Kadar 2020 untuk Rupee India dan Ringgit Malaysia Terbalik

Carta di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Rupee India dan Ringgit Malaysia pada 2020. Carta ini menunjukkan nilai 1 Rupee India ditukarkan kepada Ringgit Malaysia. Klik "terbalik" untuk melihat nilai Ringgit Malaysia ditukarkan kepada Rupee India .
min = 0.05454 (22/12/2020) prt = 0.05669 maks = 0.05901 (19/03/2020)

Butiran Kadar

Jadual di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Rupee India dan Ringgit Malaysia untuk 2020.
Rabu
0.05740
INR MYR
17.421
MYR INR
Khamis
0.05748
INR MYR
17.396
MYR INR
Jumaat
0.05716
INR MYR
17.495
MYR INR
Isnin
0.05667
INR MYR
17.647
MYR INR
Selasa
0.05730
INR MYR
17.453
MYR INR
Rabu
0.05735
INR MYR
17.436
MYR INR
Khamis
0.05763
INR MYR
17.353
MYR INR
Jumaat
0.05772
INR MYR
17.326
MYR INR
Isnin
0.05742
INR MYR
17.415
MYR INR
Selasa
0.05725
INR MYR
17.466
MYR INR
Rabu
0.05752
INR MYR
17.385
MYR INR
Khamis
0.05741
INR MYR
17.418
MYR INR
Jumaat
0.05740
INR MYR
17.421
MYR INR
Isnin
0.05714
INR MYR
17.500
MYR INR
Selasa
0.05692
INR MYR
17.569
MYR INR
Rabu
0.05727
INR MYR
17.462
MYR INR
Khamis
0.05694
INR MYR
17.561
MYR INR
Jumaat
0.05732
INR MYR
17.447
MYR INR
Isnin
0.05688
INR MYR
17.582
MYR INR
Selasa
0.05704
INR MYR
17.533
MYR INR
Rabu
0.05738
INR MYR
17.427
MYR INR
Khamis
0.05702
INR MYR
17.539
MYR INR
Jumaat
0.05721
INR MYR
17.480
MYR INR
Isnin
0.05726
INR MYR
17.464
MYR INR
Selasa
0.05775
INR MYR
17.315
MYR INR
Rabu
0.05787
INR MYR
17.279
MYR INR
Khamis
0.05795
INR MYR
17.257
MYR INR
Jumaat
0.05796
INR MYR
17.253
MYR INR
Isnin
0.05805
INR MYR
17.228
MYR INR
Selasa
0.05833
INR MYR
17.143
MYR INR
Rabu
0.05792
INR MYR
17.266
MYR INR
Khamis
0.05816
INR MYR
17.194
MYR INR
Jumaat
0.05811
INR MYR
17.208
MYR INR
Isnin
0.05797
INR MYR
17.250
MYR INR
Selasa
0.05802
INR MYR
17.236
MYR INR
Rabu
0.05822
INR MYR
17.175
MYR INR
Khamis
0.05811
INR MYR
17.210
MYR INR
Jumaat
0.05824
INR MYR
17.170
MYR INR
Isnin
0.05823
INR MYR
17.173
MYR INR
Selasa
0.05871
INR MYR
17.034
MYR INR
Rabu
0.05883
INR MYR
16.999
MYR INR
Khamis
0.05872
INR MYR
17.031
MYR INR
Jumaat
0.05786
INR MYR
17.285
MYR INR
Isnin
0.05804
INR MYR
17.230
MYR INR
Selasa
0.05750
INR MYR
17.391
MYR INR
Rabu
0.05731
INR MYR
17.448
MYR INR
Khamis
0.05691
INR MYR
17.571
MYR INR
Jumaat
0.05578
INR MYR
17.926
MYR INR
Isnin
0.05586
INR MYR
17.901
MYR INR
Selasa
0.05723
INR MYR
17.475
MYR INR
Rabu
0.05776
INR MYR
17.313
MYR INR
Khamis
0.05748
INR MYR
17.397
MYR INR
Jumaat
0.05806
INR MYR
17.224
MYR INR
Isnin
0.05754
INR MYR
17.380
MYR INR
Selasa
0.05887
INR MYR
16.985
MYR INR
Rabu
0.05866
INR MYR
17.046
MYR INR
Khamis
0.05901
INR MYR
16.945
MYR INR
Jumaat
0.05889
INR MYR
16.981
MYR INR
Isnin
0.05784
INR MYR
17.291
MYR INR
Selasa
0.05734
INR MYR
17.441
MYR INR
Rabu
0.05827
INR MYR
17.161
MYR INR
Khamis
0.05754
INR MYR
17.378
MYR INR
Jumaat
0.05770
INR MYR
17.330
MYR INR
Isnin
0.05695
INR MYR
17.558
MYR INR
Selasa
0.05810
INR MYR
17.211
MYR INR
Rabu
0.05737
INR MYR
17.431
MYR INR
Khamis
0.05718
INR MYR
17.489
MYR INR
Jumaat
0.05795
INR MYR
17.256
MYR INR
Isnin
0.05717
INR MYR
17.493
MYR INR
Selasa
0.05731
INR MYR
17.450
MYR INR
Rabu
0.05711
INR MYR
17.509
MYR INR
Khamis
0.05710
INR MYR
17.515
MYR INR
Jumaat
0.05647
INR MYR
17.710
MYR INR
Isnin
0.05685
INR MYR
17.591
MYR INR
Selasa
0.05646
INR MYR
17.713
MYR INR
Rabu
0.05693
INR MYR
17.566
MYR INR
Khamis
0.05659
INR MYR
17.670
MYR INR
Jumaat
0.05745
INR MYR
17.406
MYR INR
Isnin
0.05692
INR MYR
17.569
MYR INR
Selasa
0.05719
INR MYR
17.485
MYR INR
Rabu
0.05726
INR MYR
17.463
MYR INR
Khamis
0.05788
INR MYR
17.277
MYR INR
Jumaat
0.05710
INR MYR
17.512
MYR INR
Isnin
0.05722
INR MYR
17.476
MYR INR
Selasa
0.05730
INR MYR
17.452
MYR INR
Rabu
0.05780
INR MYR
17.302
MYR INR
Khamis
0.05729
INR MYR
17.455
MYR INR
Jumaat
0.05687
INR MYR
17.584
MYR INR
Isnin
0.05653
INR MYR
17.688
MYR INR
Selasa
0.05750
INR MYR
17.392
MYR INR
Rabu
0.05697
INR MYR
17.554
MYR INR
Khamis
0.05707
INR MYR
17.523
MYR INR
Jumaat
0.05695
INR MYR
17.558
MYR INR
Isnin
0.05733
INR MYR
17.443
MYR INR
Selasa
0.05748
INR MYR
17.397
MYR INR
Rabu
0.05735
INR MYR
17.435
MYR INR
Khamis
0.05775
INR MYR
17.316
MYR INR
Jumaat
0.05717
INR MYR
17.492
MYR INR
Isnin
0.05750
INR MYR
17.391
MYR INR
Selasa
0.05696
INR MYR
17.556
MYR INR
Rabu
0.05749
INR MYR
17.395
MYR INR
Khamis
0.05748
INR MYR
17.398
MYR INR
Jumaat
0.05766
INR MYR
17.344
MYR INR
Isnin
0.05750
INR MYR
17.390
MYR INR
Selasa
0.05738
INR MYR
17.428
MYR INR
Rabu
0.05736
INR MYR
17.433
MYR INR
Khamis
0.05741
INR MYR
17.420
MYR INR
Jumaat
0.05696
INR MYR
17.555
MYR INR
Isnin
0.05765
INR MYR
17.347
MYR INR
Selasa
0.05716
INR MYR
17.493
MYR INR
Rabu
0.05647
INR MYR
17.708
MYR INR
Khamis
0.05636
INR MYR
17.742
MYR INR
Jumaat
0.05597
INR MYR
17.866
MYR INR
Isnin
0.05679
INR MYR
17.609
MYR INR
Selasa
0.05642
INR MYR
17.726
MYR INR
Rabu
0.05620
INR MYR
17.794
MYR INR
Khamis
0.05607
INR MYR
17.834
MYR INR
Jumaat
0.05631
INR MYR
17.758
MYR INR
Isnin
0.05637
INR MYR
17.739
MYR INR
Selasa
0.05586
INR MYR
17.903
MYR INR
Rabu
0.05647
INR MYR
17.709
MYR INR
Khamis
0.05619
INR MYR
17.798
MYR INR
Jumaat
0.05642
INR MYR
17.723
MYR INR
Isnin
0.05610
INR MYR
17.827
MYR INR
Selasa
0.05623
INR MYR
17.786
MYR INR
Rabu
0.05647
INR MYR
17.709
MYR INR
Khamis
0.05703
INR MYR
17.535
MYR INR
Jumaat
0.05650
INR MYR
17.700
MYR INR
Isnin
0.05654
INR MYR
17.687
MYR INR
Selasa
0.05709
INR MYR
17.517
MYR INR
Rabu
0.05673
INR MYR
17.629
MYR INR
Khamis
0.05693
INR MYR
17.564
MYR INR
Jumaat
0.05763
INR MYR
17.353
MYR INR
Isnin
0.05714
INR MYR
17.502
MYR INR
Selasa
0.05722
INR MYR
17.477
MYR INR
Rabu
0.05699
INR MYR
17.547
MYR INR
Khamis
0.05675
INR MYR
17.620
MYR INR
Jumaat
0.05679
INR MYR
17.609
MYR INR
Isnin
0.05657
INR MYR
17.679
MYR INR
Selasa
0.05638
INR MYR
17.737
MYR INR
Rabu
0.05651
INR MYR
17.696
MYR INR
Khamis
0.05688
INR MYR
17.580
MYR INR
Jumaat
0.05681
INR MYR
17.602
MYR INR
Isnin
0.05689
INR MYR
17.577
MYR INR
Selasa
0.05719
INR MYR
17.485
MYR INR
Rabu
0.05653
INR MYR
17.690
MYR INR
Khamis
0.05677
INR MYR
17.614
MYR INR
Jumaat
0.05693
INR MYR
17.565
MYR INR
Isnin
0.05632
INR MYR
17.757
MYR INR
Selasa
0.05678
INR MYR
17.613
MYR INR
Rabu
0.05689
INR MYR
17.579
MYR INR
Khamis
0.05666
INR MYR
17.648
MYR INR
Jumaat
0.05618
INR MYR
17.799
MYR INR
Isnin
0.05692
INR MYR
17.568
MYR INR
Selasa
0.05601
INR MYR
17.854
MYR INR
Rabu
0.05609
INR MYR
17.828
MYR INR
Khamis
0.05589
INR MYR
17.891
MYR INR
Jumaat
0.05598
INR MYR
17.865
MYR INR
Isnin
0.05624
INR MYR
17.780
MYR INR
Selasa
0.05598
INR MYR
17.865
MYR INR
Rabu
0.05612
INR MYR
17.818
MYR INR
Khamis
0.05573
INR MYR
17.943
MYR INR
Jumaat
0.05611
INR MYR
17.821
MYR INR
Isnin
0.05600
INR MYR
17.856
MYR INR
Selasa
0.05592
INR MYR
17.881
MYR INR
Rabu
0.05573
INR MYR
17.944
MYR INR
Khamis
0.05601
INR MYR
17.853
MYR INR
Jumaat
0.05590
INR MYR
17.891
MYR INR
Isnin
0.05623
INR MYR
17.784
MYR INR
Selasa
0.05628
INR MYR
17.768
MYR INR
Rabu
0.05622
INR MYR
17.788
MYR INR
Khamis
0.05635
INR MYR
17.746
MYR INR
Jumaat
0.05645
INR MYR
17.716
MYR INR
Isnin
0.05671
INR MYR
17.634
MYR INR
Selasa
0.05676
INR MYR
17.618
MYR INR
Rabu
0.05721
INR MYR
17.479
MYR INR
Khamis
0.05662
INR MYR
17.662
MYR INR
Jumaat
0.05654
INR MYR
17.686
MYR INR
Isnin
0.05660
INR MYR
17.667
MYR INR
Selasa
0.05641
INR MYR
17.726
MYR INR
Rabu
0.05686
INR MYR
17.588
MYR INR
Khamis
0.05639
INR MYR
17.734
MYR INR
Jumaat
0.05651
INR MYR
17.696
MYR INR
Isnin
0.05647
INR MYR
17.707
MYR INR
Selasa
0.05620
INR MYR
17.794
MYR INR
Rabu
0.05632
INR MYR
17.756
MYR INR
Khamis
0.05645
INR MYR
17.716
MYR INR
Jumaat
0.05615
INR MYR
17.809
MYR INR
Isnin
0.05623
INR MYR
17.785
MYR INR
Selasa
0.05626
INR MYR
17.774
MYR INR
Rabu
0.05653
INR MYR
17.691
MYR INR
Khamis
0.05658
INR MYR
17.675
MYR INR
Jumaat
0.05653
INR MYR
17.688
MYR INR
Isnin
0.05648
INR MYR
17.704
MYR INR
Selasa
0.05640
INR MYR
17.730
MYR INR
Rabu
0.05632
INR MYR
17.755
MYR INR
Khamis
0.05664
INR MYR
17.654
MYR INR
Jumaat
0.05673
INR MYR
17.627
MYR INR
Isnin
0.05664
INR MYR
17.654
MYR INR
Selasa
0.05641
INR MYR
17.728
MYR INR
Rabu
0.05676
INR MYR
17.618
MYR INR
Khamis
0.05676
INR MYR
17.617
MYR INR
Jumaat
0.05660
INR MYR
17.668
MYR INR
Isnin
0.05646
INR MYR
17.710
MYR INR
Selasa
0.05661
INR MYR
17.664
MYR INR
Rabu
0.05678
INR MYR
17.610
MYR INR
Khamis
0.05661
INR MYR
17.664
MYR INR
Jumaat
0.05666
INR MYR
17.650
MYR INR
Isnin
0.05635
INR MYR
17.745
MYR INR
Selasa
0.05616
INR MYR
17.808
MYR INR
Rabu
0.05612
INR MYR
17.819
MYR INR
Khamis
0.05639
INR MYR
17.734
MYR INR
Jumaat
0.05620
INR MYR
17.794
MYR INR
Isnin
0.05631
INR MYR
17.759
MYR INR
Selasa
0.05654
INR MYR
17.687
MYR INR
Rabu
0.05678
INR MYR
17.612
MYR INR
Khamis
0.05590
INR MYR
17.889
MYR INR
Jumaat
0.05591
INR MYR
17.885
MYR INR
Isnin
0.05593
INR MYR
17.878
MYR INR
Selasa
0.05565
INR MYR
17.971
MYR INR
Rabu
0.05571
INR MYR
17.951
MYR INR
Khamis
0.05576
INR MYR
17.934
MYR INR
Jumaat
0.05567
INR MYR
17.964
MYR INR
Isnin
0.05571
INR MYR
17.950
MYR INR
Selasa
0.05583
INR MYR
17.910
MYR INR
Rabu
0.05551
INR MYR
18.016
MYR INR
Khamis
0.05517
INR MYR
18.126
MYR INR
Jumaat
0.05532
INR MYR
18.077
MYR INR
Isnin
0.05522
INR MYR
18.110
MYR INR
Selasa
0.05508
INR MYR
18.154
MYR INR
Rabu
0.05532
INR MYR
18.076
MYR INR
Khamis
0.05526
INR MYR
18.098
MYR INR
Jumaat
0.05524
INR MYR
18.103
MYR INR
Isnin
0.05515
INR MYR
18.131
MYR INR
Selasa
0.05538
INR MYR
18.057
MYR INR
Rabu
0.05520
INR MYR
18.115
MYR INR
Khamis
0.05522
INR MYR
18.109
MYR INR
Jumaat
0.05489
INR MYR
18.217
MYR INR
Isnin
0.05475
INR MYR
18.263
MYR INR
Selasa
0.05540
INR MYR
18.049
MYR INR
Rabu
0.05491
INR MYR
18.211
MYR INR
Khamis
0.05488
INR MYR
18.223
MYR INR
Jumaat
0.05511
INR MYR
18.145
MYR INR
Isnin
0.05522
INR MYR
18.111
MYR INR
Selasa
0.05533
INR MYR
18.074
MYR INR
Rabu
0.05527
INR MYR
18.092
MYR INR
Khamis
0.05524
INR MYR
18.104
MYR INR
Jumaat
0.05496
INR MYR
18.194
MYR INR
Isnin
0.05498
INR MYR
18.189
MYR INR
Selasa
0.05508
INR MYR
18.157
MYR INR
Rabu
0.05495
INR MYR
18.200
MYR INR
Khamis
0.05492
INR MYR
18.207
MYR INR
Jumaat
0.05481
INR MYR
18.244
MYR INR
Isnin
0.05506
INR MYR
18.162
MYR INR
Selasa
0.05454
INR MYR
18.334
MYR INR
Rabu
0.05541
INR MYR
18.048
MYR INR
Khamis
0.05524
INR MYR
18.104
MYR INR
Jumaat
0.05526
INR MYR
18.097
MYR INR
Isnin
0.05515
INR MYR
18.131
MYR INR
Selasa
0.05495
INR MYR
18.197
MYR INR
Rabu
0.05521
INR MYR
18.113
MYR INR
Khamis
0.05525
INR MYR
18.100
MYR INR