Penukar Mata Wang Terbalik

Kwacha Malawi
 
=
Ringgit Malaysia
1/03/2024 6:00 PG (UTC)

Kadar Terkini

MWK/MYR
0.002799
MYR/MWK 357.33
Kemas Kini Terakhir:
1/03/2024 6:00 PG (UTC)
Tukar:
-0.00001 (-0.36%)
Sebelum Tutup:
0.002809
52 minggu Tinggi/Rendah
RM 0.002706
RM 0.004498

Kwacha Malawi ke Ringgit Malaysia Terbalik

min = 0.002706 (1/01/2024) prt = 0.003828 maks = 0.004498 (12/06/2023)
Carta di atas menunjukkan kadar pertukaran apabila menukar 1 Kwacha Malawi ke Ringgit Malaysia. Klik butang "Terbalik" untuk pertukaran dari Ringgit Malaysia ke Kwacha Malawi.

Ringkasan Kadar Pertukaran (MWK/MYR)

RendahTinggiPenukaran
Bulan RM 0.002781 RM 0.002839 +0.41%
Suku Tahun RM 0.002706 RM 0.002839 +2.16%
1 Tahun RM 0.002706 RM 0.004498 -35.69%
3 Tahun RM 0.002706 RM 0.005397 -45.82%
5 Tahun RM 0.002706 RM 0.006042 -49.78%

Kadar Kwacha Malawi Lain

Mata Wang
%
+0.21%
47.186
THB MWK
0.02119
MWK THB
-0.05%
1,687.17
USD MWK
0.0005927
MWK USD
+0.07%
1,258.93
SGD MWK
0.0007943
MWK SGD
-0.13%
1,831.47
EUR MWK
0.0005460
MWK EUR
-0.11%
2,139.55
GBP MWK
0.0004674
MWK GBP
+0.20%
20.448
INR MWK
0.04891
MWK INR
-0.05%
11.268
JPY MWK
0.08874
MWK JPY
+0.12%
235.44
CNY MWK
0.004247
MWK CNY

Kadar mengikut Tahun

Untuk melihat kadar antara Kwacha Malawi dan Ringgit Malaysia untuk tahun tertentu, klik pada salah satu pautan di bawah.