Kadar 2020 untuk Euro dan Ringgit Malaysia Terbalik

Carta di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Euro dan Ringgit Malaysia pada 2020. Carta ini menunjukkan nilai 1 Euro ditukarkan kepada Ringgit Malaysia. Klik "terbalik" untuk melihat nilai Ringgit Malaysia ditukarkan kepada Euro .
min = 4.4821 (28/01/2020) prt = 4.7930 maks = 5.0237 (3/08/2020)

Butiran Kadar

Jadual di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Euro dan Ringgit Malaysia untuk 2020.
Rabu
4.5928
EUR MYR
0.2177
MYR EUR
Khamis
4.5928
EUR MYR
0.2177
MYR EUR
Jumaat
4.5718
EUR MYR
0.2187
MYR EUR
Isnin
4.5655
EUR MYR
0.2190
MYR EUR
Selasa
4.5978
EUR MYR
0.2175
MYR EUR
Rabu
4.5767
EUR MYR
0.2185
MYR EUR
Khamis
4.5639
EUR MYR
0.2191
MYR EUR
Jumaat
4.5424
EUR MYR
0.2201
MYR EUR
Isnin
4.5221
EUR MYR
0.2211
MYR EUR
Selasa
4.5177
EUR MYR
0.2214
MYR EUR
Rabu
4.5351
EUR MYR
0.2205
MYR EUR
Khamis
4.5434
EUR MYR
0.2201
MYR EUR
Jumaat
4.5344
EUR MYR
0.2205
MYR EUR
Isnin
4.5051
EUR MYR
0.2220
MYR EUR
Selasa
4.5014
EUR MYR
0.2222
MYR EUR
Rabu
4.5216
EUR MYR
0.2212
MYR EUR
Khamis
4.5035
EUR MYR
0.2220
MYR EUR
Jumaat
4.5127
EUR MYR
0.2216
MYR EUR
Isnin
4.4827
EUR MYR
0.2231
MYR EUR
Selasa
4.4821
EUR MYR
0.2231
MYR EUR
Rabu
4.4995
EUR MYR
0.2222
MYR EUR
Khamis
4.4887
EUR MYR
0.2228
MYR EUR
Jumaat
4.5062
EUR MYR
0.2219
MYR EUR
Isnin
4.5231
EUR MYR
0.2211
MYR EUR
Selasa
4.5517
EUR MYR
0.2197
MYR EUR
Rabu
4.5444
EUR MYR
0.2201
MYR EUR
Khamis
4.5377
EUR MYR
0.2204
MYR EUR
Jumaat
4.5349
EUR MYR
0.2205
MYR EUR
Isnin
4.5330
EUR MYR
0.2206
MYR EUR
Selasa
4.5408
EUR MYR
0.2202
MYR EUR
Rabu
4.5113
EUR MYR
0.2217
MYR EUR
Khamis
4.5127
EUR MYR
0.2216
MYR EUR
Jumaat
4.4973
EUR MYR
0.2224
MYR EUR
Isnin
4.4866
EUR MYR
0.2229
MYR EUR
Selasa
4.4928
EUR MYR
0.2226
MYR EUR
Rabu
4.4960
EUR MYR
0.2224
MYR EUR
Khamis
4.4925
EUR MYR
0.2226
MYR EUR
Jumaat
4.5168
EUR MYR
0.2214
MYR EUR
Isnin
4.5310
EUR MYR
0.2207
MYR EUR
Selasa
4.5740
EUR MYR
0.2186
MYR EUR
Rabu
4.5890
EUR MYR
0.2179
MYR EUR
Khamis
4.5992
EUR MYR
0.2174
MYR EUR
Jumaat
4.6091
EUR MYR
0.2170
MYR EUR
Isnin
4.6598
EUR MYR
0.2146
MYR EUR
Selasa
4.6749
EUR MYR
0.2139
MYR EUR
Rabu
4.6750
EUR MYR
0.2139
MYR EUR
Khamis
4.6602
EUR MYR
0.2146
MYR EUR
Jumaat
4.6539
EUR MYR
0.2149
MYR EUR
Isnin
4.7280
EUR MYR
0.2115
MYR EUR
Selasa
4.8174
EUR MYR
0.2076
MYR EUR
Rabu
4.8138
EUR MYR
0.2077
MYR EUR
Khamis
4.7949
EUR MYR
0.2086
MYR EUR
Jumaat
4.7932
EUR MYR
0.2086
MYR EUR
Isnin
4.7728
EUR MYR
0.2095
MYR EUR
Selasa
4.8197
EUR MYR
0.2075
MYR EUR
Rabu
4.7911
EUR MYR
0.2087
MYR EUR
Khamis
4.7981
EUR MYR
0.2084
MYR EUR
Jumaat
4.7460
EUR MYR
0.2107
MYR EUR
Isnin
4.7068
EUR MYR
0.2125
MYR EUR
Selasa
4.7497
EUR MYR
0.2105
MYR EUR
Rabu
4.8135
EUR MYR
0.2077
MYR EUR
Khamis
4.7443
EUR MYR
0.2108
MYR EUR
Jumaat
4.7511
EUR MYR
0.2105
MYR EUR
Isnin
4.7651
EUR MYR
0.2099
MYR EUR
Selasa
4.7951
EUR MYR
0.2085
MYR EUR
Rabu
4.7300
EUR MYR
0.2114
MYR EUR
Khamis
4.7685
EUR MYR
0.2097
MYR EUR
Jumaat
4.7582
EUR MYR
0.2102
MYR EUR
Isnin
4.7060
EUR MYR
0.2125
MYR EUR
Selasa
4.7139
EUR MYR
0.2121
MYR EUR
Rabu
4.7289
EUR MYR
0.2115
MYR EUR
Khamis
4.7289
EUR MYR
0.2115
MYR EUR
Jumaat
4.7082
EUR MYR
0.2124
MYR EUR
Isnin
4.7082
EUR MYR
0.2124
MYR EUR
Selasa
4.7082
EUR MYR
0.2124
MYR EUR
Rabu
4.7440
EUR MYR
0.2108
MYR EUR
Khamis
4.7331
EUR MYR
0.2113
MYR EUR
Jumaat
4.7586
EUR MYR
0.2101
MYR EUR
Isnin
4.7354
EUR MYR
0.2112
MYR EUR
Selasa
4.7614
EUR MYR
0.2100
MYR EUR
Rabu
4.7614
EUR MYR
0.2100
MYR EUR
Khamis
4.7478
EUR MYR
0.2106
MYR EUR
Jumaat
4.6982
EUR MYR
0.2128
MYR EUR
Isnin
4.7293
EUR MYR
0.2114
MYR EUR
Selasa
4.7293
EUR MYR
0.2114
MYR EUR
Rabu
4.7496
EUR MYR
0.2105
MYR EUR
Khamis
4.6764
EUR MYR
0.2138
MYR EUR
Jumaat
4.6764
EUR MYR
0.2138
MYR EUR
Isnin
4.6764
EUR MYR
0.2138
MYR EUR
Selasa
4.7181
EUR MYR
0.2119
MYR EUR
Rabu
4.6673
EUR MYR
0.2143
MYR EUR
Khamis
4.6696
EUR MYR
0.2142
MYR EUR
Jumaat
4.6670
EUR MYR
0.2143
MYR EUR
Isnin
4.6995
EUR MYR
0.2128
MYR EUR
Selasa
4.6889
EUR MYR
0.2133
MYR EUR
Rabu
4.6920
EUR MYR
0.2131
MYR EUR
Khamis
4.7019
EUR MYR
0.2127
MYR EUR
Jumaat
4.6830
EUR MYR
0.2135
MYR EUR
Isnin
4.7247
EUR MYR
0.2117
MYR EUR
Selasa
4.7247
EUR MYR
0.2117
MYR EUR
Rabu
4.7663
EUR MYR
0.2098
MYR EUR
Khamis
4.7676
EUR MYR
0.2097
MYR EUR
Jumaat
4.7719
EUR MYR
0.2096
MYR EUR
Isnin
4.7565
EUR MYR
0.2102
MYR EUR
Selasa
4.7564
EUR MYR
0.2102
MYR EUR
Rabu
4.7797
EUR MYR
0.2092
MYR EUR
Khamis
4.7893
EUR MYR
0.2088
MYR EUR
Jumaat
4.7941
EUR MYR
0.2086
MYR EUR
Isnin
4.8379
EUR MYR
0.2067
MYR EUR
Selasa
4.7962
EUR MYR
0.2085
MYR EUR
Rabu
4.7774
EUR MYR
0.2093
MYR EUR
Khamis
4.7729
EUR MYR
0.2095
MYR EUR
Jumaat
4.7951
EUR MYR
0.2085
MYR EUR
Isnin
4.8338
EUR MYR
0.2069
MYR EUR
Selasa
4.8100
EUR MYR
0.2079
MYR EUR
Rabu
4.8247
EUR MYR
0.2073
MYR EUR
Khamis
4.8293
EUR MYR
0.2071
MYR EUR
Jumaat
4.8293
EUR MYR
0.2071
MYR EUR
Isnin
4.8235
EUR MYR
0.2073
MYR EUR
Selasa
4.8106
EUR MYR
0.2079
MYR EUR
Rabu
4.8375
EUR MYR
0.2067
MYR EUR
Khamis
4.8121
EUR MYR
0.2078
MYR EUR
Jumaat
4.8149
EUR MYR
0.2077
MYR EUR
Isnin
4.7824
EUR MYR
0.2091
MYR EUR
Selasa
4.8001
EUR MYR
0.2083
MYR EUR
Rabu
4.8281
EUR MYR
0.2071
MYR EUR
Khamis
4.8310
EUR MYR
0.2070
MYR EUR
Jumaat
4.7948
EUR MYR
0.2086
MYR EUR
Isnin
4.8174
EUR MYR
0.2076
MYR EUR
Selasa
4.8362
EUR MYR
0.2068
MYR EUR
Rabu
4.8038
EUR MYR
0.2082
MYR EUR
Khamis
4.8031
EUR MYR
0.2082
MYR EUR
Jumaat
4.8338
EUR MYR
0.2069
MYR EUR
Isnin
4.8167
EUR MYR
0.2076
MYR EUR
Selasa
4.8318
EUR MYR
0.2070
MYR EUR
Rabu
4.8230
EUR MYR
0.2073
MYR EUR
Khamis
4.8204
EUR MYR
0.2075
MYR EUR
Jumaat
4.8261
EUR MYR
0.2072
MYR EUR
Isnin
4.8185
EUR MYR
0.2075
MYR EUR
Selasa
4.8327
EUR MYR
0.2069
MYR EUR
Rabu
4.8570
EUR MYR
0.2059
MYR EUR
Khamis
4.8766
EUR MYR
0.2051
MYR EUR
Jumaat
4.8674
EUR MYR
0.2054
MYR EUR
Isnin
4.8725
EUR MYR
0.2052
MYR EUR
Selasa
4.8815
EUR MYR
0.2049
MYR EUR
Rabu
4.8746
EUR MYR
0.2051
MYR EUR
Khamis
4.9196
EUR MYR
0.2033
MYR EUR
Jumaat
4.9344
EUR MYR
0.2027
MYR EUR
Isnin
4.9380
EUR MYR
0.2025
MYR EUR
Selasa
4.9867
EUR MYR
0.2005
MYR EUR
Rabu
4.9915
EUR MYR
0.2003
MYR EUR
Khamis
4.9846
EUR MYR
0.2006
MYR EUR
Jumaat
4.9802
EUR MYR
0.2008
MYR EUR
Isnin
5.0237
EUR MYR
0.1991
MYR EUR
Selasa
4.9497
EUR MYR
0.2020
MYR EUR
Rabu
4.9675
EUR MYR
0.2013
MYR EUR
Khamis
4.9613
EUR MYR
0.2016
MYR EUR
Jumaat
4.9603
EUR MYR
0.2016
MYR EUR
Isnin
4.9508
EUR MYR
0.2020
MYR EUR
Selasa
4.9281
EUR MYR
0.2029
MYR EUR
Rabu
4.9434
EUR MYR
0.2023
MYR EUR
Khamis
4.9392
EUR MYR
0.2025
MYR EUR
Jumaat
4.9639
EUR MYR
0.2015
MYR EUR
Isnin
4.9670
EUR MYR
0.2013
MYR EUR
Selasa
4.9678
EUR MYR
0.2013
MYR EUR
Rabu
4.9776
EUR MYR
0.2009
MYR EUR
Khamis
4.9809
EUR MYR
0.2008
MYR EUR
Jumaat
4.9401
EUR MYR
0.2024
MYR EUR
Isnin
4.9324
EUR MYR
0.2027
MYR EUR
Selasa
4.9406
EUR MYR
0.2024
MYR EUR
Rabu
4.9296
EUR MYR
0.2029
MYR EUR
Khamis
4.9261
EUR MYR
0.2030
MYR EUR
Jumaat
4.9259
EUR MYR
0.2030
MYR EUR
Isnin
4.9589
EUR MYR
0.2017
MYR EUR
Selasa
4.9651
EUR MYR
0.2014
MYR EUR
Rabu
4.9657
EUR MYR
0.2014
MYR EUR
Khamis
4.9177
EUR MYR
0.2033
MYR EUR
Jumaat
4.8990
EUR MYR
0.2041
MYR EUR
Isnin
4.9161
EUR MYR
0.2034
MYR EUR
Selasa
4.9139
EUR MYR
0.2035
MYR EUR
Rabu
4.9191
EUR MYR
0.2033
MYR EUR
Khamis
4.9037
EUR MYR
0.2039
MYR EUR
Jumaat
4.9292
EUR MYR
0.2029
MYR EUR
Isnin
4.9251
EUR MYR
0.2030
MYR EUR
Selasa
4.9220
EUR MYR
0.2032
MYR EUR
Rabu
4.9150
EUR MYR
0.2035
MYR EUR
Khamis
4.9024
EUR MYR
0.2040
MYR EUR
Jumaat
4.8829
EUR MYR
0.2048
MYR EUR
Isnin
4.8721
EUR MYR
0.2053
MYR EUR
Selasa
4.8593
EUR MYR
0.2058
MYR EUR
Rabu
4.8628
EUR MYR
0.2056
MYR EUR
Khamis
4.8642
EUR MYR
0.2056
MYR EUR
Jumaat
4.8534
EUR MYR
0.2060
MYR EUR
Isnin
4.8526
EUR MYR
0.2061
MYR EUR
Selasa
4.8685
EUR MYR
0.2054
MYR EUR
Rabu
4.8636
EUR MYR
0.2056
MYR EUR
Khamis
4.8663
EUR MYR
0.2055
MYR EUR
Jumaat
4.8753
EUR MYR
0.2051
MYR EUR
Isnin
4.8772
EUR MYR
0.2050
MYR EUR
Selasa
4.8803
EUR MYR
0.2049
MYR EUR
Rabu
4.8920
EUR MYR
0.2044
MYR EUR
Khamis
4.8887
EUR MYR
0.2046
MYR EUR
Jumaat
4.8834
EUR MYR
0.2048
MYR EUR
Isnin
4.8840
EUR MYR
0.2048
MYR EUR
Selasa
4.8909
EUR MYR
0.2045
MYR EUR
Rabu
4.8838
EUR MYR
0.2048
MYR EUR
Khamis
4.8702
EUR MYR
0.2053
MYR EUR
Jumaat
4.8682
EUR MYR
0.2054
MYR EUR
Isnin
4.8612
EUR MYR
0.2057
MYR EUR
Selasa
4.8744
EUR MYR
0.2052
MYR EUR
Rabu
4.9044
EUR MYR
0.2039
MYR EUR
Khamis
4.9144
EUR MYR
0.2035
MYR EUR
Jumaat
4.9032
EUR MYR
0.2039
MYR EUR
Isnin
4.9248
EUR MYR
0.2031
MYR EUR
Selasa
4.9230
EUR MYR
0.2031
MYR EUR
Rabu
4.9241
EUR MYR
0.2031
MYR EUR
Khamis
4.8771
EUR MYR
0.2050
MYR EUR
Jumaat
4.8647
EUR MYR
0.2056
MYR EUR
Isnin
4.8499
EUR MYR
0.2062
MYR EUR
Selasa
4.8439
EUR MYR
0.2064
MYR EUR
Rabu
4.8651
EUR MYR
0.2055
MYR EUR
Khamis
4.8787
EUR MYR
0.2050
MYR EUR
Jumaat
4.8987
EUR MYR
0.2041
MYR EUR
Isnin
4.9037
EUR MYR
0.2039
MYR EUR
Selasa
4.8861
EUR MYR
0.2047
MYR EUR
Rabu
4.8626
EUR MYR
0.2057
MYR EUR
Khamis
4.8598
EUR MYR
0.2058
MYR EUR
Jumaat
4.8783
EUR MYR
0.2050
MYR EUR
Isnin
4.8719
EUR MYR
0.2053
MYR EUR
Selasa
4.8707
EUR MYR
0.2053
MYR EUR
Rabu
4.8752
EUR MYR
0.2051
MYR EUR
Khamis
4.8529
EUR MYR
0.2061
MYR EUR
Jumaat
4.8541
EUR MYR
0.2060
MYR EUR
Isnin
4.8594
EUR MYR
0.2058
MYR EUR
Selasa
4.8694
EUR MYR
0.2054
MYR EUR
Rabu
4.8509
EUR MYR
0.2061
MYR EUR
Khamis
4.8569
EUR MYR
0.2059
MYR EUR
Jumaat
4.8414
EUR MYR
0.2066
MYR EUR
Isnin
4.8520
EUR MYR
0.2061
MYR EUR
Selasa
4.8838
EUR MYR
0.2048
MYR EUR
Rabu
4.8814
EUR MYR
0.2049
MYR EUR
Khamis
4.9141
EUR MYR
0.2035
MYR EUR
Jumaat
4.9433
EUR MYR
0.2023
MYR EUR
Isnin
4.9404
EUR MYR
0.2024
MYR EUR
Selasa
4.9323
EUR MYR
0.2027
MYR EUR
Rabu
4.9302
EUR MYR
0.2028
MYR EUR
Khamis
4.9227
EUR MYR
0.2031
MYR EUR
Jumaat
4.9096
EUR MYR
0.2037
MYR EUR
Isnin
4.9112
EUR MYR
0.2036
MYR EUR
Selasa
4.9271
EUR MYR
0.2030
MYR EUR
Rabu
4.9304
EUR MYR
0.2028
MYR EUR
Khamis
4.9409
EUR MYR
0.2024
MYR EUR
Jumaat
4.9386
EUR MYR
0.2025
MYR EUR
Isnin
4.9520
EUR MYR
0.2019
MYR EUR
Selasa
4.9269
EUR MYR
0.2030
MYR EUR
Rabu
4.9721
EUR MYR
0.2011
MYR EUR
Khamis
4.9540
EUR MYR
0.2019
MYR EUR
Jumaat
4.9520
EUR MYR
0.2019
MYR EUR
Isnin
4.9520
EUR MYR
0.2019
MYR EUR
Selasa
4.9392
EUR MYR
0.2025
MYR EUR
Rabu
4.9612
EUR MYR
0.2016
MYR EUR
Khamis
4.9546
EUR MYR
0.2018
MYR EUR