Kadar 2022 untuk Yuan Renminbi China dan Ringgit Malaysia Terbalik

Carta di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Yuan Renminbi China dan Ringgit Malaysia pada 2022. Carta ini menunjukkan nilai 1 Yuan Renminbi China ditukarkan kepada Ringgit Malaysia. Klik "terbalik" untuk melihat nilai Ringgit Malaysia ditukarkan kepada Yuan Renminbi China .
min = 0.6216 (1/12/2022) prt = 0.6539 maks = 0.6713 (24/02/2022)

Butiran Kadar

Jadual di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Yuan Renminbi China dan Ringgit Malaysia untuk 2022.
Isnin
0.6533
CNY MYR
1.5308
MYR CNY
Selasa
0.6580
CNY MYR
1.5198
MYR CNY
Rabu
0.6554
CNY MYR
1.5257
MYR CNY
Khamis
0.6578
CNY MYR
1.5201
MYR CNY
Jumaat
0.6610
CNY MYR
1.5129
MYR CNY
Isnin
0.6591
CNY MYR
1.5173
MYR CNY
Selasa
0.6586
CNY MYR
1.5185
MYR CNY
Rabu
0.6574
CNY MYR
1.5212
MYR CNY
Khamis
0.6521
CNY MYR
1.5336
MYR CNY
Jumaat
0.6579
CNY MYR
1.5201
MYR CNY
Isnin
0.6598
CNY MYR
1.5157
MYR CNY
Selasa
0.6599
CNY MYR
1.5153
MYR CNY
Rabu
0.6614
CNY MYR
1.5120
MYR CNY
Khamis
0.6603
CNY MYR
1.5146
MYR CNY
Jumaat
0.6606
CNY MYR
1.5138
MYR CNY
Isnin
0.6623
CNY MYR
1.5099
MYR CNY
Selasa
0.6629
CNY MYR
1.5085
MYR CNY
Rabu
0.6622
CNY MYR
1.5100
MYR CNY
Khamis
0.6636
CNY MYR
1.5069
MYR CNY
Jumaat
0.6611
CNY MYR
1.5126
MYR CNY
Isnin
0.6565
CNY MYR
1.5233
MYR CNY
Selasa
0.6523
CNY MYR
1.5330
MYR CNY
Rabu
0.6570
CNY MYR
1.5220
MYR CNY
Khamis
0.6602
CNY MYR
1.5147
MYR CNY
Jumaat
0.6470
CNY MYR
1.5456
MYR CNY
Isnin
0.6604
CNY MYR
1.5142
MYR CNY
Selasa
0.6587
CNY MYR
1.5182
MYR CNY
Rabu
0.6579
CNY MYR
1.5199
MYR CNY
Khamis
0.6578
CNY MYR
1.5203
MYR CNY
Jumaat
0.6601
CNY MYR
1.5150
MYR CNY
Isnin
0.6634
CNY MYR
1.5074
MYR CNY
Selasa
0.6577
CNY MYR
1.5205
MYR CNY
Rabu
0.6589
CNY MYR
1.5177
MYR CNY
Khamis
0.6613
CNY MYR
1.5122
MYR CNY
Jumaat
0.6619
CNY MYR
1.5108
MYR CNY
Isnin
0.6610
CNY MYR
1.5128
MYR CNY
Selasa
0.6598
CNY MYR
1.5157
MYR CNY
Rabu
0.6626
CNY MYR
1.5091
MYR CNY
Khamis
0.6713
CNY MYR
1.4897
MYR CNY
Jumaat
0.6649
CNY MYR
1.5040
MYR CNY
Isnin
0.6637
CNY MYR
1.5066
MYR CNY
Selasa
0.6659
CNY MYR
1.5017
MYR CNY
Rabu
0.6683
CNY MYR
1.4962
MYR CNY
Khamis
0.6649
CNY MYR
1.5039
MYR CNY
Jumaat
0.6678
CNY MYR
1.4975
MYR CNY
Isnin
0.6702
CNY MYR
1.4921
MYR CNY
Selasa
0.6590
CNY MYR
1.5175
MYR CNY
Rabu
0.6573
CNY MYR
1.5213
MYR CNY
Khamis
0.6586
CNY MYR
1.5183
MYR CNY
Jumaat
0.6644
CNY MYR
1.5051
MYR CNY
Isnin
0.6622
CNY MYR
1.5100
MYR CNY
Selasa
0.6563
CNY MYR
1.5236
MYR CNY
Rabu
0.6616
CNY MYR
1.5115
MYR CNY
Khamis
0.6587
CNY MYR
1.5181
MYR CNY
Jumaat
0.6593
CNY MYR
1.5167
MYR CNY
Isnin
0.6580
CNY MYR
1.5198
MYR CNY
Selasa
0.6624
CNY MYR
1.5097
MYR CNY
Rabu
0.6617
CNY MYR
1.5113
MYR CNY
Khamis
0.6627
CNY MYR
1.5090
MYR CNY
Jumaat
0.6630
CNY MYR
1.5083
MYR CNY
Isnin
0.6631
CNY MYR
1.5080
MYR CNY
Selasa
0.6587
CNY MYR
1.5182
MYR CNY
Rabu
0.6586
CNY MYR
1.5184
MYR CNY
Khamis
0.6650
CNY MYR
1.5038
MYR CNY
Jumaat
0.6629
CNY MYR
1.5084
MYR CNY
Isnin
0.6656
CNY MYR
1.5023
MYR CNY
Selasa
0.6648
CNY MYR
1.5042
MYR CNY
Rabu
0.6654
CNY MYR
1.5028
MYR CNY
Khamis
0.6640
CNY MYR
1.5061
MYR CNY
Jumaat
0.6634
CNY MYR
1.5074
MYR CNY
Isnin
0.6614
CNY MYR
1.5121
MYR CNY
Selasa
0.6666
CNY MYR
1.5001
MYR CNY
Rabu
0.6675
CNY MYR
1.4982
MYR CNY
Khamis
0.6590
CNY MYR
1.5174
MYR CNY
Jumaat
0.6680
CNY MYR
1.4970
MYR CNY
Isnin
0.6680
CNY MYR
1.4970
MYR CNY
Selasa
0.6703
CNY MYR
1.4919
MYR CNY
Rabu
0.6596
CNY MYR
1.5160
MYR CNY
Khamis
0.6607
CNY MYR
1.5136
MYR CNY
Jumaat
0.6649
CNY MYR
1.5039
MYR CNY
Isnin
0.6633
CNY MYR
1.5075
MYR CNY
Selasa
0.6674
CNY MYR
1.4983
MYR CNY
Rabu
0.6700
CNY MYR
1.4926
MYR CNY
Khamis
0.6649
CNY MYR
1.5041
MYR CNY
Jumaat
0.6576
CNY MYR
1.5207
MYR CNY
Isnin
0.6612
CNY MYR
1.5124
MYR CNY
Selasa
0.6603
CNY MYR
1.5146
MYR CNY
Rabu
0.6574
CNY MYR
1.5211
MYR CNY
Khamis
0.6540
CNY MYR
1.5290
MYR CNY
Jumaat
0.6533
CNY MYR
1.5307
MYR CNY
Isnin
0.6522
CNY MYR
1.5333
MYR CNY
Selasa
0.6514
CNY MYR
1.5351
MYR CNY
Rabu
0.6524
CNY MYR
1.5329
MYR CNY
Khamis
0.6515
CNY MYR
1.5349
MYR CNY
Jumaat
0.6506
CNY MYR
1.5371
MYR CNY
Isnin
0.6448
CNY MYR
1.5509
MYR CNY
Selasa
0.6478
CNY MYR
1.5437
MYR CNY
Rabu
0.6510
CNY MYR
1.5360
MYR CNY
Khamis
0.6504
CNY MYR
1.5375
MYR CNY
Jumaat
0.6564
CNY MYR
1.5234
MYR CNY
Isnin
0.6545
CNY MYR
1.5280
MYR CNY
Selasa
0.6561
CNY MYR
1.5241
MYR CNY
Rabu
0.6606
CNY MYR
1.5138
MYR CNY
Khamis
0.6500
CNY MYR
1.5385
MYR CNY
Jumaat
0.6562
CNY MYR
1.5240
MYR CNY
Isnin
0.6533
CNY MYR
1.5307
MYR CNY
Selasa
0.6609
CNY MYR
1.5132
MYR CNY
Rabu
0.6536
CNY MYR
1.5300
MYR CNY
Khamis
0.6585
CNY MYR
1.5185
MYR CNY
Jumaat
0.6556
CNY MYR
1.5253
MYR CNY
Isnin
0.6618
CNY MYR
1.5110
MYR CNY
Selasa
0.6617
CNY MYR
1.5113
MYR CNY
Rabu
0.6539
CNY MYR
1.5293
MYR CNY
Khamis
0.6587
CNY MYR
1.5180
MYR CNY
Jumaat
0.6641
CNY MYR
1.5058
MYR CNY
Isnin
0.6617
CNY MYR
1.5112
MYR CNY
Selasa
0.6565
CNY MYR
1.5231
MYR CNY
Rabu
0.6578
CNY MYR
1.5202
MYR CNY
Khamis
0.6555
CNY MYR
1.5256
MYR CNY
Jumaat
0.6568
CNY MYR
1.5226
MYR CNY
Isnin
0.6580
CNY MYR
1.5197
MYR CNY
Selasa
0.6567
CNY MYR
1.5228
MYR CNY
Rabu
0.6559
CNY MYR
1.5247
MYR CNY
Khamis
0.6569
CNY MYR
1.5223
MYR CNY
Jumaat
0.6575
CNY MYR
1.5210
MYR CNY
Isnin
0.6585
CNY MYR
1.5187
MYR CNY
Selasa
0.6572
CNY MYR
1.5216
MYR CNY
Rabu
0.6572
CNY MYR
1.5217
MYR CNY
Khamis
0.6579
CNY MYR
1.5200
MYR CNY
Jumaat
0.6578
CNY MYR
1.5202
MYR CNY
Isnin
0.6597
CNY MYR
1.5157
MYR CNY
Selasa
0.6593
CNY MYR
1.5167
MYR CNY
Rabu
0.6599
CNY MYR
1.5154
MYR CNY
Khamis
0.6607
CNY MYR
1.5136
MYR CNY
Jumaat
0.6604
CNY MYR
1.5143
MYR CNY
Isnin
0.6600
CNY MYR
1.5152
MYR CNY
Selasa
0.6596
CNY MYR
1.5160
MYR CNY
Rabu
0.6598
CNY MYR
1.5155
MYR CNY
Khamis
0.6586
CNY MYR
1.5184
MYR CNY
Jumaat
0.6585
CNY MYR
1.5185
MYR CNY
Isnin
0.6613
CNY MYR
1.5122
MYR CNY
Selasa
0.6601
CNY MYR
1.5149
MYR CNY
Rabu
0.6590
CNY MYR
1.5174
MYR CNY
Khamis
0.6587
CNY MYR
1.5182
MYR CNY
Jumaat
0.6582
CNY MYR
1.5192
MYR CNY
Isnin
0.6603
CNY MYR
1.5144
MYR CNY
Selasa
0.6590
CNY MYR
1.5174
MYR CNY
Rabu
0.6604
CNY MYR
1.5143
MYR CNY
Khamis
0.6598
CNY MYR
1.5157
MYR CNY
Jumaat
0.6606
CNY MYR
1.5137
MYR CNY
Isnin
0.6594
CNY MYR
1.5164
MYR CNY
Selasa
0.6588
CNY MYR
1.5178
MYR CNY
Rabu
0.6598
CNY MYR
1.5155
MYR CNY
Khamis
0.6598
CNY MYR
1.5155
MYR CNY
Jumaat
0.6600
CNY MYR
1.5151
MYR CNY
Isnin
0.6595
CNY MYR
1.5162
MYR CNY
Selasa
0.6598
CNY MYR
1.5157
MYR CNY
Rabu
0.6597
CNY MYR
1.5158
MYR CNY
Khamis
0.6595
CNY MYR
1.5163
MYR CNY
Jumaat
0.6592
CNY MYR
1.5171
MYR CNY
Isnin
0.6589
CNY MYR
1.5177
MYR CNY
Selasa
0.6580
CNY MYR
1.5198
MYR CNY
Rabu
0.6591
CNY MYR
1.5173
MYR CNY
Khamis
0.6587
CNY MYR
1.5181
MYR CNY
Jumaat
0.6569
CNY MYR
1.5222
MYR CNY
Isnin
0.6558
CNY MYR
1.5249
MYR CNY
Selasa
0.6554
CNY MYR
1.5257
MYR CNY
Rabu
0.6531
CNY MYR
1.5312
MYR CNY
Khamis
0.6526
CNY MYR
1.5324
MYR CNY
Jumaat
0.6511
CNY MYR
1.5359
MYR CNY
Isnin
0.6492
CNY MYR
1.5404
MYR CNY
Selasa
0.6486
CNY MYR
1.5417
MYR CNY
Rabu
0.6488
CNY MYR
1.5414
MYR CNY
Khamis
0.6495
CNY MYR
1.5396
MYR CNY
Jumaat
0.6492
CNY MYR
1.5404
MYR CNY
Isnin
0.6480
CNY MYR
1.5431
MYR CNY
Selasa
0.6466
CNY MYR
1.5464
MYR CNY
Rabu
0.6451
CNY MYR
1.5502
MYR CNY
Khamis
0.6471
CNY MYR
1.5453
MYR CNY
Jumaat
0.6497
CNY MYR
1.5392
MYR CNY
Isnin
0.6502
CNY MYR
1.5380
MYR CNY
Selasa
0.6506
CNY MYR
1.5372
MYR CNY
Rabu
0.6507
CNY MYR
1.5369
MYR CNY
Khamis
0.6485
CNY MYR
1.5421
MYR CNY
Jumaat
0.6469
CNY MYR
1.5459
MYR CNY
Isnin
0.6486
CNY MYR
1.5419
MYR CNY
Selasa
0.6499
CNY MYR
1.5386
MYR CNY
Rabu
0.6462
CNY MYR
1.5475
MYR CNY
Khamis
0.6456
CNY MYR
1.5490
MYR CNY
Jumaat
0.6430
CNY MYR
1.5551
MYR CNY
Isnin
0.6427
CNY MYR
1.5561
MYR CNY
Selasa
0.6428
CNY MYR
1.5557
MYR CNY
Rabu
0.6395
CNY MYR
1.5636
MYR CNY
Khamis
0.6512
CNY MYR
1.5357
MYR CNY
Jumaat
0.6514
CNY MYR
1.5350
MYR CNY
Isnin
0.6532
CNY MYR
1.5310
MYR CNY
Selasa
0.6527
CNY MYR
1.5321
MYR CNY
Rabu
0.6507
CNY MYR
1.5368
MYR CNY
Khamis
0.6517
CNY MYR
1.5344
MYR CNY
Jumaat
0.6535
CNY MYR
1.5303
MYR CNY
Isnin
0.6506
CNY MYR
1.5371
MYR CNY
Selasa
0.6517
CNY MYR
1.5344
MYR CNY
Rabu
0.6530
CNY MYR
1.5315
MYR CNY
Khamis
0.6527
CNY MYR
1.5322
MYR CNY
Jumaat
0.6537
CNY MYR
1.5298
MYR CNY
Isnin
0.6550
CNY MYR
1.5268
MYR CNY
Selasa
0.6550
CNY MYR
1.5268
MYR CNY
Rabu
0.6533
CNY MYR
1.5308
MYR CNY
Khamis
0.6544
CNY MYR
1.5280
MYR CNY
Jumaat
0.6538
CNY MYR
1.5296
MYR CNY
Isnin
0.6524
CNY MYR
1.5328
MYR CNY
Selasa
0.6479
CNY MYR
1.5434
MYR CNY
Rabu
0.6579
CNY MYR
1.5200
MYR CNY
Khamis
0.6516
CNY MYR
1.5347
MYR CNY
Jumaat
0.6510
CNY MYR
1.5362
MYR CNY
Isnin
0.6478
CNY MYR
1.5437
MYR CNY
Selasa
0.6512
CNY MYR
1.5356
MYR CNY
Rabu
0.6507
CNY MYR
1.5367
MYR CNY
Khamis
0.6484
CNY MYR
1.5423
MYR CNY
Jumaat
0.6552
CNY MYR
1.5263
MYR CNY
Isnin
0.6561
CNY MYR
1.5241
MYR CNY
Selasa
0.6528
CNY MYR
1.5319
MYR CNY
Rabu
0.6473
CNY MYR
1.5448
MYR CNY
Khamis
0.6479
CNY MYR
1.5434
MYR CNY
Jumaat
0.6493
CNY MYR
1.5402
MYR CNY
Isnin
0.6504
CNY MYR
1.5376
MYR CNY
Selasa
0.6475
CNY MYR
1.5445
MYR CNY
Rabu
0.6422
CNY MYR
1.5572
MYR CNY
Khamis
0.6364
CNY MYR
1.5713
MYR CNY
Jumaat
0.6400
CNY MYR
1.5625
MYR CNY
Isnin
0.6391
CNY MYR
1.5648
MYR CNY
Selasa
0.6417
CNY MYR
1.5584
MYR CNY
Rabu
0.6392
CNY MYR
1.5646
MYR CNY
Khamis
0.6291
CNY MYR
1.5895
MYR CNY
Jumaat
0.6251
CNY MYR
1.5996
MYR CNY
Isnin
0.6228
CNY MYR
1.6055
MYR CNY
Selasa
0.6291
CNY MYR
1.5896
MYR CNY
Rabu
0.6290
CNY MYR
1.5898
MYR CNY
Khamis
0.6216
CNY MYR
1.6089
MYR CNY
Jumaat
0.6247
CNY MYR
1.6008
MYR CNY
Isnin
0.6279
CNY MYR
1.5925
MYR CNY
Selasa
0.6281
CNY MYR
1.5921
MYR CNY
Rabu
0.6301
CNY MYR
1.5872
MYR CNY
Khamis
0.6307
CNY MYR
1.5857
MYR CNY
Jumaat
0.6335
CNY MYR
1.5786
MYR CNY
Isnin
0.6333
CNY MYR
1.5790
MYR CNY
Selasa
0.6345
CNY MYR
1.5761
MYR CNY
Rabu
0.6322
CNY MYR
1.5817
MYR CNY
Khamis
0.6338
CNY MYR
1.5777
MYR CNY
Jumaat
0.6343
CNY MYR
1.5764
MYR CNY
Isnin
0.6346
CNY MYR
1.5757
MYR CNY
Selasa
0.6362
CNY MYR
1.5717
MYR CNY
Rabu
0.6363
CNY MYR
1.5717
MYR CNY
Khamis
0.6344
CNY MYR
1.5763
MYR CNY
Jumaat
0.6336
CNY MYR
1.5784
MYR CNY
Isnin
0.6357
CNY MYR
1.5730
MYR CNY
Selasa
0.6353
CNY MYR
1.5741
MYR CNY
Rabu
0.6341
CNY MYR
1.5771
MYR CNY
Khamis
0.6354
CNY MYR
1.5739
MYR CNY
Jumaat
0.6353
CNY MYR
1.5740
MYR CNY