Kadar 2020 untuk Franc Swiss dan Ringgit Malaysia Terbalik

Carta di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Franc Swiss dan Ringgit Malaysia pada 2020. Carta ini menunjukkan nilai 1 Franc Swiss ditukarkan kepada Ringgit Malaysia. Klik "terbalik" untuk melihat nilai Ringgit Malaysia ditukarkan kepada Franc Swiss .
min = 4.1815 (13/01/2020) prt = 4.4778 maks = 4.6664 (3/08/2020)

Butiran Kadar

Jadual di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Franc Swiss dan Ringgit Malaysia untuk 2020.
Rabu
4.2219
CHF MYR
0.2369
MYR CHF
Khamis
4.2287
CHF MYR
0.2365
MYR CHF
Jumaat
4.2171
CHF MYR
0.2371
MYR CHF
Isnin
4.2076
CHF MYR
0.2377
MYR CHF
Selasa
4.2366
CHF MYR
0.2360
MYR CHF
Rabu
4.2302
CHF MYR
0.2364
MYR CHF
Khamis
4.2185
CHF MYR
0.2371
MYR CHF
Jumaat
4.1980
CHF MYR
0.2382
MYR CHF
Isnin
4.1815
CHF MYR
0.2391
MYR CHF
Selasa
4.1887
CHF MYR
0.2387
MYR CHF
Rabu
4.2149
CHF MYR
0.2373
MYR CHF
Khamis
4.2303
CHF MYR
0.2364
MYR CHF
Jumaat
4.2215
CHF MYR
0.2369
MYR CHF
Isnin
4.1934
CHF MYR
0.2385
MYR CHF
Selasa
4.1910
CHF MYR
0.2386
MYR CHF
Rabu
4.1990
CHF MYR
0.2382
MYR CHF
Khamis
4.1919
CHF MYR
0.2386
MYR CHF
Jumaat
4.2133
CHF MYR
0.2373
MYR CHF
Isnin
4.1938
CHF MYR
0.2384
MYR CHF
Selasa
4.1987
CHF MYR
0.2382
MYR CHF
Rabu
4.1951
CHF MYR
0.2384
MYR CHF
Khamis
4.1940
CHF MYR
0.2384
MYR CHF
Jumaat
4.2144
CHF MYR
0.2373
MYR CHF
Isnin
4.2391
CHF MYR
0.2359
MYR CHF
Selasa
4.2533
CHF MYR
0.2351
MYR CHF
Rabu
4.2389
CHF MYR
0.2359
MYR CHF
Khamis
4.2356
CHF MYR
0.2361
MYR CHF
Jumaat
4.2424
CHF MYR
0.2357
MYR CHF
Isnin
4.2349
CHF MYR
0.2361
MYR CHF
Selasa
4.2560
CHF MYR
0.2350
MYR CHF
Rabu
4.2385
CHF MYR
0.2359
MYR CHF
Khamis
4.2452
CHF MYR
0.2356
MYR CHF
Jumaat
4.2295
CHF MYR
0.2364
MYR CHF
Isnin
4.2132
CHF MYR
0.2373
MYR CHF
Selasa
4.2294
CHF MYR
0.2364
MYR CHF
Rabu
4.2314
CHF MYR
0.2363
MYR CHF
Khamis
4.2334
CHF MYR
0.2362
MYR CHF
Jumaat
4.2578
CHF MYR
0.2349
MYR CHF
Isnin
4.2690
CHF MYR
0.2342
MYR CHF
Selasa
4.3118
CHF MYR
0.2319
MYR CHF
Rabu
4.3242
CHF MYR
0.2313
MYR CHF
Khamis
4.3288
CHF MYR
0.2310
MYR CHF
Jumaat
4.3322
CHF MYR
0.2308
MYR CHF
Isnin
4.3767
CHF MYR
0.2285
MYR CHF
Selasa
4.3912
CHF MYR
0.2277
MYR CHF
Rabu
4.3936
CHF MYR
0.2276
MYR CHF
Khamis
4.3787
CHF MYR
0.2284
MYR CHF
Jumaat
4.3922
CHF MYR
0.2277
MYR CHF
Isnin
4.4712
CHF MYR
0.2237
MYR CHF
Selasa
4.5433
CHF MYR
0.2201
MYR CHF
Rabu
4.5437
CHF MYR
0.2201
MYR CHF
Khamis
4.5464
CHF MYR
0.2200
MYR CHF
Jumaat
4.5375
CHF MYR
0.2204
MYR CHF
Isnin
4.5240
CHF MYR
0.2210
MYR CHF
Selasa
4.5670
CHF MYR
0.2190
MYR CHF
Rabu
4.5398
CHF MYR
0.2203
MYR CHF
Khamis
4.5509
CHF MYR
0.2197
MYR CHF
Jumaat
4.5038
CHF MYR
0.2220
MYR CHF
Isnin
4.4591
CHF MYR
0.2243
MYR CHF
Selasa
4.4882
CHF MYR
0.2228
MYR CHF
Rabu
4.5353
CHF MYR
0.2205
MYR CHF
Khamis
4.4591
CHF MYR
0.2243
MYR CHF
Jumaat
4.4866
CHF MYR
0.2229
MYR CHF
Isnin
4.5029
CHF MYR
0.2221
MYR CHF
Selasa
4.5354
CHF MYR
0.2205
MYR CHF
Rabu
4.4772
CHF MYR
0.2234
MYR CHF
Khamis
4.5169
CHF MYR
0.2214
MYR CHF
Jumaat
4.5110
CHF MYR
0.2217
MYR CHF
Isnin
4.4556
CHF MYR
0.2244
MYR CHF
Selasa
4.4524
CHF MYR
0.2246
MYR CHF
Rabu
4.4799
CHF MYR
0.2232
MYR CHF
Khamis
4.4819
CHF MYR
0.2231
MYR CHF
Jumaat
4.4589
CHF MYR
0.2243
MYR CHF
Isnin
4.4598
CHF MYR
0.2242
MYR CHF
Selasa
4.4647
CHF MYR
0.2240
MYR CHF
Rabu
4.5028
CHF MYR
0.2221
MYR CHF
Khamis
4.5008
CHF MYR
0.2222
MYR CHF
Jumaat
4.5256
CHF MYR
0.2210
MYR CHF
Isnin
4.5020
CHF MYR
0.2221
MYR CHF
Selasa
4.5279
CHF MYR
0.2209
MYR CHF
Rabu
4.5249
CHF MYR
0.2210
MYR CHF
Khamis
4.5171
CHF MYR
0.2214
MYR CHF
Jumaat
4.4661
CHF MYR
0.2239
MYR CHF
Isnin
4.4776
CHF MYR
0.2233
MYR CHF
Selasa
4.4662
CHF MYR
0.2239
MYR CHF
Rabu
4.4918
CHF MYR
0.2226
MYR CHF
Khamis
4.4290
CHF MYR
0.2258
MYR CHF
Jumaat
4.4243
CHF MYR
0.2260
MYR CHF
Isnin
4.4339
CHF MYR
0.2255
MYR CHF
Selasa
4.4839
CHF MYR
0.2230
MYR CHF
Rabu
4.4355
CHF MYR
0.2255
MYR CHF
Khamis
4.4339
CHF MYR
0.2255
MYR CHF
Jumaat
4.4328
CHF MYR
0.2256
MYR CHF
Isnin
4.4673
CHF MYR
0.2238
MYR CHF
Selasa
4.4590
CHF MYR
0.2243
MYR CHF
Rabu
4.4580
CHF MYR
0.2243
MYR CHF
Khamis
4.4731
CHF MYR
0.2236
MYR CHF
Jumaat
4.4535
CHF MYR
0.2245
MYR CHF
Isnin
4.4935
CHF MYR
0.2225
MYR CHF
Selasa
4.4375
CHF MYR
0.2254
MYR CHF
Rabu
4.5041
CHF MYR
0.2220
MYR CHF
Khamis
4.4947
CHF MYR
0.2225
MYR CHF
Jumaat
4.5024
CHF MYR
0.2221
MYR CHF
Isnin
4.4905
CHF MYR
0.2227
MYR CHF
Selasa
4.4863
CHF MYR
0.2229
MYR CHF
Rabu
4.4766
CHF MYR
0.2234
MYR CHF
Khamis
4.4847
CHF MYR
0.2230
MYR CHF
Jumaat
4.4782
CHF MYR
0.2233
MYR CHF
Isnin
4.5298
CHF MYR
0.2208
MYR CHF
Selasa
4.4665
CHF MYR
0.2239
MYR CHF
Rabu
4.4259
CHF MYR
0.2259
MYR CHF
Khamis
4.4368
CHF MYR
0.2254
MYR CHF
Jumaat
4.4192
CHF MYR
0.2263
MYR CHF
Isnin
4.4529
CHF MYR
0.2246
MYR CHF
Selasa
4.4697
CHF MYR
0.2237
MYR CHF
Rabu
4.4871
CHF MYR
0.2229
MYR CHF
Khamis
4.5062
CHF MYR
0.2219
MYR CHF
Jumaat
4.5118
CHF MYR
0.2216
MYR CHF
Isnin
4.5091
CHF MYR
0.2218
MYR CHF
Selasa
4.4889
CHF MYR
0.2228
MYR CHF
Rabu
4.5291
CHF MYR
0.2208
MYR CHF
Khamis
4.5071
CHF MYR
0.2219
MYR CHF
Jumaat
4.5214
CHF MYR
0.2212
MYR CHF
Isnin
4.4882
CHF MYR
0.2228
MYR CHF
Selasa
4.4967
CHF MYR
0.2224
MYR CHF
Rabu
4.5212
CHF MYR
0.2212
MYR CHF
Khamis
4.5383
CHF MYR
0.2203
MYR CHF
Jumaat
4.5076
CHF MYR
0.2218
MYR CHF
Isnin
4.5200
CHF MYR
0.2212
MYR CHF
Selasa
4.5389
CHF MYR
0.2203
MYR CHF
Rabu
4.5257
CHF MYR
0.2210
MYR CHF
Khamis
4.5121
CHF MYR
0.2216
MYR CHF
Jumaat
4.5466
CHF MYR
0.2199
MYR CHF
Isnin
4.5273
CHF MYR
0.2209
MYR CHF
Selasa
4.5386
CHF MYR
0.2203
MYR CHF
Rabu
4.5410
CHF MYR
0.2202
MYR CHF
Khamis
4.5341
CHF MYR
0.2206
MYR CHF
Jumaat
4.5384
CHF MYR
0.2203
MYR CHF
Isnin
4.5149
CHF MYR
0.2215
MYR CHF
Selasa
4.5226
CHF MYR
0.2211
MYR CHF
Rabu
4.5118
CHF MYR
0.2216
MYR CHF
Khamis
4.5246
CHF MYR
0.2210
MYR CHF
Jumaat
4.5253
CHF MYR
0.2210
MYR CHF
Isnin
4.5336
CHF MYR
0.2206
MYR CHF
Selasa
4.5519
CHF MYR
0.2197
MYR CHF
Rabu
4.5189
CHF MYR
0.2213
MYR CHF
Khamis
4.5796
CHF MYR
0.2184
MYR CHF
Jumaat
4.6049
CHF MYR
0.2172
MYR CHF
Isnin
4.5756
CHF MYR
0.2186
MYR CHF
Selasa
4.6259
CHF MYR
0.2162
MYR CHF
Rabu
4.6321
CHF MYR
0.2159
MYR CHF
Khamis
4.6405
CHF MYR
0.2155
MYR CHF
Jumaat
4.6269
CHF MYR
0.2161
MYR CHF
Isnin
4.6664
CHF MYR
0.2143
MYR CHF
Selasa
4.5935
CHF MYR
0.2177
MYR CHF
Rabu
4.6115
CHF MYR
0.2168
MYR CHF
Khamis
4.6116
CHF MYR
0.2168
MYR CHF
Jumaat
4.5915
CHF MYR
0.2178
MYR CHF
Isnin
4.5899
CHF MYR
0.2179
MYR CHF
Selasa
4.5841
CHF MYR
0.2181
MYR CHF
Rabu
4.5970
CHF MYR
0.2175
MYR CHF
Khamis
4.5815
CHF MYR
0.2183
MYR CHF
Jumaat
4.6176
CHF MYR
0.2166
MYR CHF
Isnin
4.6169
CHF MYR
0.2166
MYR CHF
Selasa
4.6113
CHF MYR
0.2169
MYR CHF
Rabu
4.6173
CHF MYR
0.2166
MYR CHF
Khamis
4.6169
CHF MYR
0.2166
MYR CHF
Jumaat
4.5935
CHF MYR
0.2177
MYR CHF
Isnin
4.5833
CHF MYR
0.2182
MYR CHF
Selasa
4.5943
CHF MYR
0.2177
MYR CHF
Rabu
4.5912
CHF MYR
0.2178
MYR CHF
Khamis
4.5877
CHF MYR
0.2180
MYR CHF
Jumaat
4.5806
CHF MYR
0.2183
MYR CHF
Isnin
4.5985
CHF MYR
0.2175
MYR CHF
Selasa
4.5809
CHF MYR
0.2183
MYR CHF
Rabu
4.5982
CHF MYR
0.2175
MYR CHF
Khamis
4.5659
CHF MYR
0.2190
MYR CHF
Jumaat
4.5375
CHF MYR
0.2204
MYR CHF
Isnin
4.5501
CHF MYR
0.2198
MYR CHF
Selasa
4.5394
CHF MYR
0.2203
MYR CHF
Rabu
4.5540
CHF MYR
0.2196
MYR CHF
Khamis
4.5573
CHF MYR
0.2194
MYR CHF
Jumaat
4.5706
CHF MYR
0.2188
MYR CHF
Isnin
4.5747
CHF MYR
0.2186
MYR CHF
Selasa
4.5687
CHF MYR
0.2189
MYR CHF
Rabu
4.5707
CHF MYR
0.2188
MYR CHF
Khamis
4.5610
CHF MYR
0.2192
MYR CHF
Jumaat
4.5345
CHF MYR
0.2205
MYR CHF
Isnin
4.5237
CHF MYR
0.2211
MYR CHF
Selasa
4.5177
CHF MYR
0.2213
MYR CHF
Rabu
4.5124
CHF MYR
0.2216
MYR CHF
Khamis
4.5155
CHF MYR
0.2215
MYR CHF
Jumaat
4.4932
CHF MYR
0.2226
MYR CHF
Isnin
4.4941
CHF MYR
0.2225
MYR CHF
Selasa
4.5128
CHF MYR
0.2216
MYR CHF
Rabu
4.5047
CHF MYR
0.2220
MYR CHF
Khamis
4.5139
CHF MYR
0.2215
MYR CHF
Jumaat
4.5182
CHF MYR
0.2213
MYR CHF
Isnin
4.5280
CHF MYR
0.2208
MYR CHF
Selasa
4.5284
CHF MYR
0.2208
MYR CHF
Rabu
4.5345
CHF MYR
0.2205
MYR CHF
Khamis
4.5278
CHF MYR
0.2209
MYR CHF
Jumaat
4.5345
CHF MYR
0.2205
MYR CHF
Isnin
4.5432
CHF MYR
0.2201
MYR CHF
Selasa
4.5538
CHF MYR
0.2196
MYR CHF
Rabu
4.5497
CHF MYR
0.2198
MYR CHF
Khamis
4.5486
CHF MYR
0.2198
MYR CHF
Jumaat
4.5444
CHF MYR
0.2201
MYR CHF
Isnin
4.5346
CHF MYR
0.2205
MYR CHF
Selasa
4.5470
CHF MYR
0.2199
MYR CHF
Rabu
4.5773
CHF MYR
0.2185
MYR CHF
Khamis
4.5772
CHF MYR
0.2185
MYR CHF
Jumaat
4.5762
CHF MYR
0.2185
MYR CHF
Isnin
4.5949
CHF MYR
0.2176
MYR CHF
Selasa
4.5823
CHF MYR
0.2182
MYR CHF
Rabu
4.6010
CHF MYR
0.2173
MYR CHF
Khamis
4.5653
CHF MYR
0.2190
MYR CHF
Jumaat
4.5506
CHF MYR
0.2197
MYR CHF
Isnin
4.5383
CHF MYR
0.2203
MYR CHF
Selasa
4.5210
CHF MYR
0.2212
MYR CHF
Rabu
4.5542
CHF MYR
0.2196
MYR CHF
Khamis
4.5543
CHF MYR
0.2196
MYR CHF
Jumaat
4.5806
CHF MYR
0.2183
MYR CHF
Isnin
4.5878
CHF MYR
0.2180
MYR CHF
Selasa
4.5208
CHF MYR
0.2212
MYR CHF
Rabu
4.4936
CHF MYR
0.2225
MYR CHF
Khamis
4.5002
CHF MYR
0.2222
MYR CHF
Jumaat
4.5118
CHF MYR
0.2216
MYR CHF
Isnin
4.5107
CHF MYR
0.2217
MYR CHF
Selasa
4.5075
CHF MYR
0.2219
MYR CHF
Rabu
4.5109
CHF MYR
0.2217
MYR CHF
Khamis
4.4928
CHF MYR
0.2226
MYR CHF
Jumaat
4.4896
CHF MYR
0.2227
MYR CHF
Isnin
4.4946
CHF MYR
0.2225
MYR CHF
Selasa
4.4910
CHF MYR
0.2227
MYR CHF
Rabu
4.4708
CHF MYR
0.2237
MYR CHF
Khamis
4.4895
CHF MYR
0.2227
MYR CHF
Jumaat
4.4769
CHF MYR
0.2234
MYR CHF
Isnin
4.4824
CHF MYR
0.2231
MYR CHF
Selasa
4.5025
CHF MYR
0.2221
MYR CHF
Rabu
4.5008
CHF MYR
0.2222
MYR CHF
Khamis
4.5402
CHF MYR
0.2203
MYR CHF
Jumaat
4.5604
CHF MYR
0.2193
MYR CHF
Isnin
4.5755
CHF MYR
0.2186
MYR CHF
Selasa
4.5727
CHF MYR
0.2187
MYR CHF
Rabu
4.5760
CHF MYR
0.2185
MYR CHF
Khamis
4.5776
CHF MYR
0.2185
MYR CHF
Jumaat
4.5567
CHF MYR
0.2195
MYR CHF
Isnin
4.5597
CHF MYR
0.2193
MYR CHF
Selasa
4.5725
CHF MYR
0.2187
MYR CHF
Rabu
4.5765
CHF MYR
0.2185
MYR CHF
Khamis
4.5715
CHF MYR
0.2187
MYR CHF
Jumaat
4.5634
CHF MYR
0.2191
MYR CHF
Isnin
4.5768
CHF MYR
0.2185
MYR CHF
Selasa
4.5502
CHF MYR
0.2198
MYR CHF
Rabu
4.5878
CHF MYR
0.2180
MYR CHF
Khamis
4.5725
CHF MYR
0.2187
MYR CHF
Jumaat
4.5723
CHF MYR
0.2187
MYR CHF
Isnin
4.5524
CHF MYR
0.2197
MYR CHF
Selasa
4.5510
CHF MYR
0.2197
MYR CHF
Rabu
4.5725
CHF MYR
0.2187
MYR CHF
Khamis
4.5794
CHF MYR
0.2184
MYR CHF