Kadar 2020 untuk Dinar Libya dan Ringgit Malaysia Terbalik

Carta di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Dinar Libya dan Ringgit Malaysia pada 2020. Carta ini menunjukkan nilai 1 Dinar Libya ditukarkan kepada Ringgit Malaysia. Klik "terbalik" untuk melihat nilai Ringgit Malaysia ditukarkan kepada Dinar Libya .
min = 2.8977 (28/01/2020) prt = 3.0293 maks = 3.1587 (19/03/2020)

Butiran Kadar

Jadual di bawah menunjukkan sejarah kadar pertukaran di antara Dinar Libya dan Ringgit Malaysia untuk 2020.
Rabu
2.9239
LYD MYR
0.3420
MYR LYD
Khamis
2.9239
LYD MYR
0.3420
MYR LYD
Jumaat
2.9275
LYD MYR
0.3416
MYR LYD
Isnin
2.9377
LYD MYR
0.3404
MYR LYD
Selasa
2.9366
LYD MYR
0.3405
MYR LYD
Rabu
2.9282
LYD MYR
0.3415
MYR LYD
Khamis
2.9380
LYD MYR
0.3404
MYR LYD
Jumaat
2.9276
LYD MYR
0.3416
MYR LYD
Isnin
2.9130
LYD MYR
0.3433
MYR LYD
Selasa
2.9027
LYD MYR
0.3445
MYR LYD
Rabu
2.9116
LYD MYR
0.3435
MYR LYD
Khamis
2.9128
LYD MYR
0.3433
MYR LYD
Jumaat
2.9041
LYD MYR
0.3443
MYR LYD
Isnin
2.8983
LYD MYR
0.3450
MYR LYD
Selasa
2.8991
LYD MYR
0.3449
MYR LYD
Rabu
2.9078
LYD MYR
0.3439
MYR LYD
Khamis
2.9102
LYD MYR
0.3436
MYR LYD
Jumaat
2.9034
LYD MYR
0.3444
MYR LYD
Isnin
2.8995
LYD MYR
0.3449
MYR LYD
Selasa
2.8977
LYD MYR
0.3451
MYR LYD
Rabu
2.9176
LYD MYR
0.3427
MYR LYD
Khamis
2.9119
LYD MYR
0.3434
MYR LYD
Jumaat
2.9123
LYD MYR
0.3434
MYR LYD
Isnin
2.9193
LYD MYR
0.3426
MYR LYD
Selasa
2.9427
LYD MYR
0.3398
MYR LYD
Rabu
2.9336
LYD MYR
0.3409
MYR LYD
Khamis
2.9336
LYD MYR
0.3409
MYR LYD
Jumaat
2.9339
LYD MYR
0.3408
MYR LYD
Isnin
2.9424
LYD MYR
0.3399
MYR LYD
Selasa
2.9407
LYD MYR
0.3401
MYR LYD
Rabu
2.9332
LYD MYR
0.3409
MYR LYD
Khamis
2.9311
LYD MYR
0.3412
MYR LYD
Jumaat
2.9367
LYD MYR
0.3405
MYR LYD
Isnin
2.9315
LYD MYR
0.3411
MYR LYD
Selasa
2.9349
LYD MYR
0.3407
MYR LYD
Rabu
2.9411
LYD MYR
0.3400
MYR LYD
Khamis
2.9449
LYD MYR
0.3396
MYR LYD
Jumaat
2.9552
LYD MYR
0.3384
MYR LYD
Isnin
2.9568
LYD MYR
0.3382
MYR LYD
Selasa
2.9854
LYD MYR
0.3350
MYR LYD
Rabu
2.9876
LYD MYR
0.3347
MYR LYD
Khamis
2.9867
LYD MYR
0.3348
MYR LYD
Jumaat
2.9796
LYD MYR
0.3356
MYR LYD
Selasa
2.9778
LYD MYR
0.3358
MYR LYD
Rabu
2.9953
LYD MYR
0.3339
MYR LYD
Khamis
2.9850
LYD MYR
0.3350
MYR LYD
Jumaat
2.9739
LYD MYR
0.3363
MYR LYD
Isnin
2.9826
LYD MYR
0.3353
MYR LYD
Selasa
3.0346
LYD MYR
0.3295
MYR LYD
Rabu
3.0704
LYD MYR
0.3257
MYR LYD
Khamis
3.0597
LYD MYR
0.3268
MYR LYD
Jumaat
3.0797
LYD MYR
0.3247
MYR LYD
Isnin
3.0820
LYD MYR
0.3245
MYR LYD
Selasa
3.1033
LYD MYR
0.3222
MYR LYD
Rabu
3.1440
LYD MYR
0.3181
MYR LYD
Khamis
3.1587
LYD MYR
0.3166
MYR LYD
Jumaat
3.1275
LYD MYR
0.3197
MYR LYD
Isnin
3.0933
LYD MYR
0.3233
MYR LYD
Selasa
3.1275
LYD MYR
0.3197
MYR LYD
Rabu
3.0876
LYD MYR
0.3239
MYR LYD
Khamis
3.0739
LYD MYR
0.3253
MYR LYD
Jumaat
3.0512
LYD MYR
0.3277
MYR LYD
Isnin
3.0493
LYD MYR
0.3279
MYR LYD
Selasa
3.0695
LYD MYR
0.3258
MYR LYD
Rabu
3.0670
LYD MYR
0.3260
MYR LYD
Khamis
3.0838
LYD MYR
0.3243
MYR LYD
Jumaat
3.1004
LYD MYR
0.3225
MYR LYD
Isnin
3.0999
LYD MYR
0.3226
MYR LYD
Selasa
3.0889
LYD MYR
0.3237
MYR LYD
Rabu
3.0588
LYD MYR
0.3269
MYR LYD
Khamis
3.0588
LYD MYR
0.3269
MYR LYD
Jumaat
3.0531
LYD MYR
0.3275
MYR LYD
Isnin
3.0531
LYD MYR
0.3275
MYR LYD
Selasa
3.0531
LYD MYR
0.3275
MYR LYD
Rabu
3.0711
LYD MYR
0.3256
MYR LYD
Khamis
3.0726
LYD MYR
0.3255
MYR LYD
Jumaat
3.0970
LYD MYR
0.3229
MYR LYD
Isnin
3.0878
LYD MYR
0.3239
MYR LYD
Selasa
3.1057
LYD MYR
0.3220
MYR LYD
Rabu
3.1057
LYD MYR
0.3220
MYR LYD
Khamis
3.0854
LYD MYR
0.3241
MYR LYD
Jumaat
3.0802
LYD MYR
0.3247
MYR LYD
Isnin
3.0786
LYD MYR
0.3248
MYR LYD
Selasa
3.0786
LYD MYR
0.3248
MYR LYD
Rabu
3.0832
LYD MYR
0.3243
MYR LYD
Khamis
3.0360
LYD MYR
0.3294
MYR LYD
Jumaat
3.0360
LYD MYR
0.3294
MYR LYD
Isnin
3.0360
LYD MYR
0.3294
MYR LYD
Selasa
3.0599
LYD MYR
0.3268
MYR LYD
Rabu
3.0483
LYD MYR
0.3280
MYR LYD
Khamis
3.0596
LYD MYR
0.3268
MYR LYD
Jumaat
3.0565
LYD MYR
0.3272
MYR LYD
Isnin
3.0574
LYD MYR
0.3271
MYR LYD
Selasa
3.0574
LYD MYR
0.3271
MYR LYD
Rabu
3.0553
LYD MYR
0.3273
MYR LYD
Khamis
3.0474
LYD MYR
0.3281
MYR LYD
Jumaat
3.0598
LYD MYR
0.3268
MYR LYD
Isnin
3.0812
LYD MYR
0.3245
MYR LYD
Selasa
3.0812
LYD MYR
0.3245
MYR LYD
Rabu
3.0640
LYD MYR
0.3264
MYR LYD
Khamis
3.0689
LYD MYR
0.3258
MYR LYD
Jumaat
3.0628
LYD MYR
0.3265
MYR LYD
Isnin
3.0806
LYD MYR
0.3246
MYR LYD
Selasa
3.0814
LYD MYR
0.3245
MYR LYD
Rabu
3.0815
LYD MYR
0.3245
MYR LYD
Khamis
3.0701
LYD MYR
0.3257
MYR LYD
Jumaat
3.0759
LYD MYR
0.3251
MYR LYD
Isnin
3.0695
LYD MYR
0.3258
MYR LYD
Selasa
3.0635
LYD MYR
0.3264
MYR LYD
Rabu
3.0344
LYD MYR
0.3296
MYR LYD
Khamis
3.0231
LYD MYR
0.3308
MYR LYD
Jumaat
3.0358
LYD MYR
0.3294
MYR LYD
Isnin
3.0270
LYD MYR
0.3304
MYR LYD
Selasa
3.0274
LYD MYR
0.3303
MYR LYD
Rabu
3.0548
LYD MYR
0.3274
MYR LYD
Khamis
3.0463
LYD MYR
0.3283
MYR LYD
Jumaat
3.0463
LYD MYR
0.3283
MYR LYD
Isnin
3.0598
LYD MYR
0.3268
MYR LYD
Selasa
3.0547
LYD MYR
0.3274
MYR LYD
Rabu
3.0499
LYD MYR
0.3279
MYR LYD
Khamis
3.0600
LYD MYR
0.3268
MYR LYD
Jumaat
3.0581
LYD MYR
0.3270
MYR LYD
Isnin
3.0494
LYD MYR
0.3279
MYR LYD
Selasa
3.0483
LYD MYR
0.3281
MYR LYD
Rabu
3.0467
LYD MYR
0.3282
MYR LYD
Khamis
3.0508
LYD MYR
0.3278
MYR LYD
Jumaat
3.0628
LYD MYR
0.3265
MYR LYD
Isnin
3.0719
LYD MYR
0.3255
MYR LYD
Selasa
3.0537
LYD MYR
0.3275
MYR LYD
Rabu
3.0596
LYD MYR
0.3268
MYR LYD
Khamis
3.0527
LYD MYR
0.3276
MYR LYD
Jumaat
3.0547
LYD MYR
0.3274
MYR LYD
Isnin
3.0627
LYD MYR
0.3265
MYR LYD
Selasa
3.0535
LYD MYR
0.3275
MYR LYD
Rabu
3.0576
LYD MYR
0.3271
MYR LYD
Khamis
3.0571
LYD MYR
0.3271
MYR LYD
Jumaat
3.0483
LYD MYR
0.3280
MYR LYD
Selasa
3.0563
LYD MYR
0.3272
MYR LYD
Rabu
3.0634
LYD MYR
0.3264
MYR LYD
Khamis
3.0555
LYD MYR
0.3273
MYR LYD
Jumaat
3.0684
LYD MYR
0.3259
MYR LYD
Selasa
3.0643
LYD MYR
0.3263
MYR LYD
Rabu
3.0658
LYD MYR
0.3262
MYR LYD
Khamis
3.0602
LYD MYR
0.3268
MYR LYD
Jumaat
3.0732
LYD MYR
0.3254
MYR LYD
Isnin
3.0811
LYD MYR
0.3246
MYR LYD
Selasa
3.0816
LYD MYR
0.3245
MYR LYD
Rabu
3.0888
LYD MYR
0.3238
MYR LYD
Khamis
3.0822
LYD MYR
0.3244
MYR LYD
Jumaat
3.0851
LYD MYR
0.3241
MYR LYD
Isnin
3.1057
LYD MYR
0.3220
MYR LYD
Selasa
3.0721
LYD MYR
0.3255
MYR LYD
Rabu
3.0741
LYD MYR
0.3253
MYR LYD
Khamis
3.0509
LYD MYR
0.3278
MYR LYD
Jumaat
3.0480
LYD MYR
0.3281
MYR LYD
Isnin
3.0663
LYD MYR
0.3261
MYR LYD
Selasa
3.0720
LYD MYR
0.3255
MYR LYD
Rabu
3.0624
LYD MYR
0.3265
MYR LYD
Khamis
3.0559
LYD MYR
0.3272
MYR LYD
Jumaat
3.0500
LYD MYR
0.3279
MYR LYD
Selasa
3.0637
LYD MYR
0.3264
MYR LYD
Rabu
3.0569
LYD MYR
0.3271
MYR LYD
Khamis
3.0496
LYD MYR
0.3279
MYR LYD
Jumaat
3.0496
LYD MYR
0.3279
MYR LYD
Isnin
3.0564
LYD MYR
0.3272
MYR LYD
Selasa
3.0482
LYD MYR
0.3281
MYR LYD
Rabu
3.0433
LYD MYR
0.3286
MYR LYD
Khamis
3.0457
LYD MYR
0.3283
MYR LYD
Jumaat
3.0480
LYD MYR
0.3281
MYR LYD
Isnin
3.0479
LYD MYR
0.3281
MYR LYD
Selasa
3.0429
LYD MYR
0.3286
MYR LYD
Rabu
3.0401
LYD MYR
0.3289
MYR LYD
Khamis
3.0426
LYD MYR
0.3287
MYR LYD
Jumaat
3.0447
LYD MYR
0.3284
MYR LYD
Isnin
3.0463
LYD MYR
0.3283
MYR LYD
Selasa
3.0447
LYD MYR
0.3284
MYR LYD
Rabu
3.0527
LYD MYR
0.3276
MYR LYD
Khamis
3.0541
LYD MYR
0.3274
MYR LYD
Jumaat
3.0375
LYD MYR
0.3292
MYR LYD
Isnin
3.0364
LYD MYR
0.3293
MYR LYD
Selasa
3.0334
LYD MYR
0.3297
MYR LYD
Rabu
3.0172
LYD MYR
0.3314
MYR LYD
Khamis
3.0284
LYD MYR
0.3302
MYR LYD
Jumaat
3.0321
LYD MYR
0.3298
MYR LYD
Isnin
3.0144
LYD MYR
0.3317
MYR LYD
Selasa
3.0201
LYD MYR
0.3311
MYR LYD
Rabu
3.0283
LYD MYR
0.3302
MYR LYD
Khamis
3.0316
LYD MYR
0.3299
MYR LYD
Jumaat
3.0334
LYD MYR
0.3297
MYR LYD
Isnin
3.0327
LYD MYR
0.3297
MYR LYD
Selasa
3.0384
LYD MYR
0.3291
MYR LYD
Rabu
3.0214
LYD MYR
0.3310
MYR LYD
Khamis
3.0239
LYD MYR
0.3307
MYR LYD
Jumaat
3.0210
LYD MYR
0.3310
MYR LYD
Isnin
3.0401
LYD MYR
0.3289
MYR LYD
Selasa
3.0292
LYD MYR
0.3301
MYR LYD
Rabu
3.0300
LYD MYR
0.3300
MYR LYD
Khamis
3.0383
LYD MYR
0.3291
MYR LYD
Jumaat
3.0347
LYD MYR
0.3295
MYR LYD
Isnin
3.0219
LYD MYR
0.3309
MYR LYD
Selasa
3.0391
LYD MYR
0.3290
MYR LYD
Rabu
3.0361
LYD MYR
0.3294
MYR LYD
Khamis
3.0406
LYD MYR
0.3289
MYR LYD
Jumaat
3.0379
LYD MYR
0.3292
MYR LYD
Isnin
3.0331
LYD MYR
0.3297
MYR LYD
Selasa
3.0287
LYD MYR
0.3302
MYR LYD
Rabu
3.0385
LYD MYR
0.3291
MYR LYD
Khamis
3.0432
LYD MYR
0.3286
MYR LYD
Jumaat
3.0436
LYD MYR
0.3286
MYR LYD
Isnin
3.0530
LYD MYR
0.3275
MYR LYD
Selasa
3.0625
LYD MYR
0.3265
MYR LYD
Rabu
3.0583
LYD MYR
0.3270
MYR LYD
Khamis
3.0526
LYD MYR
0.3276
MYR LYD
Jumaat
3.0461
LYD MYR
0.3283
MYR LYD
Isnin
3.0480
LYD MYR
0.3281
MYR LYD
Selasa
3.0314
LYD MYR
0.3299
MYR LYD
Rabu
3.0303
LYD MYR
0.3300
MYR LYD
Khamis
3.0391
LYD MYR
0.3290
MYR LYD
Jumaat
3.0241
LYD MYR
0.3307
MYR LYD
Isnin
3.0103
LYD MYR
0.3322
MYR LYD
Selasa
3.0315
LYD MYR
0.3299
MYR LYD
Rabu
3.0386
LYD MYR
0.3291
MYR LYD
Khamis
3.0357
LYD MYR
0.3294
MYR LYD
Jumaat
3.0296
LYD MYR
0.3301
MYR LYD
Isnin
3.0238
LYD MYR
0.3307
MYR LYD
Selasa
3.0200
LYD MYR
0.3311
MYR LYD
Rabu
3.0217
LYD MYR
0.3309
MYR LYD
Khamis
3.0107
LYD MYR
0.3322
MYR LYD
Jumaat
3.0295
LYD MYR
0.3301
MYR LYD
Isnin
3.0183
LYD MYR
0.3313
MYR LYD
Selasa
3.0168
LYD MYR
0.3315
MYR LYD
Rabu
3.0126
LYD MYR
0.3319
MYR LYD
Khamis
3.0124
LYD MYR
0.3320
MYR LYD
Jumaat
3.0065
LYD MYR
0.3326
MYR LYD
Isnin
3.0077
LYD MYR
0.3325
MYR LYD
Selasa
3.0112
LYD MYR
0.3321
MYR LYD
Rabu
3.0149
LYD MYR
0.3317
MYR LYD
Khamis
3.0259
LYD MYR
0.3305
MYR LYD
Jumaat
3.0243
LYD MYR
0.3306
MYR LYD
Isnin
3.0152
LYD MYR
0.3317
MYR LYD
Selasa
3.0239
LYD MYR
0.3307
MYR LYD
Rabu
3.0271
LYD MYR
0.3304
MYR LYD
Khamis
3.0228
LYD MYR
0.3308
MYR LYD
Jumaat
3.0209
LYD MYR
0.3310
MYR LYD
Isnin
3.0073
LYD MYR
0.3325
MYR LYD
Selasa
3.0137
LYD MYR
0.3318
MYR LYD
Rabu
3.0139
LYD MYR
0.3318
MYR LYD
Khamis
3.0115
LYD MYR
0.3321
MYR LYD
Jumaat
3.0046
LYD MYR
0.3328
MYR LYD
Isnin
3.0171
LYD MYR
0.3314
MYR LYD
Selasa
3.0247
LYD MYR
0.3306
MYR LYD
Rabu
3.0332
LYD MYR
0.3297
MYR LYD
Khamis
3.0266
LYD MYR
0.3304
MYR LYD
Jumaat
3.0241
LYD MYR
0.3307
MYR LYD
Isnin
3.0241
LYD MYR
0.3307
MYR LYD
Selasa
3.0239
LYD MYR
0.3307
MYR LYD
Rabu
3.0236
LYD MYR
0.3307
MYR LYD
Khamis
3.0126
LYD MYR
0.3319
MYR LYD