Kadar 2020 untuk Leu Romania dan Ringgit Malaysia Terbalik

Carta di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Leu Romania dan Ringgit Malaysia pada 2020. Carta ini menunjukkan nilai 1 Leu Romania ditukarkan kepada Ringgit Malaysia. Klik "terbalik" untuk melihat nilai Ringgit Malaysia ditukarkan kepada Leu Romania .
min = 0.9378 (27/01/2020) prt = 0.9906 maks = 1.0391 (3/08/2020)

Butiran Kadar

Jadual di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Leu Romania dan Ringgit Malaysia untuk 2020.
Rabu
0.9596
RON MYR
1.0421
MYR RON
Khamis
0.9596
RON MYR
1.0421
MYR RON
Jumaat
0.9566
RON MYR
1.0454
MYR RON
Isnin
0.9559
RON MYR
1.0461
MYR RON
Selasa
0.9627
RON MYR
1.0387
MYR RON
Rabu
0.9580
RON MYR
1.0439
MYR RON
Khamis
0.9553
RON MYR
1.0468
MYR RON
Jumaat
0.9502
RON MYR
1.0524
MYR RON
Isnin
0.9461
RON MYR
1.0569
MYR RON
Selasa
0.9452
RON MYR
1.0579
MYR RON
Rabu
0.9488
RON MYR
1.0540
MYR RON
Khamis
0.9505
RON MYR
1.0521
MYR RON
Jumaat
0.9489
RON MYR
1.0539
MYR RON
Isnin
0.9426
RON MYR
1.0608
MYR RON
Selasa
0.9420
RON MYR
1.0616
MYR RON
Rabu
0.9463
RON MYR
1.0568
MYR RON
Khamis
0.9424
RON MYR
1.0612
MYR RON
Jumaat
0.9440
RON MYR
1.0593
MYR RON
Isnin
0.9378
RON MYR
1.0664
MYR RON
Selasa
0.9380
RON MYR
1.0661
MYR RON
Rabu
0.9419
RON MYR
1.0617
MYR RON
Khamis
0.9392
RON MYR
1.0647
MYR RON
Jumaat
0.9431
RON MYR
1.0604
MYR RON
Isnin
0.9465
RON MYR
1.0565
MYR RON
Selasa
0.9527
RON MYR
1.0497
MYR RON
Rabu
0.9514
RON MYR
1.0510
MYR RON
Khamis
0.9522
RON MYR
1.0502
MYR RON
Jumaat
0.9522
RON MYR
1.0502
MYR RON
Isnin
0.9509
RON MYR
1.0516
MYR RON
Selasa
0.9520
RON MYR
1.0504
MYR RON
Rabu
0.9465
RON MYR
1.0565
MYR RON
Khamis
0.9471
RON MYR
1.0558
MYR RON
Jumaat
0.9430
RON MYR
1.0604
MYR RON
Isnin
0.9397
RON MYR
1.0641
MYR RON
Selasa
0.9397
RON MYR
1.0642
MYR RON
Rabu
0.9408
RON MYR
1.0629
MYR RON
Khamis
0.9386
RON MYR
1.0654
MYR RON
Jumaat
0.9402
RON MYR
1.0636
MYR RON
Isnin
0.9432
RON MYR
1.0602
MYR RON
Selasa
0.9512
RON MYR
1.0513
MYR RON
Rabu
0.9546
RON MYR
1.0475
MYR RON
Khamis
0.9567
RON MYR
1.0452
MYR RON
Jumaat
0.9575
RON MYR
1.0444
MYR RON
Isnin
0.9684
RON MYR
1.0326
MYR RON
Selasa
0.9725
RON MYR
1.0283
MYR RON
Rabu
0.9727
RON MYR
1.0280
MYR RON
Khamis
0.9691
RON MYR
1.0318
MYR RON
Jumaat
0.9674
RON MYR
1.0337
MYR RON
Isnin
0.9813
RON MYR
1.0190
MYR RON
Selasa
1.0000
RON MYR
1.0000
MYR RON
Rabu
0.9993
RON MYR
1.0007
MYR RON
Khamis
0.9950
RON MYR
1.0051
MYR RON
Jumaat
0.9943
RON MYR
1.0057
MYR RON
Isnin
0.9888
RON MYR
1.0113
MYR RON
Selasa
0.9946
RON MYR
1.0055
MYR RON
Rabu
0.9890
RON MYR
1.0111
MYR RON
Khamis
0.9901
RON MYR
1.0100
MYR RON
Jumaat
0.9793
RON MYR
1.0211
MYR RON
Isnin
0.9710
RON MYR
1.0299
MYR RON
Selasa
0.9801
RON MYR
1.0203
MYR RON
Rabu
0.9950
RON MYR
1.0050
MYR RON
Khamis
0.9814
RON MYR
1.0189
MYR RON
Jumaat
0.9829
RON MYR
1.0174
MYR RON
Isnin
0.9869
RON MYR
1.0132
MYR RON
Selasa
0.9934
RON MYR
1.0067
MYR RON
Rabu
0.9797
RON MYR
1.0207
MYR RON
Khamis
0.9874
RON MYR
1.0128
MYR RON
Jumaat
0.9853
RON MYR
1.0149
MYR RON
Isnin
0.9744
RON MYR
1.0263
MYR RON
Selasa
0.9756
RON MYR
1.0250
MYR RON
Rabu
0.9774
RON MYR
1.0232
MYR RON
Khamis
0.9783
RON MYR
1.0222
MYR RON
Jumaat
0.9743
RON MYR
1.0264
MYR RON
Isnin
0.9748
RON MYR
1.0258
MYR RON
Selasa
0.9742
RON MYR
1.0265
MYR RON
Rabu
0.9806
RON MYR
1.0198
MYR RON
Khamis
0.9783
RON MYR
1.0222
MYR RON
Jumaat
0.9834
RON MYR
1.0169
MYR RON
Isnin
0.9786
RON MYR
1.0218
MYR RON
Selasa
0.9845
RON MYR
1.0158
MYR RON
Rabu
0.9839
RON MYR
1.0163
MYR RON
Khamis
0.9804
RON MYR
1.0200
MYR RON
Jumaat
0.9700
RON MYR
1.0309
MYR RON
Isnin
0.9776
RON MYR
1.0229
MYR RON
Selasa
0.9762
RON MYR
1.0244
MYR RON
Rabu
0.9806
RON MYR
1.0198
MYR RON
Khamis
0.9657
RON MYR
1.0355
MYR RON
Jumaat
0.9691
RON MYR
1.0319
MYR RON
Isnin
0.9662
RON MYR
1.0349
MYR RON
Selasa
0.9770
RON MYR
1.0235
MYR RON
Rabu
0.9670
RON MYR
1.0341
MYR RON
Khamis
0.9677
RON MYR
1.0333
MYR RON
Jumaat
0.9667
RON MYR
1.0344
MYR RON
Isnin
0.9729
RON MYR
1.0279
MYR RON
Selasa
0.9707
RON MYR
1.0302
MYR RON
Rabu
0.9704
RON MYR
1.0305
MYR RON
Khamis
0.9720
RON MYR
1.0288
MYR RON
Jumaat
0.9677
RON MYR
1.0334
MYR RON
Isnin
0.9763
RON MYR
1.0243
MYR RON
Selasa
0.9756
RON MYR
1.0250
MYR RON
Rabu
0.9843
RON MYR
1.0159
MYR RON
Khamis
0.9845
RON MYR
1.0157
MYR RON
Jumaat
0.9854
RON MYR
1.0148
MYR RON
Isnin
0.9825
RON MYR
1.0178
MYR RON
Selasa
0.9819
RON MYR
1.0185
MYR RON
Rabu
0.9867
RON MYR
1.0134
MYR RON
Khamis
0.9889
RON MYR
1.0112
MYR RON
Jumaat
0.9897
RON MYR
1.0104
MYR RON
Isnin
0.9985
RON MYR
1.0015
MYR RON
Selasa
0.9903
RON MYR
1.0098
MYR RON
Rabu
0.9873
RON MYR
1.0129
MYR RON
Khamis
0.9866
RON MYR
1.0136
MYR RON
Jumaat
0.9909
RON MYR
1.0092
MYR RON
Isnin
0.9995
RON MYR
1.0005
MYR RON
Selasa
0.9942
RON MYR
1.0058
MYR RON
Rabu
0.9981
RON MYR
1.0019
MYR RON
Khamis
0.9988
RON MYR
1.0012
MYR RON
Jumaat
0.9994
RON MYR
1.0006
MYR RON
Isnin
0.9977
RON MYR
1.0023
MYR RON
Selasa
0.9949
RON MYR
1.0051
MYR RON
Rabu
1.0005
RON MYR
0.9995
MYR RON
Khamis
0.9943
RON MYR
1.0058
MYR RON
Jumaat
0.9942
RON MYR
1.0059
MYR RON
Isnin
0.9875
RON MYR
1.0126
MYR RON
Selasa
0.9910
RON MYR
1.0090
MYR RON
Rabu
0.9970
RON MYR
1.0030
MYR RON
Khamis
0.9977
RON MYR
1.0023
MYR RON
Jumaat
0.9903
RON MYR
1.0098
MYR RON
Isnin
0.9944
RON MYR
1.0056
MYR RON
Selasa
0.9989
RON MYR
1.0011
MYR RON
Rabu
0.9934
RON MYR
1.0067
MYR RON
Khamis
0.9936
RON MYR
1.0064
MYR RON
Jumaat
0.9990
RON MYR
1.0010
MYR RON
Isnin
0.9958
RON MYR
1.0042
MYR RON
Selasa
0.9983
RON MYR
1.0017
MYR RON
Rabu
0.9963
RON MYR
1.0037
MYR RON
Khamis
0.9959
RON MYR
1.0041
MYR RON
Jumaat
0.9966
RON MYR
1.0035
MYR RON
Isnin
0.9948
RON MYR
1.0052
MYR RON
Selasa
0.9978
RON MYR
1.0022
MYR RON
Rabu
1.0026
RON MYR
0.9974
MYR RON
Khamis
1.0069
RON MYR
0.9931
MYR RON
Jumaat
1.0051
RON MYR
0.9949
MYR RON
Isnin
1.0063
RON MYR
0.9937
MYR RON
Selasa
1.0082
RON MYR
0.9919
MYR RON
Rabu
1.0072
RON MYR
0.9929
MYR RON
Khamis
1.0177
RON MYR
0.9826
MYR RON
Jumaat
1.0212
RON MYR
0.9792
MYR RON
Isnin
1.0226
RON MYR
0.9779
MYR RON
Selasa
1.0315
RON MYR
0.9694
MYR RON
Rabu
1.0323
RON MYR
0.9687
MYR RON
Khamis
1.0316
RON MYR
0.9693
MYR RON
Jumaat
1.0306
RON MYR
0.9703
MYR RON
Isnin
1.0391
RON MYR
0.9624
MYR RON
Selasa
1.0238
RON MYR
0.9767
MYR RON
Rabu
1.0277
RON MYR
0.9730
MYR RON
Khamis
1.0259
RON MYR
0.9747
MYR RON
Jumaat
1.0255
RON MYR
0.9751
MYR RON
Isnin
1.0238
RON MYR
0.9768
MYR RON
Selasa
1.0193
RON MYR
0.9811
MYR RON
Rabu
1.0223
RON MYR
0.9782
MYR RON
Khamis
1.0214
RON MYR
0.9791
MYR RON
Jumaat
1.0263
RON MYR
0.9744
MYR RON
Isnin
1.0276
RON MYR
0.9731
MYR RON
Selasa
1.0274
RON MYR
0.9733
MYR RON
Rabu
1.0281
RON MYR
0.9727
MYR RON
Khamis
1.0294
RON MYR
0.9715
MYR RON
Jumaat
1.0206
RON MYR
0.9798
MYR RON
Isnin
1.0187
RON MYR
0.9817
MYR RON
Selasa
1.0207
RON MYR
0.9797
MYR RON
Rabu
1.0183
RON MYR
0.9820
MYR RON
Khamis
1.0173
RON MYR
0.9830
MYR RON
Jumaat
1.0183
RON MYR
0.9820
MYR RON
Isnin
1.0244
RON MYR
0.9762
MYR RON
Selasa
1.0260
RON MYR
0.9746
MYR RON
Rabu
1.0259
RON MYR
0.9748
MYR RON
Khamis
1.0149
RON MYR
0.9853
MYR RON
Jumaat
1.0100
RON MYR
0.9901
MYR RON
Isnin
1.0126
RON MYR
0.9876
MYR RON
Selasa
1.0116
RON MYR
0.9886
MYR RON
Rabu
1.0124
RON MYR
0.9878
MYR RON
Khamis
1.0094
RON MYR
0.9907
MYR RON
Jumaat
1.0148
RON MYR
0.9854
MYR RON
Isnin
1.0138
RON MYR
0.9864
MYR RON
Selasa
1.0133
RON MYR
0.9869
MYR RON
Rabu
1.0116
RON MYR
0.9886
MYR RON
Khamis
1.0088
RON MYR
0.9913
MYR RON
Jumaat
1.0054
RON MYR
0.9947
MYR RON
Isnin
1.0029
RON MYR
0.9971
MYR RON
Selasa
0.9999
RON MYR
1.0001
MYR RON
Rabu
0.9988
RON MYR
1.0012
MYR RON
Khamis
0.9978
RON MYR
1.0022
MYR RON
Jumaat
0.9953
RON MYR
1.0047
MYR RON
Isnin
0.9961
RON MYR
1.0040
MYR RON
Selasa
0.9989
RON MYR
1.0011
MYR RON
Rabu
0.9983
RON MYR
1.0017
MYR RON
Khamis
0.9987
RON MYR
1.0013
MYR RON
Jumaat
1.0006
RON MYR
0.9994
MYR RON
Isnin
1.0010
RON MYR
0.9990
MYR RON
Selasa
1.0010
RON MYR
0.9990
MYR RON
Rabu
1.0036
RON MYR
0.9964
MYR RON
Khamis
1.0029
RON MYR
0.9971
MYR RON
Jumaat
1.0023
RON MYR
0.9977
MYR RON
Isnin
1.0023
RON MYR
0.9977
MYR RON
Selasa
1.0031
RON MYR
0.9970
MYR RON
Rabu
1.0022
RON MYR
0.9978
MYR RON
Khamis
0.9989
RON MYR
1.0011
MYR RON
Jumaat
0.9982
RON MYR
1.0018
MYR RON
Isnin
0.9968
RON MYR
1.0032
MYR RON
Selasa
0.9996
RON MYR
1.0004
MYR RON
Rabu
1.0060
RON MYR
0.9940
MYR RON
Khamis
1.0085
RON MYR
0.9916
MYR RON
Jumaat
1.0056
RON MYR
0.9944
MYR RON
Isnin
1.0106
RON MYR
0.9895
MYR RON
Selasa
1.0100
RON MYR
0.9901
MYR RON
Rabu
1.0098
RON MYR
0.9903
MYR RON
Khamis
1.0003
RON MYR
0.9997
MYR RON
Jumaat
0.9980
RON MYR
1.0020
MYR RON
Isnin
0.9969
RON MYR
1.0031
MYR RON
Selasa
0.9950
RON MYR
1.0050
MYR RON
Rabu
0.9996
RON MYR
1.0004
MYR RON
Khamis
1.0026
RON MYR
0.9974
MYR RON
Jumaat
1.0066
RON MYR
0.9935
MYR RON
Isnin
1.0074
RON MYR
0.9926
MYR RON
Selasa
1.0040
RON MYR
0.9960
MYR RON
Rabu
0.9989
RON MYR
1.0011
MYR RON
Khamis
0.9982
RON MYR
1.0019
MYR RON
Jumaat
1.0017
RON MYR
0.9983
MYR RON
Isnin
1.0000
RON MYR
1.0000
MYR RON
Selasa
0.9995
RON MYR
1.0005
MYR RON
Rabu
1.0003
RON MYR
0.9997
MYR RON
Khamis
0.9958
RON MYR
1.0042
MYR RON
Jumaat
0.9960
RON MYR
1.0040
MYR RON
Isnin
0.9970
RON MYR
1.0030
MYR RON
Selasa
0.9998
RON MYR
1.0002
MYR RON
Rabu
0.9953
RON MYR
1.0047
MYR RON
Khamis
0.9964
RON MYR
1.0036
MYR RON
Jumaat
0.9935
RON MYR
1.0066
MYR RON
Isnin
0.9956
RON MYR
1.0044
MYR RON
Selasa
1.0026
RON MYR
0.9974
MYR RON
Rabu
1.0020
RON MYR
0.9980
MYR RON
Khamis
1.0083
RON MYR
0.9918
MYR RON
Jumaat
1.0145
RON MYR
0.9857
MYR RON
Isnin
1.0137
RON MYR
0.9865
MYR RON
Selasa
1.0120
RON MYR
0.9881
MYR RON
Rabu
1.0126
RON MYR
0.9875
MYR RON
Khamis
1.0110
RON MYR
0.9891
MYR RON
Jumaat
1.0082
RON MYR
0.9919
MYR RON
Isnin
1.0079
RON MYR
0.9922
MYR RON
Selasa
1.0121
RON MYR
0.9880
MYR RON
Rabu
1.0128
RON MYR
0.9874
MYR RON
Khamis
1.0144
RON MYR
0.9858
MYR RON
Jumaat
1.0147
RON MYR
0.9855
MYR RON
Isnin
1.0175
RON MYR
0.9828
MYR RON
Selasa
1.0126
RON MYR
0.9875
MYR RON
Rabu
1.0208
RON MYR
0.9796
MYR RON
Khamis
1.0164
RON MYR
0.9839
MYR RON
Jumaat
1.0162
RON MYR
0.9840
MYR RON
Isnin
1.0160
RON MYR
0.9842
MYR RON
Selasa
1.0133
RON MYR
0.9869
MYR RON
Rabu
1.0176
RON MYR
0.9827
MYR RON
Khamis
1.0174
RON MYR
0.9829
MYR RON