Kadar 2020 untuk Mark Boleh Tukar Bosnia-Herzegovina dan Ringgit Malaysia Terbalik

Carta di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Mark Boleh Tukar Bosnia-Herzegovina dan Ringgit Malaysia pada 2020. Carta ini menunjukkan nilai 1 Mark Boleh Tukar Bosnia-Herzegovina ditukarkan kepada Ringgit Malaysia. Klik "terbalik" untuk melihat nilai Ringgit Malaysia ditukarkan kepada Mark Boleh Tukar Bosnia-Herzegovina .
min = 2.2917 (28/01/2020) prt = 2.4503 maks = 2.5686 (3/08/2020)

Butiran Kadar

Jadual di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Mark Boleh Tukar Bosnia-Herzegovina dan Ringgit Malaysia untuk 2020.
Rabu
2.3483
BAM MYR
0.4258
MYR BAM
Khamis
2.3483
BAM MYR
0.4258
MYR BAM
Jumaat
2.3375
BAM MYR
0.4278
MYR BAM
Isnin
2.3343
BAM MYR
0.4284
MYR BAM
Selasa
2.3508
BAM MYR
0.4254
MYR BAM
Rabu
2.3400
BAM MYR
0.4273
MYR BAM
Khamis
2.3335
BAM MYR
0.4285
MYR BAM
Jumaat
2.3225
BAM MYR
0.4306
MYR BAM
Isnin
2.3121
BAM MYR
0.4325
MYR BAM
Selasa
2.3099
BAM MYR
0.4329
MYR BAM
Rabu
2.3188
BAM MYR
0.4313
MYR BAM
Khamis
2.3230
BAM MYR
0.4305
MYR BAM
Jumaat
2.3184
BAM MYR
0.4313
MYR BAM
Isnin
2.3034
BAM MYR
0.4341
MYR BAM
Selasa
2.3015
BAM MYR
0.4345
MYR BAM
Rabu
2.3119
BAM MYR
0.4326
MYR BAM
Khamis
2.3026
BAM MYR
0.4343
MYR BAM
Jumaat
2.3073
BAM MYR
0.4334
MYR BAM
Isnin
2.2920
BAM MYR
0.4363
MYR BAM
Selasa
2.2917
BAM MYR
0.4364
MYR BAM
Rabu
2.3006
BAM MYR
0.4347
MYR BAM
Khamis
2.2950
BAM MYR
0.4357
MYR BAM
Jumaat
2.3040
BAM MYR
0.4340
MYR BAM
Isnin
2.3126
BAM MYR
0.4324
MYR BAM
Selasa
2.3272
BAM MYR
0.4297
MYR BAM
Rabu
2.3235
BAM MYR
0.4304
MYR BAM
Khamis
2.3201
BAM MYR
0.4310
MYR BAM
Jumaat
2.3187
BAM MYR
0.4313
MYR BAM
Isnin
2.3177
BAM MYR
0.4315
MYR BAM
Selasa
2.3217
BAM MYR
0.4307
MYR BAM
Rabu
2.3066
BAM MYR
0.4335
MYR BAM
Khamis
2.3073
BAM MYR
0.4334
MYR BAM
Jumaat
2.2994
BAM MYR
0.4349
MYR BAM
Isnin
2.2940
BAM MYR
0.4359
MYR BAM
Selasa
2.2971
BAM MYR
0.4353
MYR BAM
Rabu
2.2988
BAM MYR
0.4350
MYR BAM
Khamis
2.2970
BAM MYR
0.4354
MYR BAM
Jumaat
2.3094
BAM MYR
0.4330
MYR BAM
Isnin
2.3167
BAM MYR
0.4317
MYR BAM
Selasa
2.3386
BAM MYR
0.4276
MYR BAM
Rabu
2.3463
BAM MYR
0.4262
MYR BAM
Khamis
2.3515
BAM MYR
0.4253
MYR BAM
Jumaat
2.3566
BAM MYR
0.4243
MYR BAM
Selasa
2.3902
BAM MYR
0.4184
MYR BAM
Rabu
2.3903
BAM MYR
0.4184
MYR BAM
Khamis
2.3827
BAM MYR
0.4197
MYR BAM
Jumaat
2.3795
BAM MYR
0.4203
MYR BAM
Isnin
2.4174
BAM MYR
0.4137
MYR BAM
Selasa
2.4631
BAM MYR
0.4060
MYR BAM
Rabu
2.4613
BAM MYR
0.4063
MYR BAM
Khamis
2.4516
BAM MYR
0.4079
MYR BAM
Jumaat
2.4507
BAM MYR
0.4080
MYR BAM
Isnin
2.4403
BAM MYR
0.4098
MYR BAM
Selasa
2.4643
BAM MYR
0.4058
MYR BAM
Rabu
2.4497
BAM MYR
0.4082
MYR BAM
Khamis
2.4532
BAM MYR
0.4076
MYR BAM
Jumaat
2.4266
BAM MYR
0.4121
MYR BAM
Isnin
2.4065
BAM MYR
0.4155
MYR BAM
Selasa
2.4285
BAM MYR
0.4118
MYR BAM
Rabu
2.4611
BAM MYR
0.4063
MYR BAM
Khamis
2.4257
BAM MYR
0.4122
MYR BAM
Jumaat
2.4292
BAM MYR
0.4117
MYR BAM
Isnin
2.4364
BAM MYR
0.4104
MYR BAM
Selasa
2.4517
BAM MYR
0.4079
MYR BAM
Rabu
2.4184
BAM MYR
0.4135
MYR BAM
Khamis
2.4381
BAM MYR
0.4102
MYR BAM
Jumaat
2.4328
BAM MYR
0.4110
MYR BAM
Isnin
2.4061
BAM MYR
0.4156
MYR BAM
Selasa
2.4102
BAM MYR
0.4149
MYR BAM
Rabu
2.4178
BAM MYR
0.4136
MYR BAM
Khamis
2.4178
BAM MYR
0.4136
MYR BAM
Jumaat
2.4073
BAM MYR
0.4154
MYR BAM
Isnin
2.4073
BAM MYR
0.4154
MYR BAM
Selasa
2.4073
BAM MYR
0.4154
MYR BAM
Rabu
2.4256
BAM MYR
0.4123
MYR BAM
Khamis
2.4200
BAM MYR
0.4132
MYR BAM
Jumaat
2.4330
BAM MYR
0.4110
MYR BAM
Isnin
2.4212
BAM MYR
0.4130
MYR BAM
Selasa
2.4345
BAM MYR
0.4108
MYR BAM
Rabu
2.4345
BAM MYR
0.4108
MYR BAM
Khamis
2.4275
BAM MYR
0.4119
MYR BAM
Jumaat
2.4022
BAM MYR
0.4163
MYR BAM
Isnin
2.4181
BAM MYR
0.4136
MYR BAM
Selasa
2.4181
BAM MYR
0.4136
MYR BAM
Rabu
2.4284
BAM MYR
0.4118
MYR BAM
Khamis
2.3910
BAM MYR
0.4182
MYR BAM
Jumaat
2.3910
BAM MYR
0.4182
MYR BAM
Isnin
2.3910
BAM MYR
0.4182
MYR BAM
Selasa
2.4123
BAM MYR
0.4145
MYR BAM
Rabu
2.3864
BAM MYR
0.4190
MYR BAM
Khamis
2.3875
BAM MYR
0.4188
MYR BAM
Jumaat
2.3862
BAM MYR
0.4191
MYR BAM
Isnin
2.4028
BAM MYR
0.4162
MYR BAM
Selasa
2.3974
BAM MYR
0.4171
MYR BAM
Rabu
2.3990
BAM MYR
0.4168
MYR BAM
Khamis
2.4040
BAM MYR
0.4160
MYR BAM
Jumaat
2.3944
BAM MYR
0.4176
MYR BAM
Isnin
2.4157
BAM MYR
0.4140
MYR BAM
Selasa
2.4157
BAM MYR
0.4140
MYR BAM
Rabu
2.4370
BAM MYR
0.4103
MYR BAM
Khamis
2.4376
BAM MYR
0.4102
MYR BAM
Jumaat
2.4398
BAM MYR
0.4099
MYR BAM
Isnin
2.4320
BAM MYR
0.4112
MYR BAM
Selasa
2.4319
BAM MYR
0.4112
MYR BAM
Rabu
2.4438
BAM MYR
0.4092
MYR BAM
Khamis
2.4487
BAM MYR
0.4084
MYR BAM
Jumaat
2.4512
BAM MYR
0.4080
MYR BAM
Isnin
2.4736
BAM MYR
0.4043
MYR BAM
Selasa
2.4523
BAM MYR
0.4078
MYR BAM
Rabu
2.4426
BAM MYR
0.4094
MYR BAM
Khamis
2.4403
BAM MYR
0.4098
MYR BAM
Jumaat
2.4517
BAM MYR
0.4079
MYR BAM
Isnin
2.4715
BAM MYR
0.4046
MYR BAM
Selasa
2.4593
BAM MYR
0.4066
MYR BAM
Rabu
2.4668
BAM MYR
0.4054
MYR BAM
Khamis
2.4692
BAM MYR
0.4050
MYR BAM
Jumaat
2.4692
BAM MYR
0.4050
MYR BAM
Isnin
2.4662
BAM MYR
0.4055
MYR BAM
Selasa
2.4596
BAM MYR
0.4066
MYR BAM
Rabu
2.4734
BAM MYR
0.4043
MYR BAM
Khamis
2.4604
BAM MYR
0.4064
MYR BAM
Jumaat
2.4618
BAM MYR
0.4062
MYR BAM
Isnin
2.4452
BAM MYR
0.4090
MYR BAM
Selasa
2.4543
BAM MYR
0.4075
MYR BAM
Rabu
2.4686
BAM MYR
0.4051
MYR BAM
Khamis
2.4701
BAM MYR
0.4048
MYR BAM
Jumaat
2.4515
BAM MYR
0.4079
MYR BAM
Isnin
2.4631
BAM MYR
0.4060
MYR BAM
Selasa
2.4727
BAM MYR
0.4044
MYR BAM
Rabu
2.4561
BAM MYR
0.4071
MYR BAM
Khamis
2.4558
BAM MYR
0.4072
MYR BAM
Jumaat
2.4715
BAM MYR
0.4046
MYR BAM
Isnin
2.4627
BAM MYR
0.4061
MYR BAM
Selasa
2.4705
BAM MYR
0.4048
MYR BAM
Rabu
2.4660
BAM MYR
0.4055
MYR BAM
Khamis
2.4646
BAM MYR
0.4057
MYR BAM
Jumaat
2.4675
BAM MYR
0.4053
MYR BAM
Selasa
2.4709
BAM MYR
0.4047
MYR BAM
Rabu
2.4833
BAM MYR
0.4027
MYR BAM
Khamis
2.4934
BAM MYR
0.4011
MYR BAM
Jumaat
2.4887
BAM MYR
0.4018
MYR BAM
Selasa
2.4959
BAM MYR
0.4007
MYR BAM
Rabu
2.4923
BAM MYR
0.4012
MYR BAM
Khamis
2.5154
BAM MYR
0.3976
MYR BAM
Jumaat
2.5229
BAM MYR
0.3964
MYR BAM
Isnin
2.5248
BAM MYR
0.3961
MYR BAM
Selasa
2.5497
BAM MYR
0.3922
MYR BAM
Rabu
2.5521
BAM MYR
0.3918
MYR BAM
Khamis
2.5486
BAM MYR
0.3924
MYR BAM
Jumaat
2.5463
BAM MYR
0.3927
MYR BAM
Isnin
2.5686
BAM MYR
0.3893
MYR BAM
Selasa
2.5307
BAM MYR
0.3951
MYR BAM
Rabu
2.5398
BAM MYR
0.3937
MYR BAM
Khamis
2.5367
BAM MYR
0.3942
MYR BAM
Jumaat
2.5362
BAM MYR
0.3943
MYR BAM
Isnin
2.5313
BAM MYR
0.3951
MYR BAM
Selasa
2.5197
BAM MYR
0.3969
MYR BAM
Rabu
2.5275
BAM MYR
0.3956
MYR BAM
Khamis
2.5254
BAM MYR
0.3960
MYR BAM
Jumaat
2.5380
BAM MYR
0.3940
MYR BAM
Selasa
2.5400
BAM MYR
0.3937
MYR BAM
Rabu
2.5450
BAM MYR
0.3929
MYR BAM
Khamis
2.5467
BAM MYR
0.3927
MYR BAM
Jumaat
2.5258
BAM MYR
0.3959
MYR BAM
Isnin
2.5219
BAM MYR
0.3965
MYR BAM
Selasa
2.5261
BAM MYR
0.3959
MYR BAM
Rabu
2.5205
BAM MYR
0.3968
MYR BAM
Khamis
2.5187
BAM MYR
0.3970
MYR BAM
Jumaat
2.5186
BAM MYR
0.3971
MYR BAM
Isnin
2.5354
BAM MYR
0.3944
MYR BAM
Selasa
2.5386
BAM MYR
0.3939
MYR BAM
Rabu
2.5389
BAM MYR
0.3939
MYR BAM
Khamis
2.5144
BAM MYR
0.3977
MYR BAM
Jumaat
2.5048
BAM MYR
0.3992
MYR BAM
Isnin
2.5136
BAM MYR
0.3978
MYR BAM
Selasa
2.5124
BAM MYR
0.3980
MYR BAM
Rabu
2.5151
BAM MYR
0.3976
MYR BAM
Khamis
2.5072
BAM MYR
0.3988
MYR BAM
Jumaat
2.5203
BAM MYR
0.3968
MYR BAM
Isnin
2.5182
BAM MYR
0.3971
MYR BAM
Selasa
2.5166
BAM MYR
0.3974
MYR BAM
Rabu
2.5130
BAM MYR
0.3979
MYR BAM
Khamis
2.5066
BAM MYR
0.3990
MYR BAM
Jumaat
2.4966
BAM MYR
0.4005
MYR BAM
Isnin
2.4911
BAM MYR
0.4014
MYR BAM
Selasa
2.4845
BAM MYR
0.4025
MYR BAM
Rabu
2.4863
BAM MYR
0.4022
MYR BAM
Khamis
2.4870
BAM MYR
0.4021
MYR BAM
Jumaat
2.4815
BAM MYR
0.4030
MYR BAM
Isnin
2.4811
BAM MYR
0.4030
MYR BAM
Selasa
2.4892
BAM MYR
0.4017
MYR BAM
Rabu
2.4867
BAM MYR
0.4021
MYR BAM
Khamis
2.4881
BAM MYR
0.4019
MYR BAM
Jumaat
2.4927
BAM MYR
0.4012
MYR BAM
Isnin
2.4937
BAM MYR
0.4010
MYR BAM
Selasa
2.4953
BAM MYR
0.4008
MYR BAM
Rabu
2.5012
BAM MYR
0.3998
MYR BAM
Khamis
2.4996
BAM MYR
0.4001
MYR BAM
Jumaat
2.4968
BAM MYR
0.4005
MYR BAM
Isnin
2.4971
BAM MYR
0.4005
MYR BAM
Selasa
2.5007
BAM MYR
0.3999
MYR BAM
Rabu
2.4970
BAM MYR
0.4005
MYR BAM
Khamis
2.4901
BAM MYR
0.4016
MYR BAM
Jumaat
2.4891
BAM MYR
0.4018
MYR BAM
Isnin
2.4855
BAM MYR
0.4023
MYR BAM
Selasa
2.4922
BAM MYR
0.4012
MYR BAM
Rabu
2.5076
BAM MYR
0.3988
MYR BAM
Khamis
2.5127
BAM MYR
0.3980
MYR BAM
Jumaat
2.5070
BAM MYR
0.3989
MYR BAM
Isnin
2.5180
BAM MYR
0.3971
MYR BAM
Selasa
2.5171
BAM MYR
0.3973
MYR BAM
Rabu
2.5177
BAM MYR
0.3972
MYR BAM
Khamis
2.4936
BAM MYR
0.4010
MYR BAM
Jumaat
2.4873
BAM MYR
0.4020
MYR BAM
Isnin
2.4797
BAM MYR
0.4033
MYR BAM
Selasa
2.4766
BAM MYR
0.4038
MYR BAM
Rabu
2.4875
BAM MYR
0.4020
MYR BAM
Khamis
2.4944
BAM MYR
0.4009
MYR BAM
Jumaat
2.5047
BAM MYR
0.3993
MYR BAM
Isnin
2.5072
BAM MYR
0.3988
MYR BAM
Selasa
2.4982
BAM MYR
0.4003
MYR BAM
Rabu
2.4862
BAM MYR
0.4022
MYR BAM
Khamis
2.4848
BAM MYR
0.4025
MYR BAM
Jumaat
2.4942
BAM MYR
0.4009
MYR BAM
Isnin
2.4910
BAM MYR
0.4015
MYR BAM
Selasa
2.4903
BAM MYR
0.4016
MYR BAM
Rabu
2.4927
BAM MYR
0.4012
MYR BAM
Khamis
2.4812
BAM MYR
0.4030
MYR BAM
Jumaat
2.4819
BAM MYR
0.4029
MYR BAM
Isnin
2.4846
BAM MYR
0.4025
MYR BAM
Selasa
2.4897
BAM MYR
0.4017
MYR BAM
Rabu
2.4802
BAM MYR
0.4032
MYR BAM
Khamis
2.4833
BAM MYR
0.4027
MYR BAM
Jumaat
2.4754
BAM MYR
0.4040
MYR BAM
Isnin
2.4808
BAM MYR
0.4031
MYR BAM
Selasa
2.4970
BAM MYR
0.4005
MYR BAM
Rabu
2.4958
BAM MYR
0.4007
MYR BAM
Khamis
2.5125
BAM MYR
0.3980
MYR BAM
Jumaat
2.5275
BAM MYR
0.3957
MYR BAM
Isnin
2.5260
BAM MYR
0.3959
MYR BAM
Selasa
2.5218
BAM MYR
0.3965
MYR BAM
Rabu
2.5208
BAM MYR
0.3967
MYR BAM
Khamis
2.5169
BAM MYR
0.3973
MYR BAM
Jumaat
2.5102
BAM MYR
0.3984
MYR BAM
Isnin
2.5111
BAM MYR
0.3982
MYR BAM
Selasa
2.5192
BAM MYR
0.3970
MYR BAM
Rabu
2.5209
BAM MYR
0.3967
MYR BAM
Khamis
2.5262
BAM MYR
0.3958
MYR BAM
Jumaat
2.5251
BAM MYR
0.3960
MYR BAM
Isnin
2.5319
BAM MYR
0.3950
MYR BAM
Selasa
2.5191
BAM MYR
0.3970
MYR BAM
Rabu
2.5422
BAM MYR
0.3934
MYR BAM
Khamis
2.5329
BAM MYR
0.3948
MYR BAM
Jumaat
2.5319
BAM MYR
0.3950
MYR BAM
Isnin
2.5319
BAM MYR
0.3950
MYR BAM
Selasa
2.5254
BAM MYR
0.3960
MYR BAM
Rabu
2.5366
BAM MYR
0.3942
MYR BAM
Khamis
2.5332
BAM MYR
0.3948
MYR BAM