.0122
PLN MYR
0.9880
MYR PLN
Selasa
1.0122
PLN MYR
0.9880
MYR PLN
Rabu
1.0017
PLN MYR
0.9983
MYR PLN
Khamis
1.0024
PLN MYR
0.9976
MYR PLN
Jumaat
1.0027
PLN MYR
0.9973
MYR PLN