Kadar 2023 untuk Yuan Renminbi China dan Ringgit Malaysia Terbalik

Carta di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Yuan Renminbi China dan Ringgit Malaysia pada 2023. Carta ini menunjukkan nilai 1 Yuan Renminbi China ditukarkan kepada Ringgit Malaysia. Klik "terbalik" untuk melihat nilai Ringgit Malaysia ditukarkan kepada Yuan Renminbi China .
min = 0.6257 (27/01/2023) prt = 0.6444 maks = 0.6605 (19/12/2023)

Butiran Kadar

Jadual di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Yuan Renminbi China dan Ringgit Malaysia untuk 2023.
Isnin
0.6385
CNY MYR
1.5661
MYR CNY
Selasa
0.6379
CNY MYR
1.5677
MYR CNY
Rabu
0.6396
CNY MYR
1.5635
MYR CNY
Khamis
0.6393
CNY MYR
1.5643
MYR CNY
Jumaat
0.6416
CNY MYR
1.5585
MYR CNY
Isnin
0.6448
CNY MYR
1.5509
MYR CNY
Selasa
0.6449
CNY MYR
1.5507
MYR CNY
Rabu
0.6455
CNY MYR
1.5492
MYR CNY
Khamis
0.6464
CNY MYR
1.5471
MYR CNY
Jumaat
0.6456
CNY MYR
1.5490
MYR CNY
Isnin
0.6414
CNY MYR
1.5591
MYR CNY
Selasa
0.6380
CNY MYR
1.5673
MYR CNY
Rabu
0.6397
CNY MYR
1.5631
MYR CNY
Khamis
0.6347
CNY MYR
1.5755
MYR CNY
Jumaat
0.6320
CNY MYR
1.5824
MYR CNY
Isnin
0.6317
CNY MYR
1.5831
MYR CNY
Selasa
0.6315
CNY MYR
1.5835
MYR CNY
Rabu
0.6282
CNY MYR
1.5919
MYR CNY
Khamis
0.6259
CNY MYR
1.5978
MYR CNY
Jumaat
0.6257
CNY MYR
1.5982
MYR CNY
Isnin
0.6289
CNY MYR
1.5901
MYR CNY
Selasa
0.6307
CNY MYR
1.5857
MYR CNY
Rabu
0.6323
CNY MYR
1.5816
MYR CNY
Khamis
0.6312
CNY MYR
1.5844
MYR CNY
Jumaat
0.6321
CNY MYR
1.5821
MYR CNY
Isnin
0.6276
CNY MYR
1.5935
MYR CNY
Selasa
0.6342
CNY MYR
1.5769
MYR CNY
Rabu
0.6335
CNY MYR
1.5785
MYR CNY
Khamis
0.6368
CNY MYR
1.5704
MYR CNY
Jumaat
0.6364
CNY MYR
1.5712
MYR CNY
Isnin
0.6390
CNY MYR
1.5649
MYR CNY
Selasa
0.6380
CNY MYR
1.5675
MYR CNY
Rabu
0.6424
CNY MYR
1.5568
MYR CNY
Khamis
0.6424
CNY MYR
1.5566
MYR CNY
Jumaat
0.6442
CNY MYR
1.5524
MYR CNY
Isnin
0.6458
CNY MYR
1.5484
MYR CNY
Selasa
0.6445
CNY MYR
1.5517
MYR CNY
Rabu
0.6441
CNY MYR
1.5526
MYR CNY
Khamis
0.6427
CNY MYR
1.5558
MYR CNY
Jumaat
0.6393
CNY MYR
1.5642
MYR CNY
Isnin
0.6442
CNY MYR
1.5522
MYR CNY
Selasa
0.6469
CNY MYR
1.5459
MYR CNY
Rabu
0.6506
CNY MYR
1.5371
MYR CNY
Khamis
0.6481
CNY MYR
1.5430
MYR CNY
Jumaat
0.6481
CNY MYR
1.5430
MYR CNY
Isnin
0.6461
CNY MYR
1.5479
MYR CNY
Selasa
0.6450
CNY MYR
1.5504
MYR CNY
Rabu
0.6501
CNY MYR
1.5383
MYR CNY
Khamis
0.6493
CNY MYR
1.5402
MYR CNY
Jumaat
0.6505
CNY MYR
1.5374
MYR CNY
Isnin
0.6530
CNY MYR
1.5313
MYR CNY
Selasa
0.6525
CNY MYR
1.5326
MYR CNY
Rabu
0.6493
CNY MYR
1.5402
MYR CNY
Khamis
0.6529
CNY MYR
1.5316
MYR CNY
Jumaat
0.6508
CNY MYR
1.5366
MYR CNY
Isnin
0.6522
CNY MYR
1.5333
MYR CNY
Selasa
0.6507
CNY MYR
1.5368
MYR CNY
Rabu
0.6480
CNY MYR
1.5433
MYR CNY
Khamis
0.6470
CNY MYR
1.5456
MYR CNY
Jumaat
0.6440
CNY MYR
1.5528
MYR CNY
Isnin
0.6424
CNY MYR
1.5567
MYR CNY
Selasa
0.6395
CNY MYR
1.5636
MYR CNY
Rabu
0.6417
CNY MYR
1.5583
MYR CNY
Khamis
0.6427
CNY MYR
1.5560
MYR CNY
Jumaat
0.6417
CNY MYR
1.5585
MYR CNY
Isnin
0.6416
CNY MYR
1.5586
MYR CNY
Selasa
0.6402
CNY MYR
1.5621
MYR CNY
Rabu
0.6394
CNY MYR
1.5641
MYR CNY
Khamis
0.6396
CNY MYR
1.5634
MYR CNY
Jumaat
0.6412
CNY MYR
1.5596
MYR CNY
Isnin
0.6415
CNY MYR
1.5589
MYR CNY
Selasa
0.6418
CNY MYR
1.5581
MYR CNY
Rabu
0.6411
CNY MYR
1.5598
MYR CNY
Khamis
0.6399
CNY MYR
1.5628
MYR CNY
Jumaat
0.6426
CNY MYR
1.5562
MYR CNY
Isnin
0.6436
CNY MYR
1.5537
MYR CNY
Selasa
0.6448
CNY MYR
1.5508
MYR CNY
Rabu
0.6440
CNY MYR
1.5528
MYR CNY
Khamis
0.6450
CNY MYR
1.5505
MYR CNY
Jumaat
0.6442
CNY MYR
1.5522
MYR CNY
Isnin
0.6438
CNY MYR
1.5534
MYR CNY
Selasa
0.6423
CNY MYR
1.5569
MYR CNY
Rabu
0.6437
CNY MYR
1.5535
MYR CNY
Khamis
0.6446
CNY MYR
1.5513
MYR CNY
Jumaat
0.6447
CNY MYR
1.5510
MYR CNY
Isnin
0.6453
CNY MYR
1.5496
MYR CNY
Selasa
0.6458
CNY MYR
1.5484
MYR CNY
Rabu
0.6442
CNY MYR
1.5522
MYR CNY
Khamis
0.6440
CNY MYR
1.5528
MYR CNY
Jumaat
0.6423
CNY MYR
1.5570
MYR CNY
Isnin
0.6414
CNY MYR
1.5590
MYR CNY
Selasa
0.6421
CNY MYR
1.5574
MYR CNY
Rabu
0.6439
CNY MYR
1.5531
MYR CNY
Khamis
0.6433
CNY MYR
1.5545
MYR CNY
Jumaat
0.6445
CNY MYR
1.5516
MYR CNY
Isnin
0.6469
CNY MYR
1.5457
MYR CNY
Selasa
0.6460
CNY MYR
1.5481
MYR CNY
Rabu
0.6468
CNY MYR
1.5460
MYR CNY
Khamis
0.6453
CNY MYR
1.5498
MYR CNY
Jumaat
0.6473
CNY MYR
1.5448
MYR CNY
Isnin
0.6471
CNY MYR
1.5453
MYR CNY
Selasa
0.6476
CNY MYR
1.5441
MYR CNY
Rabu
0.6513
CNY MYR
1.5354
MYR CNY
Khamis
0.6543
CNY MYR
1.5283
MYR CNY
Jumaat
0.6519
CNY MYR
1.5340
MYR CNY
Isnin
0.6509
CNY MYR
1.5364
MYR CNY
Selasa
0.6502
CNY MYR
1.5380
MYR CNY
Rabu
0.6493
CNY MYR
1.5401
MYR CNY
Khamis
0.6490
CNY MYR
1.5409
MYR CNY
Jumaat
0.6488
CNY MYR
1.5413
MYR CNY
Isnin
0.6430
CNY MYR
1.5553
MYR CNY
Selasa
0.6473
CNY MYR
1.5450
MYR CNY
Rabu
0.6463
CNY MYR
1.5473
MYR CNY
Khamis
0.6478
CNY MYR
1.5437
MYR CNY
Jumaat
0.6470
CNY MYR
1.5456
MYR CNY
Isnin
0.6469
CNY MYR
1.5459
MYR CNY
Selasa
0.6456
CNY MYR
1.5490
MYR CNY
Rabu
0.6457
CNY MYR
1.5487
MYR CNY
Khamis
0.6464
CNY MYR
1.5471
MYR CNY
Jumaat
0.6488
CNY MYR
1.5412
MYR CNY
Isnin
0.6460
CNY MYR
1.5481
MYR CNY
Selasa
0.6464
CNY MYR
1.5469
MYR CNY
Rabu
0.6462
CNY MYR
1.5476
MYR CNY
Khamis
0.6478
CNY MYR
1.5436
MYR CNY
Jumaat
0.6513
CNY MYR
1.5353
MYR CNY
Isnin
0.6460
CNY MYR
1.5480
MYR CNY
Selasa
0.6465
CNY MYR
1.5468
MYR CNY
Rabu
0.6449
CNY MYR
1.5507
MYR CNY
Khamis
0.6456
CNY MYR
1.5489
MYR CNY
Jumaat
0.6422
CNY MYR
1.5572
MYR CNY
Isnin
0.6440
CNY MYR
1.5529
MYR CNY
Selasa
0.6444
CNY MYR
1.5518
MYR CNY
Rabu
0.6423
CNY MYR
1.5569
MYR CNY
Khamis
0.6440
CNY MYR
1.5527
MYR CNY
Jumaat
0.6454
CNY MYR
1.5495
MYR CNY
Isnin
0.6452
CNY MYR
1.5500
MYR CNY
Selasa
0.6468
CNY MYR
1.5460
MYR CNY
Rabu
0.6467
CNY MYR
1.5464
MYR CNY
Khamis
0.6407
CNY MYR
1.5608
MYR CNY
Jumaat
0.6341
CNY MYR
1.5771
MYR CNY
Isnin
0.6336
CNY MYR
1.5784
MYR CNY
Selasa
0.6332
CNY MYR
1.5792
MYR CNY
Rabu
0.6292
CNY MYR
1.5892
MYR CNY
Khamis
0.6340
CNY MYR
1.5774
MYR CNY
Jumaat
0.6354
CNY MYR
1.5739
MYR CNY
Isnin
0.6346
CNY MYR
1.5757
MYR CNY
Selasa
0.6385
CNY MYR
1.5663
MYR CNY
Rabu
0.6360
CNY MYR
1.5722
MYR CNY
Khamis
0.6332
CNY MYR
1.5792
MYR CNY
Jumaat
0.6363
CNY MYR
1.5715
MYR CNY
Isnin
0.6305
CNY MYR
1.5862
MYR CNY
Selasa
0.6306
CNY MYR
1.5859
MYR CNY
Rabu
0.6331
CNY MYR
1.5795
MYR CNY
Khamis
0.6352
CNY MYR
1.5744
MYR CNY
Jumaat
0.6340
CNY MYR
1.5774
MYR CNY
Isnin
0.6340
CNY MYR
1.5774
MYR CNY
Selasa
0.6350
CNY MYR
1.5748
MYR CNY
Rabu
0.6343
CNY MYR
1.5765
MYR CNY
Khamis
0.6342
CNY MYR
1.5767
MYR CNY
Jumaat
0.6341
CNY MYR
1.5770
MYR CNY
Isnin
0.6354
CNY MYR
1.5738
MYR CNY
Selasa
0.6364
CNY MYR
1.5714
MYR CNY
Rabu
0.6344
CNY MYR
1.5763
MYR CNY
Khamis
0.6454
CNY MYR
1.5495
MYR CNY
Jumaat
0.6374
CNY MYR
1.5689
MYR CNY
Isnin
0.6401
CNY MYR
1.5623
MYR CNY
Selasa
0.6372
CNY MYR
1.5695
MYR CNY
Rabu
0.6386
CNY MYR
1.5660
MYR CNY
Khamis
0.6382
CNY MYR
1.5670
MYR CNY
Jumaat
0.6366
CNY MYR
1.5709
MYR CNY
Isnin
0.6382
CNY MYR
1.5669
MYR CNY
Selasa
0.6370
CNY MYR
1.5699
MYR CNY
Rabu
0.6366
CNY MYR
1.5709
MYR CNY
Khamis
0.6367
CNY MYR
1.5706
MYR CNY
Jumaat
0.6401
CNY MYR
1.5622
MYR CNY
Isnin
0.6403
CNY MYR
1.5617
MYR CNY
Selasa
0.6383
CNY MYR
1.5665
MYR CNY
Rabu
0.6399
CNY MYR
1.5627
MYR CNY
Khamis
0.6384
CNY MYR
1.5663
MYR CNY
Jumaat
0.6372
CNY MYR
1.5695
MYR CNY
Isnin
0.6405
CNY MYR
1.5613
MYR CNY
Selasa
0.6414
CNY MYR
1.5590
MYR CNY
Rabu
0.6428
CNY MYR
1.5557
MYR CNY
Khamis
0.6433
CNY MYR
1.5544
MYR CNY
Jumaat
0.6436
CNY MYR
1.5538
MYR CNY
Isnin
0.6427
CNY MYR
1.5559
MYR CNY
Selasa
0.6441
CNY MYR
1.5526
MYR CNY
Rabu
0.6421
CNY MYR
1.5573
MYR CNY
Khamis
0.6422
CNY MYR
1.5572
MYR CNY
Jumaat
0.6418
CNY MYR
1.5581
MYR CNY
Isnin
0.6409
CNY MYR
1.5603
MYR CNY
Selasa
0.6416
CNY MYR
1.5585
MYR CNY
Rabu
0.6439
CNY MYR
1.5530
MYR CNY
Khamis
0.6446
CNY MYR
1.5513
MYR CNY
Jumaat
0.6433
CNY MYR
1.5545
MYR CNY
Isnin
0.6565
CNY MYR
1.5232
MYR CNY
Selasa
0.6561
CNY MYR
1.5241
MYR CNY
Rabu
0.6573
CNY MYR
1.5213
MYR CNY
Khamis
0.6566
CNY MYR
1.5230
MYR CNY
Jumaat
0.6549
CNY MYR
1.5270
MYR CNY
Isnin
0.6490
CNY MYR
1.5408
MYR CNY
Selasa
0.6481
CNY MYR
1.5429
MYR CNY
Rabu
0.6465
CNY MYR
1.5467
MYR CNY
Khamis
0.6461
CNY MYR
1.5477
MYR CNY
Jumaat
0.6471
CNY MYR
1.5454
MYR CNY
Isnin
0.6477
CNY MYR
1.5440
MYR CNY
Selasa
0.6476
CNY MYR
1.5441
MYR CNY
Rabu
0.6485
CNY MYR
1.5420
MYR CNY
Khamis
0.6514
CNY MYR
1.5350
MYR CNY
Jumaat
0.6516
CNY MYR
1.5347
MYR CNY
Isnin
0.6547
CNY MYR
1.5274
MYR CNY
Selasa
0.6544
CNY MYR
1.5282
MYR CNY
Rabu
0.6533
CNY MYR
1.5307
MYR CNY
Khamis
0.6539
CNY MYR
1.5292
MYR CNY
Jumaat
0.6529
CNY MYR
1.5316
MYR CNY
Isnin
0.6509
CNY MYR
1.5363
MYR CNY
Selasa
0.6513
CNY MYR
1.5354
MYR CNY
Rabu
0.6519
CNY MYR
1.5341
MYR CNY
Khamis
0.6493
CNY MYR
1.5401
MYR CNY
Jumaat
0.6467
CNY MYR
1.5462
MYR CNY
Isnin
0.6380
CNY MYR
1.5675
MYR CNY
Selasa
0.6413
CNY MYR
1.5592
MYR CNY
Rabu
0.6432
CNY MYR
1.5547
MYR CNY
Khamis
0.6441
CNY MYR
1.5526
MYR CNY
Jumaat
0.6458
CNY MYR
1.5484
MYR CNY
Isnin
0.6457
CNY MYR
1.5486
MYR CNY
Selasa
0.6474
CNY MYR
1.5446
MYR CNY
Rabu
0.6450
CNY MYR
1.5503
MYR CNY
Khamis
0.6468
CNY MYR
1.5461
MYR CNY
Jumaat
0.6482
CNY MYR
1.5428
MYR CNY
Isnin
0.6512
CNY MYR
1.5356
MYR CNY
Selasa
0.6535
CNY MYR
1.5302
MYR CNY
Rabu
0.6581
CNY MYR
1.5195
MYR CNY
Khamis
0.6598
CNY MYR
1.5157
MYR CNY
Jumaat
0.6549
CNY MYR
1.5271
MYR CNY
Isnin
0.6593
CNY MYR
1.5167
MYR CNY
Selasa
0.6581
CNY MYR
1.5194
MYR CNY
Rabu
0.6571
CNY MYR
1.5219
MYR CNY
Khamis
0.6571
CNY MYR
1.5218
MYR CNY
Jumaat
0.6595
CNY MYR
1.5163
MYR CNY
Isnin
0.6575
CNY MYR
1.5209
MYR CNY
Selasa
0.6583
CNY MYR
1.5190
MYR CNY
Rabu
0.6582
CNY MYR
1.5194
MYR CNY
Khamis
0.6579
CNY MYR
1.5200
MYR CNY
Jumaat
0.6531
CNY MYR
1.5311
MYR CNY
Isnin
0.6529
CNY MYR
1.5316
MYR CNY
Selasa
0.6531
CNY MYR
1.5312
MYR CNY
Rabu
0.6568
CNY MYR
1.5225
MYR CNY
Khamis
0.6596
CNY MYR
1.5161
MYR CNY
Jumaat
0.6569
CNY MYR
1.5224
MYR CNY
Isnin
0.6579
CNY MYR
1.5199
MYR CNY
Selasa
0.6605
CNY MYR
1.5140
MYR CNY
Rabu
0.6563
CNY MYR
1.5237
MYR CNY
Khamis
0.6513
CNY MYR
1.5354
MYR CNY
Jumaat
0.6498
CNY MYR
1.5388
MYR CNY
Isnin
0.6517
CNY MYR
1.5344
MYR CNY
Selasa
0.6484
CNY MYR
1.5424
MYR CNY
Rabu
0.6476
CNY MYR
1.5442
MYR CNY
Khamis
0.6520
CNY MYR
1.5338
MYR CNY
Jumaat
0.6485
CNY MYR
1.5420
MYR CNY