Kadar 2020 untuk Dolar Singapura dan Ringgit Malaysia Terbalik

Carta di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Dolar Singapura dan Ringgit Malaysia pada 2020. Carta ini menunjukkan nilai 1 Dolar Singapura ditukarkan kepada Ringgit Malaysia. Klik "terbalik" untuk melihat nilai Ringgit Malaysia ditukarkan kepada Dolar Singapura .
min = 2.9723 (20/02/2020) prt = 3.0454 maks = 3.1108 (3/08/2020)

Butiran Kadar

Jadual di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Dolar Singapura dan Ringgit Malaysia untuk 2020.
Rabu
3.0422
SGD MYR
0.3287
MYR SGD
Khamis
3.0436
SGD MYR
0.3286
MYR SGD
Jumaat
3.0408
SGD MYR
0.3289
MYR SGD
Isnin
3.0220
SGD MYR
0.3309
MYR SGD
Selasa
3.0485
SGD MYR
0.3280
MYR SGD
Rabu
3.0452
SGD MYR
0.3284
MYR SGD
Khamis
3.0399
SGD MYR
0.3290
MYR SGD
Jumaat
3.0339
SGD MYR
0.3296
MYR SGD
Isnin
3.0188
SGD MYR
0.3313
MYR SGD
Selasa
3.0106
SGD MYR
0.3322
MYR SGD
Rabu
3.0226
SGD MYR
0.3308
MYR SGD
Khamis
3.0261
SGD MYR
0.3305
MYR SGD
Jumaat
3.0305
SGD MYR
0.3300
MYR SGD
Isnin
3.0148
SGD MYR
0.3317
MYR SGD
Selasa
3.0040
SGD MYR
0.3329
MYR SGD
Rabu
3.0229
SGD MYR
0.3308
MYR SGD
Khamis
3.0091
SGD MYR
0.3323
MYR SGD
Jumaat
3.0257
SGD MYR
0.3305
MYR SGD
Isnin
2.9960
SGD MYR
0.3338
MYR SGD
Selasa
2.9931
SGD MYR
0.3341
MYR SGD
Rabu
3.0063
SGD MYR
0.3326
MYR SGD
Khamis
2.9922
SGD MYR
0.3342
MYR SGD
Jumaat
2.9911
SGD MYR
0.3343
MYR SGD
Isnin
2.9879
SGD MYR
0.3347
MYR SGD
Selasa
3.0002
SGD MYR
0.3333
MYR SGD
Rabu
2.9877
SGD MYR
0.3347
MYR SGD
Khamis
2.9782
SGD MYR
0.3358
MYR SGD
Jumaat
2.9782
SGD MYR
0.3358
MYR SGD
Isnin
2.9820
SGD MYR
0.3353
MYR SGD
Selasa
2.9979
SGD MYR
0.3336
MYR SGD
Rabu
2.9816
SGD MYR
0.3354
MYR SGD
Khamis
2.9885
SGD MYR
0.3346
MYR SGD
Jumaat
2.9824
SGD MYR
0.3353
MYR SGD
Isnin
2.9780
SGD MYR
0.3358
MYR SGD
Selasa
2.9805
SGD MYR
0.3355
MYR SGD
Rabu
2.9904
SGD MYR
0.3344
MYR SGD
Khamis
2.9723
SGD MYR
0.3364
MYR SGD
Jumaat
2.9868
SGD MYR
0.3348
MYR SGD
Isnin
2.9872
SGD MYR
0.3348
MYR SGD
Selasa
3.0170
SGD MYR
0.3315
MYR SGD
Rabu
3.0154
SGD MYR
0.3316
MYR SGD
Khamis
3.0133
SGD MYR
0.3319
MYR SGD
Jumaat
2.9940
SGD MYR
0.3340
MYR SGD
Isnin
3.0258
SGD MYR
0.3305
MYR SGD
Selasa
3.0225
SGD MYR
0.3309
MYR SGD
Rabu
3.0325
SGD MYR
0.3298
MYR SGD
Khamis
3.0134
SGD MYR
0.3319
MYR SGD
Jumaat
2.9830
SGD MYR
0.3352
MYR SGD
Isnin
2.9928
SGD MYR
0.3341
MYR SGD
Selasa
3.0498
SGD MYR
0.3279
MYR SGD
Rabu
3.0591
SGD MYR
0.3269
MYR SGD
Khamis
3.0406
SGD MYR
0.3289
MYR SGD
Jumaat
3.0498
SGD MYR
0.3279
MYR SGD
Isnin
3.0063
SGD MYR
0.3326
MYR SGD
Selasa
3.0591
SGD MYR
0.3269
MYR SGD
Rabu
3.0291
SGD MYR
0.3301
MYR SGD
Khamis
3.0578
SGD MYR
0.3270
MYR SGD
Jumaat
3.0629
SGD MYR
0.3265
MYR SGD
Isnin
3.0056
SGD MYR
0.3327
MYR SGD
Selasa
3.0168
SGD MYR
0.3315
MYR SGD
Rabu
3.0747
SGD MYR
0.3252
MYR SGD
Khamis
3.0085
SGD MYR
0.3324
MYR SGD
Jumaat
3.0116
SGD MYR
0.3320
MYR SGD
Isnin
3.0190
SGD MYR
0.3312
MYR SGD
Selasa
3.0710
SGD MYR
0.3256
MYR SGD
Rabu
3.0175
SGD MYR
0.3314
MYR SGD
Khamis
3.0483
SGD MYR
0.3281
MYR SGD
Jumaat
3.0683
SGD MYR
0.3259
MYR SGD
Isnin
3.0388
SGD MYR
0.3291
MYR SGD
Selasa
3.0419
SGD MYR
0.3287
MYR SGD
Rabu
3.0486
SGD MYR
0.3280
MYR SGD
Khamis
3.0584
SGD MYR
0.3270
MYR SGD
Jumaat
3.0450
SGD MYR
0.3284
MYR SGD
Isnin
3.0485
SGD MYR
0.3280
MYR SGD
Selasa
3.0363
SGD MYR
0.3293
MYR SGD
Rabu
3.0551
SGD MYR
0.3273
MYR SGD
Khamis
3.0499
SGD MYR
0.3279
MYR SGD
Jumaat
3.0841
SGD MYR
0.3242
MYR SGD
Isnin
3.0642
SGD MYR
0.3264
MYR SGD
Selasa
3.0744
SGD MYR
0.3253
MYR SGD
Rabu
3.0710
SGD MYR
0.3256
MYR SGD
Khamis
3.0948
SGD MYR
0.3231
MYR SGD
Jumaat
3.0586
SGD MYR
0.3269
MYR SGD
Isnin
3.0727
SGD MYR
0.3255
MYR SGD
Selasa
3.0688
SGD MYR
0.3259
MYR SGD
Rabu
3.0943
SGD MYR
0.3232
MYR SGD
Khamis
3.0503
SGD MYR
0.3278
MYR SGD
Jumaat
3.0120
SGD MYR
0.3320
MYR SGD
Isnin
3.0193
SGD MYR
0.3312
MYR SGD
Selasa
3.0742
SGD MYR
0.3253
MYR SGD
Rabu
3.0445
SGD MYR
0.3285
MYR SGD
Khamis
3.0504
SGD MYR
0.3278
MYR SGD
Jumaat
3.0459
SGD MYR
0.3283
MYR SGD
Isnin
3.0658
SGD MYR
0.3262
MYR SGD
Selasa
3.0565
SGD MYR
0.3272
MYR SGD
Rabu
3.0504
SGD MYR
0.3278
MYR SGD
Khamis
3.0609
SGD MYR
0.3267
MYR SGD
Jumaat
3.0407
SGD MYR
0.3289
MYR SGD
Isnin
3.0639
SGD MYR
0.3264
MYR SGD
Selasa
3.0437
SGD MYR
0.3285
MYR SGD
Rabu
3.0737
SGD MYR
0.3253
MYR SGD
Khamis
3.0683
SGD MYR
0.3259
MYR SGD
Jumaat
3.0746
SGD MYR
0.3252
MYR SGD
Isnin
3.0613
SGD MYR
0.3267
MYR SGD
Selasa
3.0596
SGD MYR
0.3268
MYR SGD
Rabu
3.0640
SGD MYR
0.3264
MYR SGD
Khamis
3.0659
SGD MYR
0.3262
MYR SGD
Jumaat
3.0488
SGD MYR
0.3280
MYR SGD
Isnin
3.0883
SGD MYR
0.3238
MYR SGD
Selasa
3.0636
SGD MYR
0.3264
MYR SGD
Rabu
3.0488
SGD MYR
0.3280
MYR SGD
Khamis
3.0395
SGD MYR
0.3290
MYR SGD
Jumaat
3.0382
SGD MYR
0.3291
MYR SGD
Isnin
3.0809
SGD MYR
0.3246
MYR SGD
Selasa
3.0636
SGD MYR
0.3264
MYR SGD
Rabu
3.0656
SGD MYR
0.3262
MYR SGD
Khamis
3.0622
SGD MYR
0.3266
MYR SGD
Jumaat
3.0729
SGD MYR
0.3254
MYR SGD
Isnin
3.0727
SGD MYR
0.3254
MYR SGD
Selasa
3.0576
SGD MYR
0.3270
MYR SGD
Rabu
3.0880
SGD MYR
0.3238
MYR SGD
Khamis
3.0728
SGD MYR
0.3254
MYR SGD
Jumaat
3.0835
SGD MYR
0.3243
MYR SGD
Isnin
3.0565
SGD MYR
0.3272
MYR SGD
Selasa
3.0546
SGD MYR
0.3274
MYR SGD
Rabu
3.0753
SGD MYR
0.3252
MYR SGD
Khamis
3.0960
SGD MYR
0.3230
MYR SGD
Jumaat
3.0714
SGD MYR
0.3256
MYR SGD
Isnin
3.0658
SGD MYR
0.3262
MYR SGD
Selasa
3.0883
SGD MYR
0.3238
MYR SGD
Rabu
3.0728
SGD MYR
0.3254
MYR SGD
Khamis
3.0556
SGD MYR
0.3273
MYR SGD
Jumaat
3.0860
SGD MYR
0.3240
MYR SGD
Isnin
3.0623
SGD MYR
0.3266
MYR SGD
Selasa
3.0691
SGD MYR
0.3258
MYR SGD
Rabu
3.0643
SGD MYR
0.3263
MYR SGD
Khamis
3.0586
SGD MYR
0.3269
MYR SGD
Jumaat
3.0716
SGD MYR
0.3256
MYR SGD
Isnin
3.0606
SGD MYR
0.3267
MYR SGD
Selasa
3.0506
SGD MYR
0.3278
MYR SGD
Rabu
3.0582
SGD MYR
0.3270
MYR SGD
Khamis
3.0720
SGD MYR
0.3255
MYR SGD
Jumaat
3.0640
SGD MYR
0.3264
MYR SGD
Isnin
3.0603
SGD MYR
0.3268
MYR SGD
Selasa
3.0720
SGD MYR
0.3255
MYR SGD
Rabu
3.0442
SGD MYR
0.3285
MYR SGD
Khamis
3.0663
SGD MYR
0.3261
MYR SGD
Jumaat
3.0712
SGD MYR
0.3256
MYR SGD
Isnin
3.0539
SGD MYR
0.3275
MYR SGD
Selasa
3.0806
SGD MYR
0.3246
MYR SGD
Rabu
3.0888
SGD MYR
0.3237
MYR SGD
Khamis
3.0849
SGD MYR
0.3242
MYR SGD
Jumaat
3.0646
SGD MYR
0.3263
MYR SGD
Isnin
3.1108
SGD MYR
0.3215
MYR SGD
Selasa
3.0555
SGD MYR
0.3273
MYR SGD
Rabu
3.0642
SGD MYR
0.3263
MYR SGD
Khamis
3.0558
SGD MYR
0.3272
MYR SGD
Jumaat
3.0605
SGD MYR
0.3267
MYR SGD
Isnin
3.0669
SGD MYR
0.3261
MYR SGD
Selasa
3.0480
SGD MYR
0.3281
MYR SGD
Rabu
3.0563
SGD MYR
0.3272
MYR SGD
Khamis
3.0423
SGD MYR
0.3287
MYR SGD
Jumaat
3.0618
SGD MYR
0.3266
MYR SGD
Isnin
3.0596
SGD MYR
0.3268
MYR SGD
Selasa
3.0583
SGD MYR
0.3270
MYR SGD
Rabu
3.0579
SGD MYR
0.3270
MYR SGD
Khamis
3.0726
SGD MYR
0.3255
MYR SGD
Jumaat
3.0586
SGD MYR
0.3269
MYR SGD
Isnin
3.0468
SGD MYR
0.3282
MYR SGD
Selasa
3.0521
SGD MYR
0.3276
MYR SGD
Rabu
3.0516
SGD MYR
0.3277
MYR SGD
Khamis
3.0543
SGD MYR
0.3274
MYR SGD
Jumaat
3.0420
SGD MYR
0.3287
MYR SGD
Isnin
3.0586
SGD MYR
0.3270
MYR SGD
Selasa
3.0512
SGD MYR
0.3277
MYR SGD
Rabu
3.0756
SGD MYR
0.3251
MYR SGD
Khamis
3.0501
SGD MYR
0.3279
MYR SGD
Jumaat
3.0314
SGD MYR
0.3299
MYR SGD
Isnin
3.0431
SGD MYR
0.3286
MYR SGD
Selasa
3.0415
SGD MYR
0.3288
MYR SGD
Rabu
3.0550
SGD MYR
0.3273
MYR SGD
Khamis
3.0291
SGD MYR
0.3301
MYR SGD
Jumaat
3.0426
SGD MYR
0.3287
MYR SGD
Isnin
3.0383
SGD MYR
0.3291
MYR SGD
Selasa
3.0433
SGD MYR
0.3286
MYR SGD
Rabu
3.0511
SGD MYR
0.3278
MYR SGD
Khamis
3.0557
SGD MYR
0.3273
MYR SGD
Jumaat
3.0395
SGD MYR
0.3290
MYR SGD
Isnin
3.0411
SGD MYR
0.3288
MYR SGD
Selasa
3.0347
SGD MYR
0.3295
MYR SGD
Rabu
3.0414
SGD MYR
0.3288
MYR SGD
Khamis
3.0364
SGD MYR
0.3293
MYR SGD
Jumaat
3.0254
SGD MYR
0.3305
MYR SGD
Isnin
3.0298
SGD MYR
0.3301
MYR SGD
Selasa
3.0400
SGD MYR
0.3289
MYR SGD
Rabu
3.0325
SGD MYR
0.3298
MYR SGD
Khamis
3.0397
SGD MYR
0.3290
MYR SGD
Jumaat
3.0516
SGD MYR
0.3277
MYR SGD
Isnin
3.0506
SGD MYR
0.3278
MYR SGD
Selasa
3.0460
SGD MYR
0.3283
MYR SGD
Rabu
3.0605
SGD MYR
0.3267
MYR SGD
Khamis
3.0604
SGD MYR
0.3268
MYR SGD
Jumaat
3.0529
SGD MYR
0.3276
MYR SGD
Isnin
3.0504
SGD MYR
0.3278
MYR SGD
Selasa
3.0546
SGD MYR
0.3274
MYR SGD
Rabu
3.0649
SGD MYR
0.3263
MYR SGD
Khamis
3.0550
SGD MYR
0.3273
MYR SGD
Jumaat
3.0587
SGD MYR
0.3269
MYR SGD
Isnin
3.0442
SGD MYR
0.3285
MYR SGD
Selasa
3.0405
SGD MYR
0.3289
MYR SGD
Rabu
3.0514
SGD MYR
0.3277
MYR SGD
Khamis
3.0613
SGD MYR
0.3267
MYR SGD
Jumaat
3.0502
SGD MYR
0.3278
MYR SGD
Isnin
3.0636
SGD MYR
0.3264
MYR SGD
Selasa
3.0650
SGD MYR
0.3263
MYR SGD
Rabu
3.0786
SGD MYR
0.3248
MYR SGD
Khamis
3.0486
SGD MYR
0.3280
MYR SGD
Jumaat
3.0539
SGD MYR
0.3274
MYR SGD
Isnin
3.0494
SGD MYR
0.3279
MYR SGD
Selasa
3.0406
SGD MYR
0.3289
MYR SGD
Rabu
3.0550
SGD MYR
0.3273
MYR SGD
Khamis
3.0533
SGD MYR
0.3275
MYR SGD
Jumaat
3.0639
SGD MYR
0.3264
MYR SGD
Isnin
3.0750
SGD MYR
0.3252
MYR SGD
Selasa
3.0727
SGD MYR
0.3254
MYR SGD
Rabu
3.0594
SGD MYR
0.3269
MYR SGD
Khamis
3.0505
SGD MYR
0.3278
MYR SGD
Jumaat
3.0599
SGD MYR
0.3268
MYR SGD
Isnin
3.0535
SGD MYR
0.3275
MYR SGD
Selasa
3.0537
SGD MYR
0.3275
MYR SGD
Rabu
3.0618
SGD MYR
0.3266
MYR SGD
Khamis
3.0479
SGD MYR
0.3281
MYR SGD
Jumaat
3.0475
SGD MYR
0.3281
MYR SGD
Isnin
3.0470
SGD MYR
0.3282
MYR SGD
Selasa
3.0529
SGD MYR
0.3276
MYR SGD
Rabu
3.0359
SGD MYR
0.3294
MYR SGD
Khamis
3.0477
SGD MYR
0.3281
MYR SGD
Jumaat
3.0335
SGD MYR
0.3297
MYR SGD
Isnin
3.0280
SGD MYR
0.3303
MYR SGD
Selasa
3.0423
SGD MYR
0.3287
MYR SGD
Rabu
3.0226
SGD MYR
0.3308
MYR SGD
Khamis
3.0330
SGD MYR
0.3297
MYR SGD
Jumaat
3.0476
SGD MYR
0.3281
MYR SGD
Isnin
3.0499
SGD MYR
0.3279
MYR SGD
Selasa
3.0452
SGD MYR
0.3284
MYR SGD
Rabu
3.0454
SGD MYR
0.3284
MYR SGD
Khamis
3.0412
SGD MYR
0.3288
MYR SGD
Jumaat
3.0287
SGD MYR
0.3302
MYR SGD
Isnin
3.0334
SGD MYR
0.3297
MYR SGD
Selasa
3.0374
SGD MYR
0.3292
MYR SGD
Rabu
3.0416
SGD MYR
0.3288
MYR SGD
Khamis
3.0474
SGD MYR
0.3281
MYR SGD
Jumaat
3.0340
SGD MYR
0.3296
MYR SGD
Isnin
3.0440
SGD MYR
0.3285
MYR SGD
Selasa
3.0196
SGD MYR
0.3312
MYR SGD
Rabu
3.0605
SGD MYR
0.3267
MYR SGD
Khamis
3.0579
SGD MYR
0.3270
MYR SGD
Jumaat
3.0604
SGD MYR
0.3268
MYR SGD
Isnin
3.0515
SGD MYR
0.3277
MYR SGD
Selasa
3.0364
SGD MYR
0.3293
MYR SGD
Rabu
3.0508
SGD MYR
0.3278
MYR SGD
Khamis
3.0532
SGD MYR
0.3275
MYR SGD